amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi zakoBulawayo Zikhulumisana Labodokotela Lamagqwetha Kungela Mbadalo


Ibandla lenkonzo ele Word of Life Ministries

Izakhamizi zakoBulawayo ngoLwesithathu zithole ithuba lokukhulumisana labodokotela, amagqwetha kanye labamele inhlanganiso ezithile eziphathisa uzulu kungelanhlawulo kuyingxenye yenhlelo zelinye lamabandla okholo ukuthakazelela iminyaka yalo lisebenza kulelidolobho.

Izakhamizi bezithe gwaqa kwesinye sezitalada zakoBulawayo lapho obekubuthaniswe odokotela bamazinyo kanye labeminye imikhuhlane etshiyeneyo, amagqwetha amalungelo oluntu, kanye lenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ukuthi zisize izakhamizi ezidinga uncedo.

Kusiyafika ihola lesibili emini ngoLwesithathu, inhlanganiso ehlola abantu igcikwane lengculaza, iPopulation Services International, ibisihlole abantu phose ikhulu – 97, udokotela wamazinyo abangamatshumi amathathu lanye – 31 kwathi abanye abanenginengi bekhulumisane lenhlanganiso ezitshiyeneyo.

Ibandla lokholo lwesiKrestu ele Word of Life Ministries, lithi lapho lithakazelela iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu - 25 okusungulwa, likubone kufanele ukuthi libonge uzulu wakoBulawayo ngosekelo alutholayo, ngokumupha uncedo angajwayelanga ukuluthola ngenxa yokuswela imali, isikhathi kumbe ulwazi lokuthi lutholakala ngaphi.

UNkosikazi Sifiso Luwaca ubekhulumisana lozulu emele inhlanganiso yabantwana eyeChildline. Ezindlini lapha, uthi kukhulu okufihliweyo okuvelela abantwana kungakhulunywa bona bebona okwabonwa yingidi ithwele ilahle. Akusibantwana kuphela abalomlandu wokukhuluma lapho bebhekane lenkinga ezitshiyeneyo emakhaya, kodwa uthi labomakhelwane kumele basukumele phezulu batsho lapho bebona abantwana bakomakhelwane behlukuluzwa.

Imihlobo yokuhlukuluzwa abahlangana layo uthi igoqela ukudlwangulwa kwabantwana, ukuthukwa ngamagama angabalingananga, ukutshaywa okwedlulisa amalawulo kanye lokungabhadalelwa indleko zesikolo lalapho abazali besenelisa.

Owenhlanganiso ephatha ukudingwa lokugcinwa kwegazi, iNational Blood Services Zimbabwe, uMnumzana Meluleki Mabhena, uthi kuqakathekile ukuthi bakhulumisane lozulu ngoba yikho lapho abathola khona igazi. Uthi abantu bebeveza ukukhathazeka ikakhulu ngokuthi bazi njani ukuthi igazi abalinikwayo liyabe lihlanzekile lingelamkhuhlane, bedinga ukuthenjiswa ukuthi inhlolisiso yonke iyenziwa ukuthi kubelesiqiniseko sokuthi akula gazi elilomkhuhlane elisetshenziswayo. Esikhathini esinengi, uthi abantu bayesaba umnyama nje ongelampisi ngoba bengatholanga ithuba elinjengaleli lokuthi bakhulumisane lalabo abaphatha imisebenzi kazulu etshiyeneyo.

UNkosikazi Nomvelo Bhebhe yisakhamuzi, esibhodabhode sikhulumisana lenhlanganiso ezitshiyeneyo. Uthi uhlolwe amazinyo kanye letshukela wathola njalo ingwalo zokuyafunda kunhlanganiso ezitshiyeneyo. Ethi lokhu okwenziwe yilelibandla kuyabukeka ngoba izakhamizi ezinengi azilamali, isikhathi kumbe ulwazi lokuthi ziyedinga uncedo kodwa lamhla ziluthole zizidlulela nje esitaladeni.

Inhlanganiso eziphatheke kumkhosi lo zigoqela njalo iIsland Hospice, iZimbabwe Traffic Safety Council, iNational AIDS Council, iZImbabwe Family Planning Council kanye leZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ibandla le Word of Life Ministries lasungulwa ngabafundisi uGodwill loMaureen Shana.

XS
SM
MD
LG