Thursday, April 02, 2015 Local time: 02:06

Uhlelo LwamaMobile Clinics Lokunceda Omama Ekubeletheni Luyaphumelela

Mobile Clinic

30.03.2015 20:10
Ugatsha lwezempilakahle luthi lanxa usesekhona umsebenzi osamele wenziwe ukwehlisa inani labomama elifa lapho libeletha, sokulomehluko omkhulu ngokuza kwamakhilinika la. Okunengi