Thursday, February 11, 2016 Local time: 20:59

  Okuphathelane lathi

  Okuphathelane le Voice of America-VOA:

  Umsakazo we Voice of America, oqale ukuya emoyeni ngomnyaka ka 1942, ngumsakazo osakaza ngendlela ezinengi nengi zakulezi nsuku ezigoqela iradio itelevision lebulenjini, emhlabeni jikelele njalo uphathiswa ngemali nguhulumende weMelika phansi kweboard ye Broadcasting Board of Governors. IVOA isakaza okwamahola angaba yinkulungwane ele ngxenye - 1,500 isakaza izindaba, ulwazi ngokuphila kwabantu emhlabeni jikelele, imfundiso, inhlelo zamasiko atshiyeneyo, maviki wonke, nsuku zonke kubalaleli abasemhlabeni jikelele abangaba yizigidi ezilikhulu lamatshumi amabili lanhlanu - 125 million.


  Okuphathelane le Studio 7 Ndebele:

  IStudio 7 Ndebele ye Voice of America isakaza ngolimi lwesiNdebele ise Washington DC eMelika, ikwethulela izindaba eziphathelane lokwenzakala eZimbabwe, ezimqotho njalo zisanda kwenzakala. IStudio 7 Ndebele iqale ukusakaza ngomnyaka ka2003, yakhwaza lazwakala ilizwi eZimbabwe lemazweni angomakhelwane.  Uhlelo lwethu luphuma emoyeni nsuku zonke lusethula indaba ezitshiyeneyo.  Kusukela ngoMvulo kusiya ngolweSine sisakaza okwemizuzu engamatshumi amathathu. Kusukela ngolweSihlanu kusiya ngeSonto uhlelo lwethu luyimizuzu engamatshumi amabili.

  Siphatha indaba zezombusazwe, ezamasiko, ezempilakahle, ezokuzilibazisa, ezemidlalo, ezamalungelo kazulu lokunye okunengi okuphathelane lenhlalakahle kazulu weZimbabwe. Lilakho ukusithola njalo ebulenjini ikakhulu labo abahlala kwamanye amazwe. IStudio 7 Ndebele luhlelo ongalwethemba ukukwethulela indaba ezimqotho ngolimi lwesiNdebele, oluphethwe yizizalwane zeZimbabwe.