Friday, July 31, 2015 Local time: 19:24

Audio / Indaba zesiNdebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Upcoming program

20:00 - 20:30 Friday 31 Jul

Indaba Ndebele

Podcast


20:00 - 20:30 July 30, 2015


20:00 - 20:29 July 29, 2015


20:00 - 20:30 July 28, 2015


20:00 - 20:30 July 27, 2015


19:40 - 20:20 July 26, 2015


19:40 - 20:00 July 25, 2015


21:22 - 21:30 July 24, 2015

Woza Friday Umculi uZinjaziyamluma


20:00 - 20:30 July 24, 2015


20:00 - 20:30 July 23, 2015


20:00 - 20:30 July 22, 2015


20:00 - 20:30 July 21, 2015


20:00 - 20:30 July 20, 2015


19:40 - 20:20 July 19, 2015


19:40 - 20:00 July 18, 2015


20:00 - 20:30 July 17, 2015


20:00 - 20:30 July 16, 2015


20:00 - 20:30 July 15, 2015


20:00 - 20:30 July 14, 2015


20:00 - 20:30 July 13, 2015


19:40 - 20:20 July 12, 2015

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237