amalinks wokungena

Breaking News

Iklinika yeIrisvale Ivalwa Ngodubo Lwemikhoba


Udubo lwemikhoba olwehlele izakhamuzi zeMbalabala esigabeni seMatabeleland South, solwenze abasebenza eklinika yeIrisvale ekulumango bacele enyaweni, betshiya izigulane kanye labomama abazithweleyo abeza kuli klinika bengasela ndawo yokwelatshwa.

Izakhamizi zalumango zihlaba omkhulu umkhosi ngokuvalwa kwe klinika le eye Irisvale zisithi lokhu sokusitsho ukuba kumele zihambe umango omude zigada amabhasi ukuze ziyekwelatshwa eSibhedlela se Sigodini.

Omunye wezakhamizi lezi uNkosikazi Sibahle Mafuyane uthe lokhu kuludubo kakhulu kuye ngoba ubethatha amaphilisi akhe kule iklinka ye Irisvale Health Center ngoba iseduze lomuzi wakhe.

Izakhamuzi zithi njalo iklinika yase Irisvale Health Center, isilamaviki athile ivaliwe, ngoba abongi ikakhulu abongikazi bathwele nzima ngodubo lwemikhoba le.
Limikhoba ibikwa ibathwalise nzima ibenza abafazi ebusuku ingena labo emancansini belele bavuke benanzelela ukuba kulobagangele belele. Lokhu kugcizelelwe ngomunye wabosomabhizimusi base Irisvale okhethe ukubizwa ukuthi ngumnumzana Tanyanyiwa kuphela.

Omunye wezakhamizi lezi unkosazana Bridget Moyo uthi ngaphandle kokuhlukuluza abongikazi eklinika le, limikhoba ibikwa isingenela abesifazana bakulu mango ibathwalisa amagabh’avuzayo ngoba itshona izula zula izenzela santando ebafazini abendileyo labangendanga ingena labo emacansini belele bavuke bekubona ekuseni.

UMaMoyo uthi inengi labo kabalali kuhle ngoba belala besizwa imikhoba iguduza emizini yabo.

Unkosazana Moyo uthe phezu kodubo lokungalali abesifazana nxa bengazithwala abanye babo kabaphumeleli ukuphatha ingane ezandleni ngoba beswela ngendlela engazwisisekiyo okungabe kubangelwa yile imikhoba.

UMaMoyo uchasisa ukuthi abantwana ikakhulu abancinyane, basengozini enkulu yoku hlukuluzwa yimikhoba le. Okucatshangelwa ukuthi kuyimbangela yokufa okungajwayelekanga kwabantwana kulumango.

Udubo lokuvalwa kweKlinika yeIrisvale ngenxa yemikhoba le sokubangele ukungezwani, lokuxabana phakathi kwenkokheli yakulumango lezakhamizi, abanye besithi, kakubizwe abkholo lwesiKristu kumbe amaprofitha bezothandazela lumumo baxotshe limikhoba. Abanye njalo besekela ukuthi kubizwe inyanga izekhipha limikhoba.

Usomabhizimusi uTanyanyiwa yena ukhuthaze uhulumende labezempilakahle uthi babize abantu abakhulekayo.

Unkosazana Moyo uthe yena uthi uzwa ubuhlungu ngoba inkokheli zalumango lokhe zithikaza ukubiza inyanga loba amaprofita ukuthi bazozama ukunceda kuloludubo.

Umqondisi wezempilakahle esigabeni seMatabeleland South Province udokothela William Bhusumani uvumile ukuthi i-klinika yeIrisvale ngempela ivaliwe, njalo lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi ivalwe sokungokwesibili ngenxa yodubo lunye lwemikhoba, olubangele ukuthi abasebenza kulindawo bavuke bezibona belele phandle kwezindlu.

UBhusumani ukhuthaze abakhokheli bakulumango ukuthi bangenele baphathise ukuqeda udubo lolu ngoba uhulumende engelanto angayenza.

Phansi kwesisekelo sombuso welizwe eleZimbabwe lilizwe elilesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu lezinye inkolo okugoqela inkolo yomdabu. Lesi silinganiso sibikwa sibalelwa kumatshumi ayisikhombisa ekhulwini-70% kodwa abanye abazithi ngamaKristu batholakala lapho okuqutshwa imikhuba yomdabu yenkolo yesintu okunjengokuthethela loba ukuya kubosiyazi lapho sebegulelwa.
XS
SM
MD
LG