Saturday, May 23, 2015 Local time: 10:45

Audio / Indaba zesiNdebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Upcoming program

19:40 - 20:00 Saturday 23 May

Indaba Ndebele

Podcast


21:16 - 21:23 May 22, 2015

Woza Friday: Umculi uNkosi Dube eleqembu lakhe ele Christ Ambassadors


20:00 - 20:30 May 22, 2015


20:00 - 20:30 May 21, 2015


20:00 - 20:30 May 20, 2015


20:00 - 20:30 May 19, 2015


20:00 - 20:30 May 18, 2015


19:40 - 20:20 May 17, 2015


19:40 - 20:00 May 16, 2015


21:38 - 21:43 May 15, 2015

Woza Friday Iqembu leExtra Cat Family


20:00 - 20:30 May 15, 2015


21:10 - 21:12 May 14, 2015

Ingxoxo loMnu. Believe Gawule


20:00 - 20:30 May 14, 2015


20:00 - 20:30 May 13, 2015


20:00 - 20:30 May 12, 2015


20:00 - 20:30 May 11, 2015


19:40 - 20:20 May 10, 2015


19:40 - 20:00 May 09, 2015


20:00 - 20:30 May 08, 2015


20:00 - 20:30 May 07, 2015


20:00 - 20:30 May 06, 2015

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237