amalinks wokungena

Breaking News

NAC: Sikhathazekile Ngenyathelo Lokuvimba Ukwabiwa Kwama Condom Emahoteleni


Le yiMeikles Hotel eHarare.

Abe NAC bakhala ngokuthi, lokhu sekuphazamisa imizamo yokulwisana lokusabalala kokuthelelanwa kwegciwane lomkhuhlane wengculaza.

Ngaphambilini, abokholo lwesiIslam bengakakuvimbi, abetholakala amajazi omkhwenyana la, aphiwa kungela mbadalo, emakhamulini okulala kanye lezambuzini, emahoteleni.

Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele, ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemaweteleni, zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo, ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa, ukuya emacansini.

Kungalesi sizatho ke, kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amacondom, njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakwa lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kowezifazana engazilungiselelanga.

Ngalezi nsuku akusenjalo, ngoba engasatholakali amacondom, la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi Islam.

Umnumzana Thabani Dube, likholwa lesi Islam lapha eZimbabwe. uDube uthi, imithetho elandelwa ngabavela kwamanye amazwe, ivele ikuchaza njengehlazo, ukuwabona nje ama condom lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.

U Dube ukhuthaza ukuxazululwa kwalindaba, kudingwe lapho okuyinkinga khona, kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labe NAC.

Umqondisi wenhlanganiso ye Zimbabwe National Zakaat Fund, umnumzana Henry Balakazi, uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi Islam, kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli. Laye ukhuthaza ukufundisana phezu kwalezinkolo, uzulu abelokuzwisisa ukuba zisuka ngaphi, ziya ngaphi.

Umgcinisihlalo we khomidhi yedale lephalamende, ebona ngezempilakahle, uDr Ruth Labode, uthi lanxa engavumelani lalombono, kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjenge weteleni.

Abenhlanganiso yabakubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe, okubalisa elamawetela, eye Zimbabwe Council of Tourism, bathi bayazisekela ngokugcweleyo inhlelo eziqhutshwa ngabe National Aids Council, zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane.

Izizatho bathi zinengi ezenza abamawetela bamise ukuwafaka amakondomu, ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemhuli zabo, kungakho kungamelanga aphongubonakala ebekwe ndawana yonke.

Ubufakazi obukhona, obugcizelelwa ngabe UNAIDS, buveza ukuba bebalutshwana kakhulu, abathelelwa igciwane lengculaza ele HIV, emazweni alamakholwa amanengi esi Islam, nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se Sub-Saharan Africa, okubalisa ele Zimbabwe.

Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini, senani labantu, kulesi sigaba,bebikwa belalo igciwane le HIV.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG