amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana: Esikudingayo Ngamathuba Okuzinakekela


Abesifazane kanye lenkokheli zamabandla ezokholo emalokitshini abalisa i-Warren Park, Westlea, Westwood, Rugare kanye le Kambuzuma bakhuthaza inkokheli zombusazwe ezibalisa amacouncillors kanye lamalunga edale lephalamende asanda kukhethwa ukumela lezi zigaba ukuba, zinakekele bonke abasebunzimeni, zibatholise amathuba wokuphatheka emisebenzini yokuziphilisa yentuthuko ikakhulu intandane, abafelokazi kanye labesifazane abangomazakhela.

Lokhu kuphume emhlanganweni wenkokheli yezokholo, uzulu wakulemizi yomihlanu kanye lenkokheli kwezombusazwe abawungene ngeviki ephelileyo owenzelwe endlini yokukhonzela e Assemblies of God emzini we Warren Park.

Lumhlangano owenziwe ngokuqoqwa kwenkokheli ezikhokhela amabandla okholo lwesiKristu angamalunga enhlanganiso ezibalisa i-Evangelical Fellowship of Zimbabwe ( EFZ ), i-Zimbabwe Council of Churches ( ZNCC ) kanye le Zimbabwe Bishop Council of Churches ( ZBCC ).

Bebekhalaza abesifazane kulomhlangano bethi babhekane lenkinga ezinengi kodwa bengalutholi usizo oluvela kunkokheli zabo.

Bathi lentandane, abafelokazi kanye labomazakhela bebanengi kulemizi abadinga ukutholiswa usizo lokuba bazisebenzele bona kanye labantwababo loba lezo ntandane.

Abesifazane laba baveze njalo ukuba kabadingi mali enengi ukusungula imisebenzi yokuziphilisa bona lemhuli zabo.

Unkosazana Silibaziso Nyoni ngowesifazane osesemutsha njalo ohlala emzini we Kambuzuma laye ongene lumhlangano.

UmaNyoni uphatheke emisebenzini yokuzinikela wobuvoluntiya esebenza labesifazane khona emzini we Kambuzuma ngaphansi kwenhlanganiso yokholo lwesiKristu eye Bible Ministries.

Abesifazane kulemizi bebhekane lobunzima njalo bedinga usizo oluvelela kunkokheli zabo ukuphatheka kumisebenzi yezandla ukuziphilisa kutsho umaNyoni.

Uqhubeka ethi abadingi okunengi ngaphandle kokutholiswa indlela yokuqala besebeqelisa imisebenzi ize yanelise ukubatholisa imali ethe xaxa.

Unkosikazi Sitshengiso Ndlovu ngowesifazane ophila legciwane ohlala emzini we Westlea. Yena uleminyaka engamatshumi amahlanu yokuzalwa njalo ulengane ezinhlanu,ubhujelwe ngumkakhe iminyaka eyisithupha eyedluleyo.

Ukhala ngenkokheli okubalisa ezikamanisipala,unkosikazi Ndlovu, ethi babhekane lobunzima obukhulu abesifazane abanjengaye njalo badinga ukusizwa nguhulumende ukuze banelise ukuzinakekela hatshi ukuba lokhe bekhangezwa kokuphela.

Owesifazane angatholiswa imfundo emphathisa ukuba aziphilise ulakho ukwehlukana lokudinga imali ngendlela ezingalungana okungaphathisa ekuthini azinakekele yena labantwabakhe ngendlela encomekayo, sakheke isizwe kuveza unkosikazi Ndlovu.

Ucouncillor Trynos Moyo umela u-Ward 15 emzini we Warren Park ngomunye wenkokheli ezibizwe nguzulu kanye lenkokheli kwezokholo ukuzangena umhlangano wokukhulumisana lezakhamuzi zalamalokitshi amahlanu, ukuze atsho ukuba uzakuphathisana njani lozulu kuwo.

UMoyo uveze ukuba kudinga wonke umuntu ukuba aphatheke emisebenzini yentuthuko okubalisa eyabesifazane.

Umfundisi Wyson Dutch ngomunye wenkokheli zalamabandla ezokholo lwesiKristu ekhokhela njalo inhlanganiso esebenzelana lozulu eye Bible Ministries in Zimbabwe, eqoqe lumhlangano wokubonisana lenkokheli.

U Dutch uthi kuqakathekile ukuba inkokheli emabandleni ezokholo lezombusazwe baguqule imicabango yabo, babone abesifazane njengaye wonke umuntu odinga usizo olungaphathisa ukuba baphatheke emisebenzi yokuziphilisa kanye lentuthuko.

Imihlangano yaloluhlobo iqakathekile kakhulu ngoba iphathisa ukuba inkokheli zazi indingeko zezakhamizi ikakhulu omama kuveza u Dutch.

Abezokholo kanye labezombusazwe bathi imihlangano yaloluhlobo kumele yenziwe sikhathi sonke kundawo zonke,kungakhathelekile ukuba ngabeliphi ibandla lezokholo loba ezombusazwe.

Inkokheli kwezokholo ziveza ukuba zikhathazekile kakhulu ngoba lokhe zisanda indubo ezibhekane labesifazane laba ngenxa yomumo wezomnotho elizweni lanxa zingafezwa lezo zithembiso ezenziwa zinkokheli kwezombusazwe.

Baveza ukuba ngenxa yokwanda kwentandane kulemizi, inkokheli zamabandla ezokholo sezavumelana ukuba zikhuthaze izimhuli zibathathe laba bantwana ukubagcina.

Kuphetha kusiba ngabesifazane abazinikela ukuphatheka kumisebenzi yonakekela lezi ntandane, yikho njengenkokheli bekhankasela ukutholiswa kwabesifazane laba usizo lokusungula imisebenzi yokuziphilisa, banelise ukunakekela izimhuli zabo kanye lukuphatheka kumisebenzi yokuthuthukisa isizwe.
XS
SM
MD
LG