amalinks wokungena

Breaking News

Ikhansili yeJohannesburg Ixotsha Abaphila Ngokuthengisa Ezithaladeni


SAF Street Traders
Amakhulu ezizalwane zeZimbabwe eziyingxenye yabathengisa ezitaladeni zeGoli abazinkulungwane eziyisithupha abasuswe ngodli yikhansili yalelo dolobho ezitaladeni, babhekane lekusasa ebuvilibana.

Ikhansili yeJohannesburg ithi ixotshe bonke abathengisa ezitaladeni ezisenzikini yedolobho ngoba ifuna kuphume abenza lokhu bengelamvumo, kodwa inengi lezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi zithi ukwenqatshelwa ukuthengisa lokhu sekubhidlize impilo zabo.

Kuzizalwane zeZimbabwe ezinengi ezifika eGoli umuntu engalamsebenzi awufundeleyo, engalandawo yokuhlala ecacayo loba amaphepha amvumela ukudinga umsebenzi, ukuthengisa ezitaladeni kuvame ukuba yinto yakuqala umuntu afika ayenze.

Abanye babo selokhu bafika eGoli baphila ngokuthengisa amatamatisi, iziwiji, imibhida, izithelo, izigqoko kanye lokudla okuphekiweyo ezitaladeni. Kodwa uhlelo lwedolobho le Johannesburg lokuxotsha lokubopha wonke umuntu othengisa ezitaladeni eziphakathi kwedolobho kugoqela labebesenza lokhu ngokusemthethweni, selubhidlize impilo yabanengi abeZimbabwe, abakwele South Africa labakwamanye amazwe abebephila ngokuthengisa.

Inengi lezizalwane zeZimbabwe, eziyingxenye yabantu abafika inkulungwane eziyisithupha abaxotshwe ezitaladeni, bathi umangoye usebhazalele eziko, abantwana kabasafundi, kanti sebexotshwa lalapho abahlala khona njengoba bengaselamali yokuthelela izindlu. Unkosikazi Ethel Nare, odabuka eKwekwe uthi usethwele amagabha avuzayo.

Omunye wabeZimbabwe laye ophila ngokuthengisa ezitaladeni umnumnzana Denis Nhapiro uthi okuziswa ubuhlungu yikuthi labathengisela endaweni ezakhiwe yiyo ikhansili yeJohannesburg, belencwadi ezibapha imvumo yokuthengisa labo badilizelwe indawo zabo baxotshwa.

Isizalwane seZimbabwe unkosazana Nothando Dube uthi sekumnyama emuva laphambili njalo usephelelwe ngamacebo.

Unkosikazi Sihle Sibanda odabuka koBulawayo, uthi sebethengisela emabhokisini becatshile kodwa lakho lokho bayakuthathelwa ngamapholisa kamanisipala weJohannesburg.

Unkosikazi Ethel Nare uthi akathandabuzi ukuthi uhlelo lolu lokuxotshwa kwalabo abathengisa ezitaladeni luhlose ukukhipha abakwamanye amazwe abenza lo umsebenzi, njengoba ehlelweni lokubhalisa kabutsha sekulethwe ugatsha lwendaba zasekhaya oluhlola ukuthi ababhalisela ukuthengisa ezitaladeni laba balazo yini incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.

Kodwa ikhansili yedolobho leJohannesburg iyakuphika lokhu isithi ixotshe laba bantu ngoba besekuyingxabangxoza ezitaladeni, sekuthengiselwa lendleleni ezihamba abantu. Ithi lobanje kulendawo zokuthengisela ezingamakhulu ayisitshiyagalombili kuphela (800) emaceleni ezitalada ezisenzikini yedolobho, bezekulabantu abafika izinkulungwane eziyisithupha (6000) abathengisayo.

Isiphathamandla sekhansili yeJohannesburg umnumnzana Gerlad Dumas uthi bakubone kuqakathekile ukuthi lokhu kwenziwe ukuze izitalada zihlanzeke. Uthi uhlelo lokubhalisa umuntu wonke kabutsha seluqalile ngakho kungekudala labo abaphiwe imvumo bazaqala ukuthengisa njalo.

Kodwake abeZimbabwe bathi njengoba sekuphele inyanga ezimbili bengathengisi, njalo bengalaqiniso lokuthi bazaziphiwa yini incwadi zemvumo yokuthengisa, empilweni zabo lemuli zabo sekuvele kwadaleka umonakalo ongasoke uphinde ulungiseke.
XS
SM
MD
LG