amalinks wokungena

Breaking News

Abantu Ababengi Bayehluleka Ukuthenga Amaphilisi Okwelapha iHigh Blood Pressure


Umuthi othengiswa ePharmacy. (Photo: Bathabile Masuku)

Abantu abanengi bathi kabasenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-High Blood Pressure ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka okumangalisayo.

Abehluleka ukuthenga amaphilisi anjenge Nifedipine leHydrochlorithiazide bacine besiba lesinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola eMelika ayisikhombisa – US$7.00 kumbe amakhulu amabili lamatshumi amathathu amadola eZimbabwe - $235 Zimbabwe dollars. UDokotela Mthabisi Bhebhe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.

“IHypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe, yona nxa ingelatshwanga kuhle nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi iyenza ukuthi umuntu ebelestroke umuntu ebeleproblem yenhliziyo njalo iyabulala izinso. So, lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe ngenxa yokuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi ukuthi banathe njengokutsho kukadokotela. Kubomama abazithweleyo kuthiwa yipregnancy-indused hypertension kodwa bengabeletha iyaziphelela.”

UNkosikazi Sitshengisiwe Mpala, ophila lomkhuhlane lo, uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela abantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.

“Bakithi thina sesithwele nzima siyagula amaBP abantwana abazithweleyo lathi ogogo esi over 65 amaphilizi asisenelisi kuthenga asisa tshekhisi ngoba intengo yakhona. Akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilizi abo amanye athengiswa nge forex thina singayitholi sithwelenzima. Sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu abazithweleyo abanye bayafa lama miscarriage asemanengi angazi ukuthi senzeni sicela uncedo bakithi.”

UNkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.

“Amaphilizi eBP awasiphathi kahle amaprices akhona aphezulu siwathenga ngeforex sithwele nzima silakho ukuthi siwayekele imali yakhona ingekho siphila nzima ngeke sihlale singelawo. Aqalisela kubo 200 rands kusiya ngokuthi unatha anganani mina awami nginatha lawe nhliziyo kumele ngibe le 450rands every month engiyikhiphayo angilayo ngiyayithatha ngaphi lapha ekhaya kutholakala amabond so kumele lelobond ulidinge uyethenga irand uthenge amaphilizi.”

Umongikazi uNkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa yizinto ezinengi ngakho-ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.

“IBP idalwa yinto ezinengi ingadalwa yikudla ukudla okulamafutha amanengi iyabakhona njalo nxa umuntu esidla ukudla okule tshwayi elinengi, kungadalwa njalo yikunatha icoffe kakhulu ngoba ilakho okuthiwa yicaffein. Ababhema igwayi kukhona okuphakathi kwegwayi lakho okukhweza IBP okunye njalo ukudla itshukela elinengi ngoba itshukela lingaba linengi emzimbeni liyaguqhuka libe ngamafutha.”

UNkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba iHigh Blood Pressure idala izifo ezinengi kakhulu.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG