Monday, August 31, 2015 Local time: 19:44

Audio / Indaba zesiNdebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Upcoming program

20:00 - 20:30 Monday 31 Aug

Indaba Ndebele

Podcast


19:40 - 20:20 August 30, 2015


19:40 - 20:00 August 29, 2015


21:08 - 21:16 August 28, 2015

Woza Friday: Iqembu lomculo elizibiza ngokuthi yiBulawayo Knights


20:00 - 20:30 August 28, 2015


16:49 - 16:50 August 28, 2015

Studio 7 - Indaba Ezimqoka NgoLwesihlanu - Ncwabakazi 28, 2015


20:00 - 20:30 August 27, 2015


20:00 - 20:30 August 26, 2015


20:00 - 20:30 August 25, 2015


20:00 - 20:30 August 24, 2015


19:40 - 20:20 August 23, 2015


19:40 - 20:00 August 22, 2015


20:00 - 20:30 August 21, 2015


19:21 - 19:26 August 21, 2015

Woza Friday: Iqembu leZingilosi ZeZulu


20:00 - 20:30 August 20, 2015


20:00 - 20:30 August 19, 2015


20:00 - 20:30 August 18, 2015


20:00 - 20:30 August 17, 2015


19:40 - 20:20 August 16, 2015


19:40 - 20:00 August 15, 2015


20:00 - 20:30 August 14, 2015

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237