amalinks wokungena

Breaking News

Ababulawela Izihlo yiGukurahundi Bathi Ezombusazwe Abasoke Bazingene Kuzekube Lokuxolelana


Isikhathi se Gukurahundi

Abanye ababulawelwa izihlobo zabo ngesikhathi seGukurahundi bathi ngeke baphatheke ekhethweni lweZimbabwe ababulali lababathumayo bengakavumi amacala abawenzayo lokucela uxolo.

Unkosazana Tressy Sibanda ozalwa eTsholotsho, khathesi osengumama womuzi, ube yintombazana esafinyela esihlathini ngesikhathi iviyo le Fifth Brigade lithunywa ukuyathanyela ingcekeza kweleMandebeleni, okuluhlelo olwatshiya abantu abafika izinkulungwane ezingamatshumi amabili bebulewe inengi labo kungabantukazana.

Yenake akafuni kuzwa ngokhetho ngoba esithi yenale inkululeko eyeletha ilungelo lokuvota yiyo futhi eyeletha ibutho elabulala ngesihluku uyise, abafowabo labazukulu befelanje ukuthi ngamaNdebele.

Uthi lakhathesi imifanekiso yezindlu zisitsha, abantu behlaba imikhosi phakathi abaphumayo beqediswa ngemibhobho langemihedla ayikaphumi enqondweni yakhe. Uthi kuye ukhetho lwalonyaka oluthathekisa abanengi lufana lento engekho.

“Mina angikaze ngivote empilweni yami selokhu kwashona ubaba wami. Angikaze ngivote because ngiseselale inzondo engaphakathi kwami ukuthi ngikhetha bani? Ngikhetha umuntu owabulala abazali bami ukuthi kaqhubekele phambili ejabula kumbe ngihambe ngiye eralini ngiyokwenza izilogan? Hayi! Kutsho uSibanda.

Umnumnzana Collen Ndebele yena ukhulele eSt Joseph eKezi. Lindawo iseduze kakhulu lomgodi weBhalagwe lapho okwaphoselwa khona izinkulungwane zabantu kuhlanganiswa izidumbu zabafileyo labantu abaphilayo.

Layeke uthi ukuqhebeka kusethulwa ukhetho sengathi akwenzakalanga lutho akusizi.

Loba ukhetho lungabakhona abantu bazovota vele ngoba bavotela isisu njalo abanye vele sebevota ngokwesaba bazohamba le Zanu pf kodwa okusalayo yikuthi into leyana phakathi kwabo ikhona ayikapheli. Until yaze yahlalelwa phansi yakhulunywa ukuthi kwenziwani kumbe abantu batsho ukuthi bazizwa njani. Angiboni ukuthi mina ukhetho lubasiza ngani abantu.

Unkosazana Sibanda uthi emangweni wakibo banengi abayizigoga, abanye yiziphofu kanti inengi zintandane konke lokhu okwabangelwa nguyenalo uhulumende othi baphatheke ekhethweni.

Uthi okubazwisa ubuhlungu yikuthi lanxa befuna ukungcwaba izihlobo zabo ezabulawayo ngesizotha babanjwa ngamandla ukuthi babhale ukuthi zafa ngesikhathi kulwisana abahlamuki beZIPRA lamabutho kahulumende okuyinto athi ngeke ayenze ngoba ngamanga aluhlaza tshoko.

Ma ungathatha iplastic uyithontisele kuma private parts omuntu ongumama uthi yicross fire ma eshonile? Ma uthatha umntwana umfaka engigeni kuthiwa kagigwe yicross fire? Ma uhlaba umuntu ngebionet uyibiza crossfire yini? Why bengavumi ukuthi bakwenza lokho baxolise ma kulokuxolisa.

Abanyeke bakhala ngokuthi kuvele kunzima kakhulu ukuphatheka lakulolukhetho ngoba imizi labazali batshiswa lencwadi zonke ezidingekayo ukuthi bathole incwadi zokuzalwa okwabengela ukuthi beze egoli bengelangitsho loba iphetshana kuze kube lamhlanje.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG