amalinks wokungena

Breaking News

Inani Labathengisa Umzimba Liyaqansa Kwele South Africa


Prostitutes wait for customers in Lagos. (File Photo)

Abesifazana beZimbabwe yibo abanengi endaweni zokuthengisa imizimba ezisemadolobheni atshiyeneyo kwele South Africa.

Inani labesifazana beZimbabwe asebephila ngokuthengisa imizimba yabo kwele South Africa lilokhu lisanda ngenxa yokusilela kwemisebenzi kweleSouth Africa kanye laseZimbabwe. Abesifazana beZimbabwe yibo abanengi endaweni zokuthengisa imizimba ezisemadolobheni atshiyeneyo kwele South Africa.

UBenedict Nhlapho uxoxa lomunye wabeZimbabwe ophila ngokuthengisa umzimba eJohannesburg yena othi lobanje ubunzima bempilo bugcine bumbamba ngamadla ukuthi athengise umzimba wakhe, isifiso sakhe yikuthi ngelinye ilanga athole indoda eqotho azatshada layo bahlale ngokuthembeka emzini wabo.

Ukuphila ngokuthengisa umzimba yinto ebonwa ngabanengi njengeyangisa, engelabuntu njalo eyingozi. Kodwa inengi labesifazana beZimbabwe abenza lo umsebenzi kwele South Africa bathi benza lokhu ngoba empilweni sekumnyama emuva laphambili.

Inengike lithi ngemva kokuswela umsebenzi eZimbabwe, baza kwele South Africa labo bele themba lokuthola amadlelo aluhlaza njengomuntu wonke.

Kodwa kusuke kuthi nxa sebewuswele lowo msebenzi, indawo yokuhlala ingasekho, umangoye eselala eziko, izihlobo zabo eZimbabwe sezisidla imbuya ngoluthi ngenxa yenswelo, bacine sebengene emsebenzini wokuthengisa imizimba yabo ukuze baqhubeke bephila.

Isizalwane seZimbabwe osebenza kwele South Africa okhethe ukwaziwa ngegama elingayisilo lakhe elithi Munyaradzi Ndlovu, uthi loba yiphi indawo okuthengiselwa kiyo umzimba kweleSouth Africa uthi ungena emnyango uze uyefika emsamo ulokhe ubingelelwa ngelithi, “Ndeipi, kumbe Sabona Mkhaya.”

Unkoszana Nozipho Masibi, okungelona igama lakhe lamampela, useleminyaka emine engene kwezokuthengisa umzimba wakhe kwenye yendawo ezenza lokhu eHilbrow.

Uthi kayisiwo msebenzi umuntu ongena kuwo ahlekelele.

Umnumnzana Ndlovu laye uyakugcizelela lokhu esithi abanengi nxa ukhuluma labo bakutshela mhlophe ukuthi izigigaba zempilo yizo ezibafaka kulo umsebenzi.
Unkosazana Masibi uthi babengelamanga abadala uma bethi singalamba sidla utshani.

Uthi inengi labomama abacina bengene kwezokuthengisa imizimba, abanye kabaselandawo yokuhlala ngemva kokwaliwa ngamadoda, abanye baphelelwe ngumsebenzi, abanye ngabathukutheleyo ngenxa yokuthathelwa omkabo ngomakwapheni lezinye izizatho ezizwisa ubuhlungu.

Uthike lumsebenzi ubafaka engozini njengoba kungenzeka ukuthi omunye akuqhwebele ngasese afike akubulale, omunye akutshaye, omunye akudlwengule, kumbe ucine uthola igciwane lengculaza.

Owesifazana weZimbabwe unkosazana Nomvelo Sithole, kodwa yena ongaphili ngokuthengisa umzimba wakhe, uthi kudingeka uhulumende weZimbabwe lowakwele South Africa bancedisane ngokudinga indlela ezizakwenza abesifanana laba baziphilise ngcono.

UmaSithole uxwayisa abathengisa imizimba yabo labo ukuthi bengadinwa ngokudinga indlela engcono zokuziphilisa.

Unkosazana Nozipho Masibi yena uthi iphupho lakhe ngelokuthi ngelinye ilanga athole indoda azatshada layo, akhe umuzi wakhe omkhulu, lapho azahlala khona aphile impilo ehlanzekileyo.

Njengoba ezomnotho eZimbabwe kungakacaci ukuthi zizathuthuka kangakanani ukuze kuqale ukuvulwa amankampani avalwayo, kudaleke imisebenzi, kusobala ukuthi ukwanda kwebesifazane asebekhetha ukuthengisa imizimba yabo luhlupho oluzaqhubeka lukhona okwesikhathi eside.
XS
SM
MD
LG