Sunday, March 29, 2015 Local time: 01:47

Audio / Indaba-Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3

Upcoming program

19:40 - 20:20 Sunday 29 Mar

Indaba Ndebele

Podcast

19:40 - 20:00 March 28, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 27, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 26, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 25, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 24, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 23, 2015

Studio 7 - Ndebele

Indaba Ndebele


19:40 - 20:20 March 22, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


19:40 - 20:00 March 21, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


21:09 - 21:14 March 20, 2015

Woza Friday: Iqembu le "Abafana bakaMzilikazi "


20:00 - 20:30 March 20, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 19, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 18, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 17, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 16, 2015

Studio 7 - Ndebele

Indaba Ndebele


19:40 - 20:20 March 15, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


19:40 - 20:00 March 14, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 13, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


19:56 - 20:01 March 13, 2015


20:00 - 20:30 March 12, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele


20:00 - 20:30 March 11, 2015

Indaba Ndebele

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237