Sunday, October 26, 2014 Local time: 01:49

Abesifazana Bakhala Ngokuthi Umthetho Wokukhitshwa Isisu Kawucaci

Omama abazithweleyo

20.10.2014 19:54
Abesifazana bathi abavunyelwa ukukhipha izisu okusemthethweni abenelisi ukukwenza ngenxa yemithetho eminengi ekhona kuze kufike isikhathi sokubeletha belokhu besiswa le lale. Okunengi