Saturday, February 13, 2016 Local time: 08:46

  Let Us Know What You Think!

  Lingasithumela Imibono yenu!

  Umsakazo wenu we Studio 7 uyakuthakazalela ukuzwa imicabango yenu ngelikufuna kuphume enhlelweni zethu kanye lezindabeni. Ngakhoke, silobeleni ku e-mail loba incwadi ngokwayo kumakheli ethu alandelayo. Lilakho njalo ukusithinta ngocingo kanye lokusithumela incwadi ngomtshina wefax!

  Ikheli ye e-mail: Studio7@voanews.com
  Ikheli yencwadi: Studio7
  Voice of America- Africa Division
  330 Independence Avenue SW
  Washington, D.C. 20237
  Ukusithinta ngocingo: 1-202-205-9942 (select #11)
  Ukusithumela incwadi nge fax: 1-202-203-4230

  Contact