amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi zakoBulawayo: Kakusungulwe Umthelo weCancer Levy


Thokozani Khuphe
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuyadingeka ukuthi kuxoxiswane kabanzi ngokuthi kungahanjiswa njani ukuthi kube lomthelo wokubuthanisa imali yokwelatshwa kwemvukuzane kumbe uhulumende aphathise njani kulumkhuhlane ngoba lokhe liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo ngenxa yokwehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ngoba indleko ingafinyelelwa ngabanengi.

Udaba lomthelo wemvukuzane i-Cancer Levy luqale ngokhokhela ibandla le Movement for Democratic Change ephalamende uNkosazana Thokozani Khupe oke waba lomkhuhlane wemvukuzane.

Wethule udaba lolu ephalamende ekhuthaza ukuthi kuqunywe ukuba kubelomthelo lo ozaphathisa abagulayo ukuze bathole ukwelatshwa lapho bethe baba lalesi sifo.

Imihlobo yemvukuzane evame ukuhlasela abantu ngowesibeletho lebele kwabesifazana kanye le prostrate kwabesilisa.

Okwakhathesi zimbili kuphela izibhedlela zikahulumende ezelapha lumkhuhlane iMpilo koBulawayo leParirenyatwa e Harare, ezivame ukutshona zifelwe yimitshina edingakalayo lokuswela ingcitshi zalumsebenzi.

UMaKhupe uthi kudingakala umuntu abelamadola azinkulungwane ezilitshumi ukuthi elatshwe imvukuzane - $10 000 ngoba kudingakala amadola angamakhulu amathathu sikhathi sinye esiyakwelatshwa ngendlela ze radiotherapy kumbe i-chemotherapy.

UNkosazana Emelda Sobantu, uthi liqiniso ukuthi imvukuzane isifana nje lengculaza ngokubhidliza ekwenza impilakahle kazulu. Uthi inengi labantu alaziyo lihle liphelelwe lithemba nxa kuthe kwatholakala ukuthi lilemvukuzane ngoba imali edingakalayo ingatholakali ebantwini abanengi.

USobantu uqhubeke esithi lanxa kudingakala amacebo okuthi abantu bathole ukwelatshwa kavumelani lodaba lokuthi kufakwe umthelo ngoba abantu abalayo imali, izisebenzi zivele sezithwele nzima ngemithelo engapheliyo kungakho kungabangcono ukuthi uhulumende adinge ezinye indlela zokuthola imali edingakalayo.

UMnumzana Garfield Mangena, oyisakhamuzi, uthi kungakakhulunywa ngomthelo lo kumele kuxoxiswane ngokuthi kuyini uhulumende angakwenza ukuze odokotela abazingcithi batholakale ezibhedlela. Uthi inengi labantu liza livela emakhaya liphinde lizibuyelele lingaphathiswanga ngoba odokotela laba besilela.

UNkosikazi Cynthia Moyo, owake waba ngumongikazi, uthi kusakhulunywa ngalumthelo kuqakathekile ukuthi abantu bathole ulwazi oluthuthukisa impilakahle yabo. Uthi kuvamile ukuthi abesifazana babelemkhuhlane ngenxa yemithi yesintu abayisebenzisa ensitha elakho ukubangela umkhuhlane kunye layo imvukuzane esibelethweni.

Okhangela ezokwelapha esibhedlela seMpilo, uClinical Director, uDokotela Wedu Ndebele, uthi izibhedlela lezi okuyizo ezikhangelwe ukuphathisa uzulu zithwele nzima ngenxa yokusilela kwemithi lengcitshi.

Uthi kuqakathekile ukuthi izigulane ezilezifo ezincane zihambe emakiliniki ukuze izibhedlela ezifana leMpilo zenelise ukukhangela imikhuhlale elakho ukubulala efana lemvukuzane.

Uhulumende weZimbabwe uthi abesifazana phose inkulungwane ezimbili – 1 800 batholakala belemvukuzane yesibeletho ngomnyaka kufe phezu kwenkulungwane – 1 200 kunani leli. Imvukuzane le iyelapheka, okuqakatheke phezu kwakho konke yikuthi ibonakale kusese masinya ukuze ingcitshi ziphange ziyelaphe kungakabi lomonakalo omkhulu isisabalele umzimba wonke.
XS
SM
MD
LG