amalinks wokungena

Breaking News

Iyachitheka Imitshado Yabaphila Emazweni Ehlukeneyo


AbeZimbabwe, abatshadileyo, abatshiya omkabo eZimbabwe bona besiyasebenza kweleSouth Africa bathi ukuhlala isikhathi eside bengabonananga sekudilize imitshado eminengi. Abanye bathi uthando luqalisa lusafudumala luze luqande kukanti abanye bathola omkabo sebendile loba sebethethe.

Umnumnzana Sam Ndlovu, uthi ngesikhathi etshada lomkakhe umaSithole ngo 2005, babethandana okwamathe lolimi kukanti babehamba belandelana okwebhulugwe lebhanti. Uthi into zaguquka uthando lwabandikindiki bacine behlukene ngemva kweminyaka emihlanu etshiye umkakhe eZimbabwe yena ezosebenza kwele South Africa.

U Ndlovu uthi loluhlupho olwamehlelayo lubhekane labathetheneyo abanengi abatshiya omkabo eZimbabwe bezosebenza eMzansi.

Lintatheli ithole njalo ukuthi kulezehlakalo ezinengi lapho obaba bemizi abathola khona omkabo sebezithwele, kumbe sebebaleke emakhaya bayahlala labomatshayinyoka.
Ithole njalo ukuthi inengi labobaba elitshiye omama eZimbabwe, lapha eGoli baphila labomakhwapheni kukanti abanye sebeze behlala bonke njengomuntu lomkakhe.

Unkosazana Yvonne Chombo odabuka eChitungizwa, uthi kakulula ukuzibamba umelele ukubona umkakho kanye loba kabili ngomnyaka.

Umnumnzana Collen Masuku odabuka Esilobela enkabazwe yeZimbabwe, uthi olunye lwenhlupho ezihamba phambili kubaba lomkakhe abahlala emazweni ehlukeneyo yikuthi kucina sekulemizi emibili okutsho ukuthi uthenga ukudla kabili ubuye uthelele izindlu ezimbili.

Lokhu uthi kucina sekufaka abantwana endlaleni lekusweleni imali yesikolo njengoba imali ezingatsho lutho eziholwa ngabasebenza eGoli zingenelisi ukusuthisa indingeko zemizi emibili.

Unkosikazi Precious Makomva, usebenza kwezempilakahle kwele South Africa kukanti uthi umkakhe owasala eZimbabwe umbona kabili ngomnyaka.

Uthi lobanje yena lomkakhe besenelisa ukuzibamba, zinengi izehlakalo azaziyo lapho omunye wababili ocina eseyehlulwe yimizwa agcine esephathele omunye wakhe ingciwane le HIV, elibangela ingculaza.

Umnumnzana Sam Ndlovu uthi inengi labathetheneyo laba bayafisa ukuzohlala lemuli zabo kwele South Africa kodwa kunzima ukubatholela incwadi zokuhlala elizweni ngokusemthethweni.

Bonkeke bathi ithemba abalalo lokuphunyuka kulesi simo esibadlisa imbuya ngoluthi, yikuthi ngomunye umnyaka isimo sezomnotho silunge eZimbabwe, babuyele ekhaya bayesebenza khona bahlane ndawonye lezingane zabo labo mkabo.
XS
SM
MD
LG