Sunday, July 05, 2015 Local time: 15:20

Audio / Indaba zesiNdebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Upcoming program

19:40 - 20:20 Sunday 5 Jul

Indaba Ndebele

Podcast


19:40 - 20:00 July 04, 2015


20:00 - 20:30 July 03, 2015


20:00 - 20:30 July 02, 2015


20:00 - 20:30 July 01, 2015


20:00 - 20:30 June 30, 2015


20:00 - 20:30 June 29, 2015


19:40 - 20:20 June 28, 2015


19:40 - 20:00 June 27, 2015


21:35 - 21:36 June 26, 2015

Ingxoxo loNkasazana Magodonga Mahlangu owe Woza ngodaba lwabaphila ngokuthengisa


21:31 - 21:39 June 26, 2015

Udaba lwabahlukuluzwa ngezombusazwe bechasisa okwabehlelayo


21:28 - 21:34 June 26, 2015

Woza Friday: Umdlali wokulingisa uMthulisi Moyo leDVD yakhe u"Mahlalela"


20:00 - 20:30 June 26, 2015


20:00 - 20:30 June 25, 2015


20:00 - 20:30 June 24, 2015


20:00 - 20:30 June 23, 2015


20:00 - 20:30 June 22, 2015


19:40 - 20:20 June 21, 2015


19:40 - 20:00 June 20, 2015


20:00 - 20:30 June 19, 2015


20:00 - 20:29 June 18, 2015

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237