amalinks wokungena

Breaking News

Amagqwetha eZimbabwe Athi Imithetho Kayilandele Isisekelo Sombuso Esitsha


ZLHR

Amagqwetha elizweni athi abhekane lohlupho ukuvikela amalungelo abantu ababamelayo emithethwandaba akusisekelo sombuso ngenxa yokungaguqulwa kwemithetho elizweni ngoba inhlangothi zikahulumende zithi zingeke zalandela iznqumo ezikulolu gwalo kodwa zingakabi kumithetho etshiyeneyo.

Lokhu kuphume emhlanganweni obizwe yinhlanganiso ye Zimbabwe Lawyers for Human Rights ujonge ukukhangelisisa ukuthi macebo bani angatholakala kunhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi izizalwane zakuleli ziqale ukuphathiswa lokukholisa amalungelo eziwaphiwa yisisekelo sombuso lapho uhulumende engakaguquli imithetho okumele iguqulwe.

Amagqwetha la, athi inhlangothi ezifana lolukhangela ukungena lokuphuma kwabantu elizweni lulokhu lungavumeli izizalwane ukuthi zibelengwalo zamazwe amabili – idual citizenship, kuthi imithethwandaba ayikenelisi ukulandela iziqondiso zokugwetshelwa ugodo ngoba ayikabikhona imithetho ephatha lokhu.

Igqwetha leZLHR, uMnumzana Lizwe Jamela, uthi ngaphandle kwemithetho edinga ukuguqulwa, okwenza umsebenzi wokuvikela amalungelo abantu ubenzima yikuswelakala kwemithetho okumele ibunjwe – ama enabling acts ukuze izizalwane zenelise ukufinyelela amalungelo athile.

Elinye njalo igqwetha, uNkosazana Sethulo Ncube, owe Zimbabwe Women Lawyers Association, uthi kuqakathekile ukuthi ngaphezu kwamalungelo amunyethwe yisisekelo sombuso, kuhlolisiswe ukuthi abantu bayenelisa yini ukufinyelela umthetho bawusebenzise ukuzivikela. Uthi kuqakathekile ukuthi amaqgwetha aqhubeke ehambisa amalungelo athile emthethwandaba – ama test cases kuze kube sobala ukuthi isisekelo esitsha sombuso lesi sivikela kangakani ngoba kulapho okuzavela khona kubesobala ukuthi siyawavikela amalungelo kazulu kumbe hatshi. Ethi bayadinga omama abazimiseleyo ukuthi bahambe labo emthethwandaba njalo bayaqhubeka befundisa abantu ngamalungelo abo ngoba lolulwazi luqakathekile.

Umnumzana Shadreck Moyo, owenhlanganiso ezimele yodwa, uthi lanxa uhulumende engani kajahanga ukubeka imithetho ehambelana lezimiso zesisekelo sombuso bazimisele ukuqhubeka befundisa uzulu ukuthi ulamalungelo athile alakho ukuwakhweza emthethwandaba lanxa imithetho ingakaguqulwa.

Amagqwetha kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa sezikhweze imithetho ethile emthethwandaba we Constitutional Court ukuze iyesule izimiso ezithile.

I-ZLHR isike yakhweza udaba lokubhadalisa endleleni kwabatshayeli ngamapholisa – ama spot fines, iZWLA ilodaba lukamama owagwetshelwa ugodo odinga ukuthi lesisijeziso siguqulwe kulandela ukubekwa kwesisekelo esitsha sombuso kuthi iMedia Institute of Southern Africa idinga ukuthi kwesulwe isimiso esivumela ukubophisa intathelizindaba lapho zibhale kubi ngawe.

XS
SM
MD
LG