amalinks wokungena

Breaking News

Broad Alliance Against Sanctions: Akwethulwe Umthetho oweZimbabwe Patriotic Act.


Amalunga e Broad Alliance Against Sanctions ngesikhathi bengena umhlangano labe Khomidi ye Foreign Affairs.

Abeqembu elizibiza ngokuthi Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukuba lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakhankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho, abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe, kanye lentathelizindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubekiselwa phambili kwazo, oweZimbabwe Patriotic Act.

Abe BAAS laba batsho lokhu phambi kwekhomidi yedale lephalamende ebona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngummeli weMakonde, umnumzana Kindness Paradza.

Abekhomidhi le banxunswe bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZanu PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika, bethengisela.

Umgcinisihlalo weBAAS umnumzana Calvern Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.

“Yiso isicelo sethu sonaleso. Siyacela njalo ukuthi ma usukhona lumthetho, sicela bajeziswe kanzima abayabe betholakale belamacala alolohlobo. Isigweso sakhona sifike kuminyaka eyi 25 kulabo abatholakala belomlandu walolohlobo. Ngemva kwaleyo minyaka, sithi thina ma ethe wasiqeda isigwebo sakhe, akamelanga atholiswe ithuba lokuba ngumkhokheli kunhlangothi zonke zikahulumende - i public office.”

Isikhulumeli sale inhlanganiso unkosazana Sally Ngoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lumthetho we Zimbabwe Patriotic Act.

“Umthetho lowo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bebizela ukuthi kube lamasanctions eZimbabwe, ama journalists abazabe be painter ilizwe as if libi as if kulezinto ezimbi ezenzakalayo, kungamanga abayabe bewakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi khona i Patriotic Act leyi kumele ibophe labo abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Kasiyali ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama true abduction not ama fake abductions”

Enye inkokheli enhlanganisweni ye Broad Alliance Against Sanctions umnumzana Jacob Tshabalala ulandisele amalunga ekhomidhi le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla le Zanu Pf lohulumende.

“Ama white imperialists, bevumelana lamazwe aphandle, abazawabo, ukuthi bafake amasanctions eZimbabwe, babecabanga ukuthi uhulumende kayisoze lisevayive even six months. Kodwa kasikwazi ukuthi uhulumende wenze njani ukuthi asevayive ngoba i revenue kahulumende yayivela ku pay as you earn yezisebenzi lama taxes ayebhadalwa yiwo ama businesses, angithi liyabona”

Kodwa isikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa olilunga ledale lephalamende elimela iHwange Central umnumzana Daniel Fortune Molokele uthi lanxa kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe, akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Partriotic Act.

“Njenge Parliament of Zimbabwe kumele sivumele umuntu wonke olembono eyehlukeneyo ukuthi aze kodwa thina njenge MDC siyabe simele siyicubungule indaba enje. Aso ndaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele siyinikeze usekelo kumbe i support, yindaba esifisa ukuthi imele iye ebantwini itshukelwe ebandla. Okwamanje angiboni ukuthi yindaba engicabanga ukuthi mina, ungangibuza mina njengomhlonitshwa ukuthi yindaba esingayemukela njenge MDC. Ngoba singayekela ihamba injalo sokungathi sesihlanganisa okwe Zanu Pf lokweZimbabwe, kulomahluko omkhulu phakathi kwe Zanu Pf leZimbabwe and njenge member of Parliament, ngumsebenzi wami ngikwahlukanise khonokho”

U Molokele uthi lo kungasi mthetho omuhle kodwa bezimisele ukuhlangana lawo edale lephalamende lapho usulethiwe.

“Ngumthetho esicabanga ukuthini, ngowabantu abasapota umbono weZanu Pf kodwa mina ngicabanga ukuthi ayisiwo mbono weZimbabwe. So, yonke imithetho le yomithathu ayisiyo mithetho engicabanga ukuthi, ikakhulu njenge MDC, singayamukela, ngoba yimithetho eyacina isincindezela abantu, isisetshenziswa ukuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo and so on”

Ikhomidi ebinxunse abe Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lephalamende anduba batsho ukuba kwenziwani.

Sebephose bafikise umnyaka (355 Days), behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo zijeziso.

Imizamo yokukhulumisana labehofisi yommeli weleMelika ukuthi sizwe icele labo ngalumthetho oqhuqhuzelwa ngabe BAAS yehlule. Kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga ele Zimbabwe njengelizwe kodwa inkokheli ethile yeZannu PF lamankampani adlelana laleli bandla. Uhulumende weMelika uhlezi esitsho ukuba kungumthwalo kahulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa ngumuntu wonke, ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wenkohlakalo anduba lezo ziphathamandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG