amalinks wokungena

Breaking News

Abafuyayo Bakhuthazwa Ukuthengisa Ezinye Zezifuyo Ukuze Bathengele Eziseleyo Ukudla


Ingcitshi kwezokufuya sezikhuthaze abalimi emhlubulweni weMatabeleland, Midlands le Masvingo ababhekane lokusilela kwamadlelo ezifuyo kanye lamanzi ukuthi baqale ukuthengisa ezinye ukuze bathenge ukudla bengakalahlekelwa yizo zonke.

Ingcitshi lezi zithi nxa umumo unje okungasiza abalimi kuphela yikuthi bathengise ezinye inkomo basebenzise imali ukuthenga ukudla okuzaphilisa lezo eziseleyo ikakhulu inkomokazi endaweni yokuthi zonke zicine zibulewe yindlala.

Lanxa kuvamile ukuthi lumango uswele amadlelo kanye lamanzi, lonyaka kukhanya umumo mubi ngamandla kulandela imbiko evela kuhlangothi lwezomkhathi ethi izulu aliseyikuna okuyangaphi lonyaka wona amadamu evele engatholanga amanzi endaweni ezinengi.

Ingcitshi kwezezifuyo, uMnumzana Burzil Mazviro, uthi sebeqalile ukukhuthaza abalimi ukuthi bathengise ezinye inkomo ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa yizo zonke ngenxa yendlala. Bakhuthaza abalimi ukuthengela inkomo ukudla, zithi zingaba lesisindo esihle, basebezithengisa ikakhulu inkabi bagcine inkomokazi. Uthi okudanisayo yikuthi inengi labalimi alikakuzwisisi lokhu, okuyingozi enkulu ngoba lonyaka inkomo zisengozini yokucina zisifa ngobunengi ngoba zonke zingatholi ukudla.

Umlimi emangweni weBeitbridge, uMnumzana Edson Mbedzi uthi amadlelo ayasilela kodwa ukuthengisa inkomo ngenxa yendlala ngumqondo omutsha abangakawejwayeli. Esithi inkomo zabo yiyo yodwa inotho abalayo ebambekayo okwenza bahlalele evalweni ukuthi zingafa ziphele bayasala bengabantu bani.

Ukusilela kwezulu uyavuma ukuthi kubathwalise nzima ngoba lonyaka abalamadlelo, amanzi kanye lesivuno akade besikhangelele asikho. Uqhubeke ethi kuke kwaba lenhlanganiso ebezizama ukubagebhela imigodi nyakenye kodwa kulamadwala phansi.

Text// Isakhamuzi eGuyu emangweni weGwanda, uNkosikazi Marita Sibanda uthi indlala isingenile emakhaya. Amadamu uthi akatholanga amanzi okutsho ukuba labo akade belima ngokuthelezela lonyaka baphume ijumo likamabuyaze. Lonyaka uthi kazi iyozala nkomoni nxa kungaseyikuna elinye izulu ukuthi imifula ithele, amadamu abe lamanzi.

Lanxa nyakenye izulu beline ngendlela, ukutshisa kanye lokusilela kwezulu lonyaka sokutshiye amadamu engela manzi njalo lamadlelo emabi.

Inengi lamadamu akuleli segcwele itshebetshebe elenza lamanzi wonalawo amalutshwane angaze ahlala.

XS
SM
MD
LG