amalinks wokungena

Breaking News

Abalejwabu Elimabalabala Bathi Kasaziwa Kangako Isimo Lesi


One of the people with vintiligo
One of the people with vintiligo

HARARE - Abantu abalombala wejwabu elimabalabala, okubizwa ngeSilungu ngokuthi yi-vitiligo, bathi kukhanya engani kasaziwa kahle nguzulu isimo lesi esihlupha njalo lengcwethi ezibona ngezempilakahle.

Osakhulayo uChristine Matyavira, odabuka eKwekwe eNkabazwe, ngomunye wabalesimo lesi.

“Akucabange nje usaseleminyaka engu-7, uyabe usaseyingane, awazi lutho ngokwenzakalayo kodwa ngasengivuthiwe enqondweni ngesikhathi ngileminyaka engu 7. Kwakunzima.”

UNkosikazi Amantha Rudo Nyamukondiwa, laye olesimo lesi, uthi kazange ebandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.

Ophila lejwabu elimabalabala
Ophila lejwabu elimabalabala

“Ukuhlukumezeka kwasenqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo, ngacabanga ngakho kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyondlela.”

Banengi abantu eZimbabwe abalolwazi olungatsho lutho ngesimo sejwabu elimabalabala. UMnu. Bongani Moyo, ohlala eHarare, uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungaxhilanga ezifundweni ze-science.

“Kudingakala kakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi yinto ekhona, umuntu uyahlaselwa ngayo. Abantu nxa bengaba kwazi, sebefundiswe ngayo leyo condition sokungenza ukuthi bengabandlululi labo labo abalayo leyo vitiligo.”

Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempilakahle uMoyo, ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uzulu okuqondileyo nge-vitiligo.

Olesimo se-vintiligo
Olesimo se-vintiligo

“Bayaziswe ngayo kakhulu ukwenzela ukuthi kungabi lokubandlulula labo abangaba laleso simo, abatholakala behlaselwa yiso lesi isimo.”

UNkosikazi Siphiwe Simango wakoBulawayo uyakusekela lokhu.

“Kuyafanana lathi i-skin sethu sona lesi ungathola usubomvu, mina sekumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesabanye so kabakwamukele benjengoba benjalo ngoba lokhu kungabalimaza kakhulu.”

Ingcwethi kwezemikhuhlane ehlasela ijwabu, uDokotela Mwatsveruka Munhutu, uxwayisa uzulu ukuba ezinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga.

“Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele kodwa lalapho ligubuzele, imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni kuyiyona eyingozi ejwabini labantu.”

Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini - 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengamatshumi amabili kusiya kwengamatshumi amabili lane - 20-24.

Abezempilakahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa yizinto ezinengi, ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi sekuke kwethulwa imibono eyehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama cells alungisa umbala wejwabu.

Forum

XS
SM
MD
LG