Saturday, November 28, 2015 Local time: 09:38

Let Us Know What You Think!

Lingasithumela Imibono yenu!

Umsakazo wenu we Studio 7 uyakuthakazalela ukuzwa imicabango yenu ngelikufuna kuphume enhlelweni zethu kanye lezindabeni. Ngakhoke, silobeleni ku e-mail loba incwadi ngokwayo kumakheli ethu alandelayo. Lilakho njalo ukusithinta ngocingo kanye lokusithumela incwadi ngomtshina wefax!

Ikheli ye e-mail: Studio7@voanews.com
Ikheli yencwadi: Studio7
Voice of America- Africa Division
330 Independence Avenue SW
Washington, D.C. 20237
Ukusithinta ngocingo: 1-202-205-9942 (select #11)
Ukusithumela incwadi nge fax: 1-202-203-4230

Contact