Saturday, November 28, 2015 Local time: 07:47

Audio / Indaba zesiNdebele

Luphuma nini uhlelo NgoMvulo - NgolweSine Isikhathi 13:00 Lude okunganani uhlelo 00:30:00 NgolweSihlanu - NgeSonto Isikhathi 12:40 Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Upcoming program

19:40 - 20:00 Saturday 28 Nov

Indaba Ndebele

Podcast


22:26 - 22:27 November 27, 2015


20:00 - 20:29 November 27, 2015


20:00 - 20:29 November 26, 2015


20:00 - 20:29 November 25, 2015


20:00 - 20:29 November 24, 2015


20:36 - 20:41 November 23, 2015

Udaba lomkhankaso wokubuthanisa igazi


20:00 - 20:29 November 23, 2015


19:40 - 20:19 November 22, 2015


19:40 - 19:59 November 21, 2015


21:04 - 21:10 November 20, 2015

Woza Friday: Umculi womdumo wengoma zokholo uMonica Ndlovu


20:00 - 20:29 November 20, 2015


20:00 - 20:29 November 19, 2015


20:00 - 20:29 November 18, 2015


20:00 - 20:29 November 17, 2015


20:08 - 20:12 November 16, 2015

Udaba lomhlabathi labalwa impi yenkululeko


20:05 - 20:09 November 16, 2015

Udaba lwenhlolisiso yokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane


20:00 - 20:29 November 16, 2015


19:40 - 20:19 November 15, 2015


19:40 - 19:59 November 14, 2015


20:15 - 20:18 November 13, 2015

Udaba olukhangela ngempilo kaNkosikazi Grace Mugabe ihlandla lesihlanu

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237