Wednesday, October 01, 2014 Local time: 22:18

Audio / Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3

Podcast

20:11 - 20:15 October 01, 2014

Indaba ezimqoka ngoLwesithathu mhlaka 01 Mfumfu 2014


19:40 - 19:46 October 01, 2014

Uhlelo Liphuma Lendaba


18:00 - 18:29 October 01, 2014

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3


20:03 - 20:06 September 30, 2014

Indaba ezimqoka ngoLwesibili mhlaka 30 Mpandula 2014


18:28 - 18:29 September 30, 2014

ingxoxo loMnu. Roderick Fayayo


18:24 - 18:25 September 30, 2014

Ingxoxo loMnu. Nkululeko Sibanda


18:00 - 18:29 September 30, 2014

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3


19:32 - 19:37 September 29, 2014

Indaba ezimqoka ngoMvulo mhlaka 29 Mpandul 2014


18:36 - 18:38 September 29, 2014

Ingxoxo loMnu. Mfundo Mlilo


18:00 - 18:29 September 29, 2014

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3


17:40 - 17:59 September 28, 2014

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3


17:40 - 17:59 September 27, 2014

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3


18:00 - 18:29 September 26, 2014

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3


20:30 - 20:34 September 25, 2014

Indaba ezimqoka ngoLwesine mhlaka 25 Mpandula 2014


18:52 - 18:57 September 25, 2014

Ingxoxo loNkosikazi Senzeni Sikhosana endawonye loDokotela Joshua Sibanda


18:00 - 18:29 September 25, 2014

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3


20:19 - 20:23 September 24, 2014

Indaba ezimqoka ngoLwesithathu mhlaka 24 Mpandula 2014


20:06 - 20:12 September 24, 2014

Udaba Liphuma Lendaba


18:00 - 18:29 September 24, 2014

Indaba Ndebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00
МР3


20:10 - 20:16 September 23, 2014

Indaba ezimqoka ngoLwesibili mhlaka 23 Mpandula 2014

Page doesn't contain any article. Link to latest data by clicking here.

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237