amalinks wokungena

Breaking News

Abalwela Amalungelo Abesifazana: Kalinganiswe Amathuba Kwabesilisa Labesifazana


Abalwela amalungelo abesifazana sebekhuthaze ukuthi uzulu angadeli ukuqhubeka edinga ukulinganisa amathuba abesifazana kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo hatshi ngosuku lwalamhla kuphela kodwa mihla yonke ngoba lokhu kuthuthukisa isizwe sonke kanye lezimuli.

Indikimba yomkhankaso walonyaka ethi ‘Pledge for Parity’, iveza ukuthi ukuthuthukiswa kwamathuba abesifazana akusimlandu wabesifazana kuphela kodwa uzulu wonke jikelele ukuze omama babelakho ukuthwala owabo umthwalo ekuthuthukiseni imuli zabo kanye lamazwe emhlabeni wonke jikelele.

UNkosazana Precious Simba wasungula inhlanganiso yokunakekela amantombazana, i Girl Power Initiative, ejonge ukukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi alalo ilungelo lokuphila impilo ayifisayo esebenzisa amathuba avela kunhlelo zikahulumende.

Ugcizelele ethi kuqakathekile ukuthi kuthi kunanzwa ilanga leli labesifazana kuxoxiswane ngokuthi kungani ngemva kweminyaka eminengi kangaka kukhulunywa ngamalungelo abesifazana lamantombazana kulokhu kungela mahluko kumpilo zabo.

Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, eye United Nations, eyiyo ekhokhela ukunanzwa kwe International Women’s Day, uthi iqakathekisa abesifazana ngoba isinanzelele ukuthi uhulumende lenhlanganiso ezidinga ukuthuthukisa amazwe kumele zifake omama babeyinsika yayo yonke imizamo ngoba nxa abesifazana bethe baphumelela basukumisa imuli yonke.

Lumbono ugcizelelwe njalo nguNkosikazi Tsungi Mzetshe oke waphatheka kunhlanganiso yeHope for a Child in Christ. Ethi nxa kukhulunywa ngentuthuko epheleleyo elizweni kumele kube kukhulunywa ngokuphatheka kwabomama okugcweleyo lapho kuthathwa izinqumo ezimqoka, ekuphathekeni kunotho yelizwe hatshi njengezisebenzi kuphela kodwa babelelizwi ngokusetshenziswa kwemali abayitholayo kanye lokuvikelwa ngumthetho nxa kudingeka.

UNkosikazi Patricia Tshabalala, olwela amalungelo abesifazana, uthi lanxa kusiba lenguquko ekuphathweni kwamantombazana, inengi labesifazana lihlutshwa yikwesaba okuyikho okwenza lehluleke lokusebenzisa ngokugcweleyo amathuba eliyabe liwaphiwe. Zinengi inhlangothi lapho abesifazana asebathola ukulinganiswa kwamathuba, kodwa uthi kabenelisi ukuzithuthukisa ngokuwasebenzisa ngendlela.

Lanxa kuvamile ukuthi ilanga leli linanzwe ngemikhosi kanye lemicimbicimbi etshiyeneyo akukacaci ukuthi lokhu kuzenziwa nini edolobheni lakoBulawayo.

Lelilanga lasungulwa ngomnyaka ka 1908 lapho abesifazana be New York bangena ezitaladeni betshengisela bedinga ukuthola amalungelo okuvota, imbadalo engcono kanye lamahola okusebenza aqondileyo.

Kusukela lapho, lelilanga lisetshenziswa ukunanza amalungelo abesifazana lamantombazana emhlabeni wonke jikelele kanye lokujabulela imisebenzi yabo.

XS
SM
MD
LG