amalinks wokungena

Breaking News

Bathwele Nzima Abesifazana Abadabuka eZimbabwe Abahlala eGoli


FILE - Abanye abathengisa imizimba ngabasakhulayo.
FILE - Abanye abathengisa imizimba ngabasakhulayo.

Nxa ungena enzikini yedolobheni leJohannesburg, isitalada uNugget ngesinye salezo ezidume kakhulu. Kulesi sitalada akukhathalekile kumbe libalele loba kuphakathi kwamabili uthola omama abadala labancane bebhunyumunyu bethengisa ucansi ukuze bathole okuyethunjini.

Elokitshini leHibrow zihlanyelwe indawo okuthengiswa kuzo ezocansi kantike uthi ma ungena lapho uhle uganywe ngelithi, ‘Ndeipi’ kumbe ‘Sabona mkhaya’ okuyibufakazi bokuthi abesifazana beZimbabwe bagcwele phamu kulezi indawo.

Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kweleSouth Africa eye Zim Imbokodo, uNkosazana Victress Mathuthu, uthi lobu yibufakazi bokuthi impilo isinzima kakhulu kwabesifazana kweleSouth Africa.

“Abesifazana abanengi bahlezi ezindlini. Benjalonje balendleko okufuze bazibhadale bondle lezimuli. Sibathola sebemile emigwaqweni bethengisa imizimba yabo engamathempeli kaNkulunkulu ukuze bathole imadlana. Ngesinye isikhathi kwakuthathwe sengathi bayazithandela kanti hatshi isimo sokungatholakali komsebenzi sibaphoqa ukwenza lowo msebenzi. Kuyahela emuntwini wesimame ukubona into enjalo isenzeka. Luhlupho olukhulu kakhulu esibhekane lalo.”

Ngeshwa elibi impumelake yikuthi abanye basuka kulezi indawo sebethwele abantwana abangelaboyise abanye sebephethwe yisifo sengculaza.

Azipheleli laphoke izanhluphe lezang’khathaze zabomama laba.

UNkosazana Sibonginkosi Ndlovu uthi ungazibona ugula kumbe ugulelwa yingane kulezi insuku uyabusukwazi ukuthi uzawukhomba olotshwala.

Uthi ufika esibhedlela vele kubhaliwe ukuthi letha isithupha kumbe iphasipoti kanti-ke ithi ingakafiki lezandleni zalowo oyicelayo zehle ziselekana inhlamba sengathi kulapho ezilinywa khona.

“Uyathi ufika uzitshela ukuthi uyathathanje ama philisi efamily planning aphiwa mahala. Uthi ufika lapho balibize amagama ikakhulu ma uthe wahlangana lomunye umama wena kube engathi ngumuntu lowu ongathi akaphilanga kahle ekhanda ngendlela ozophatheka ngayo. Sithukwa ngabanye omama abafanaa lathi.”

UNkosazana Mercy Mvundla, uthi kwezinye izibhedlela bakubuza amaqubaquba emali, okokuthi oyazimisela ukuyafeka ekhaya. Uthi akusakhulunywake ngalabo abayabeletha ngoba wethulwa umthwalo womntwana kodwa uphume usuzithwele ngenqwaba yenhlamba.

“Uthole ukuthi umuntu ulande ukuyothola umntwana ukhulelwe, utshiywe, unganakwa, ubizwe ngawo wonke amagama. Utshelwe ukuthi ulikwerekwere umuntu wokuza, hamba uyozala ezweni lakho, inhlamba ezingachazekiyo. Kunzima kakhulu. Ngesinye isikhathi uthole abanye abantu umuntu umtwana atshone or umama atshone.”

Abangelancwadi ezisemthethweni zokuba selizwe bathi uthi nxa uhola ubeke eyakho ngale leyamapholisa eceleni. Bathi imvama yikuthi ungabanjwa kuzulwa lawe okwamahola kuze kutholakale umuntu ozoza azokuhlawulela imali yesifumbathiso.

Ngesikhathike omama emhlabeni jikelele bethakazelela leli langa phansi kwesihloko esithi #PressforProgress, abeZimbabwe laba bathi ithemba liya lilokhu lifiphala elokuthi lingugoqo izafika lakubo.

Udaba Esilethulelwe NguBenedict Nhlapho
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00

XS
SM
MD
LG