amalinks wokungena

Breaking News

Abalimi beNgqoloyi eMatabeleland North Bakhala Ngendleko Yokulima Lesi Silimo


Abalimi besigabeni seMatabeleland North abahlanyela ingqoloyi bathi imbadalo yamandla kagetsi, ukusilela komvundiso kanye lokungabhadalwa ngesikhathi ngabathenga lesisilimo eGrain Marketing Board kwenza kubenzima ukuthi basebenze ngendlela njalo banakekele zilimo zabo ukuze bathole isivuno esihle.

Isigaba lesi sihlanyele ingqoloyi kumahectare angaphezu kwamatshumi ayisithupha ekhulwini - 61% kuphose amatshumi amane akade ekhangelelwe i- 394 hectares.

Inengi lengqoloyi le ihlanyelwe esiqintini seUmguza, kulandela iNkayi leLupane kuthi abalimi bemakhaya eBubi abenelisanga ukuhlanyela yona eyokukhupha umuthi.

Abalimi laba bathi bathwele nzima ngokusilela komvundiso kanye lokuswela imali yokubhadala amandla kagetsi asebhadalwa umuntu engakawasebenzisi kanye lemali encane ephuma eGMB iphinde iphuze esikhathini esinengi.

UNkosikazi Siphiwe Dhliwayo, oyisakhamuzi seLupane, uthi ubhudule idolobho lonke lakoBulawayo edinga ifethilayiza le waze wayayithola ngemva kokulayelwa emkambo wensitha.

Ifethilayiza le engamadola ayisithupha i 5kg ezitolo ithengwa ngamadola alitshumi kulaba abayigodlileyo.

UDhliwayo uthi ulayelwe yizisebenzi zesinye isitolo lapho ekade kuthiwa iphelile ukuthi angayayithola ngaphi.

UNkosikazi Melta Fuyane, owensimu ethelelwayo e Majaha Irrigation eNkayi uthi ukusilela kwemali yikho okwenza bengenelisi ukulima ngendlela.Uthi balime ihectare eyodwa bona bebekhangelele ukulima amathathu kodwa lanxa kunjalo izifuyo zibathwalise nzima ngenxa yothango osolwawayo.Uthi ye bayalima kodwa ezabo yizithukuthuku eziphelela emoyeni ngenxa yokuswela imali yokufaka uthango olutsha.

Umlimisi wakulindawo, uMnumzana Majahawodwa Ncube, uthi esikhathini esinengi iGMB iyaphuza ukubhadala kuthi lalapho ibhadele kube yimali ephansi kakhulu. Uthi uyazama ukukhulumisana leGMB ngoba abalimi badinga imali ethe xaxa ukuze baqhubeke belima, bethenga imvundiso njalo bethenga lamandla kagetsi.

Abalimi abalime ingqoloyi enengi bagoqela iHalsted Brothers elime amahectare alikhulu eNkayi kanye lepulazi leMswelangubo e Umguza elilime amahectare phose amatshumi amane - 37.

XS
SM
MD
LG