Monday, October 05, 2015 Local time: 14:44

Audio / Indaba zesiNdebele

Luphuma nini uhlelo
NgoMvulo - NgolweSine
Isikhathi 13:00
Lude okunganani uhlelo 00:30:00

NgolweSihlanu - NgeSonto
Isikhathi 12:40
Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Upcoming program

20:00 - 20:30 Monday 5 Oct

Indaba Ndebele

Podcast


19:40 - 20:20 October 04, 2015


19:40 - 20:00 October 03, 2015


20:55 - 21:00 October 02, 2015

Woza Fiday: Ingoma zamachacho zenkonzo yeSeventh Day Adventist


20:53 - 20:58 October 02, 2015

Udaba lwezakhamizi zeBudiriro ezihlangene loMayor Manyenyeni


20:51 - 20:53 October 02, 2015

Udaba lwesikhwelede sePSMAS


20:00 - 20:30 October 02, 2015


22:17 - 22:20 October 01, 2015

Udaba lokusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe


20:00 - 20:29 October 01, 2015


18:45 - 18:46 October 01, 2015

Inhloko Zendaba Ezimqoka NgoLwesine, Mfumfu 01, 2015


21:07 - 21:08 September 30, 2015

Udaba lomdlalo kakhilikithi phakathi kwePakistan leZimbabwe


21:02 - 21:05 September 30, 2015

AbeChtiungwiza balibaziswa ngumdlalo weShoko Arts Festival


21:00 - 21:03 September 30, 2015

Abantu abatshengisele besola udubo lokufumbathiswa kwele South Africa


20:00 - 20:29 September 30, 2015


23:34 - 23:35 September 29, 2015


22:51 - 22:52 September 29, 2015

Ingxoxo lomnumzana Daniel Moloekele+


22:46 - 22:49 September 29, 2015

Ingxoxo lomnumzana Obert Mpofu


21:36 - 21:39 September 29, 2015

Abe Zimbabwe bahlalela evalweni ngodaba lwamaZSP Permits


20:00 - 20:30 September 29, 2015


21:24 - 21:27 September 28, 2015

Impumela yemidlalo edlalwe ngempelasonto edluleyo


21:22 - 21:26 September 28, 2015

Ukusetshenziswa kwemithi yokwelapha njengezidakamizwa

Luphuma nini uhlelo

 • NgoMvulo - NgolweSine
 • Isikhathi 13:00
 • Lude okunganani uhlelo 00:30:00
 
 • NgolweSihlanu - NgeSonto
 • Isikhathi 12:40
 • Lude okunganani uhlelo 00:20:00

Ukukhulumisana lathi

 • Ikheli ye e-mail Studio7@voanews.com
 • Inombolo zethu zocingo 1-202-205-9942 (select #11)
 • Ikheli yohlelo lwethu Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237