amalinks wokungena

Breaking News

Abantu Basola Uhulumende Ngomkhuba Wakhe Wokukhongozela Sikhathi Sonke


Uhulumende weZimbabwe
Uhulumende weZimbabwe

Selithethe abathathu igciwane leCoronavirus kweleZimbabwe selokhu langenayo elizweni, asebetholakale belalo kuze kube manje sebelitshumi lane, okugoqela asebatshonayo.

Abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi zilokhe zizinlutshwana indawo zokuyahlolwa lapho umuntu ethe wacatshangelwa ukuba uselalo leligciwane.

Lempahla esetshenziswa ngabezempilakahle ukuzivikela isilela ezibhedlela, bekhala ngengozi ababhekane layo, lokuthelelwa yizigulane leligciwane lapho bezelapha.

Abamankampani abalisa aphatheke kwezokwemba anje ngabo Unki le Zimplats kanye labehofisi yommeli weMelika eZimbabwe, sebephe uhulumende usizo emsebenzini wokulwisana lokusabalala kweCovid 19.

Kodwa abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu bathi lanxa kuncomeka okwenziwa ngabamankampani labamahofisi abammeli bakwamanye amazwe eZimbabwe, makadinge imali ezwayo uhulumende, yokusebenzisa.

Isiphathamandla enhlanganisweni ye Citizen Alliance umnumzana Briggs Bomba uthi uhulumende kumele kube nguye okhokhelayo ekubuthaniseni imali edingakalayo.

“Kunengi okudingakalayo, kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi ezitshiyeneyo. Ngalokho ke sithi uhulumende kumele kube nguye okhokhela kikho konke okwenzakalayo okubalisa ukuthi usebenzisana njani labenhlanganiso ezitholisa usizo ”

Enye ingcwethi eqhuba umsebenzi wokucubungula enhlanganisweni ye Zimbabwe Democracy Institute – ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi ayisikho ukuthi uhulumende akalayo imali, kodwa ulezinye injongo aziqakathekisayo hatshi ezempilakahle.

“Lami ngivumelana lakho, ngivumelana ukuthi thina njengelizwe sibe lakho okunye esesikwenzile esikubeke eceleni, sibe lokunye esikubeke eceleni ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi si serious ngokuvikela abantu. Kodwa i bottom line yikuthi I coronavirus le mzwana iqalisa ukuthi idubuka sibili, abantu sebeyibona kahle la, kuzakuba nzima.

Ngoba lemali eyokuthi sizilondoloze njengelizwe, angiboni ukuthi iyasanela. Thina silendawo ezinengi ezi populated, likhangele eMbare ukuthi kunjani, khangela eMakhokhoba ukuthi kunjani, khangela emarenkini, kuyingozi kakhulu ebantwini”.

Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uyakulandula lokho esithi lesi kungayisiso sikhathi sokukhombana ngomumwe kusethesanwa umlandu kudingwa ukuthi ngubani ongenzi okuthize, kudinga ukubambisana ngoba udubo oluselizweni luphezu kwamandla kahulumende njalo kungasi mthwalo wakhe yedwa.

“Kungumlandu wethu njengohulumende ukulondoloza impilakahle yomuntu wonke elizweni njengalokho okutshiwo yisisekelo sombuso wethu sona esikubeka sobala lokho. Lokhu kumele sikwenze kungekho kukhangela ukuthi, ngowesifazane loba owesilisa, ulandela luphi ukholo lokuthi ulandela liphi ibandla lezombusazwe.

Singayigqoba le Covid-19 nxa singasebenzisana senze okufaneleyo sindaeonye njalo simanyene ”

Umnumzana Victor Dube uthi ngombono wakhe uhulumende ukhanya engelani lokulondoloza impilakahle lenhlalakahle kazulu.

“Saqedwa lapha ngomkhuhlane wecholera, labo typhoid laba, basiqeda. Akulangitsho loyedwa zwi owabuya wazama ukuthi abone ukuthi siphila njani. Yena wayekhona, esebusa, I cholera yaphenduka, abantu bafa, wayengaphi?. Wabuya yini wazosibona?. Kazange abuye. Ngoba lokhu sekuyinto esiyenziwa emazweni, siyinto ebulala abantu abaqakathekileyo ekuphileni, abathi yibo bantu”

Okhokhela uhlangothi lwezempilakahle ku MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, u Dr Henry Madzorera ukhuthaza uhulumende ukuba alidlale ngokwaneleyo ihlandla lakhe, kuloludubo olubhekane lelizwe.

“Selisabalala ngamandla leligciwane kungakho kumele uhulumende laye adinge indlela ezikusibanga esiphezulu ukulwisana lalo, asebenzisane lomuntu wonke kulokho njengoba sokuludubo oselubhahe ilizwe lonke”

Abenhlanganiso ezisebenza zizimele, abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi uhulumende kumele kube nguye okhokhelayo emsebenzini wokubuthanisa impahla lemali edingakalayo ukulwisana lokusabalala kwegciwane lecoronavirus elizweni hatshi ukuhlala ekhongozela ngaso sonke isikhathi.

Kunje ilizwe liphakathi kohlelo lokwalela abantu ukuhambahamba mahlayana behlala emakhaya olwe lockdown, lona oluqale mhla ka 30 Mbimbitho ngemva kokwethulwa komthetho we National State of Emergency, kodwa uhulumende akwenzele abantu makhaza ukuba benelise ukuhlala emakhaya njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe ukunakekelwa kwasebekhulile bephiwa ukudla labaswelayo.

XS
SM
MD
LG