Sunday, April 19, 2015 Local time: 19:41

Audio / Indaba zesiNdebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Upcoming program

20:00 - 20:30 Monday 20 Apr

Indaba Ndebele

Podcast


19:40 - 20:00 April 18, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 17, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 16, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 15, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 14, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 13, 2015

Studio 7 - Ndebele

Indaba Ndebele


19:40 - 20:20 April 12, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


19:40 - 20:00 April 11, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


22:11 - 22:19 April 10, 2015

Woza Friday: Iqembu le-Impulelo Shining Stars


20:00 - 20:30 April 10, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 09, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 08, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 07, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 06, 2015

Studio 7 - Ndebele

Indaba Ndebele


19:40 - 20:20 April 05, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


19:40 - 20:00 April 04, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 03, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 02, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 April 01, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 31, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237