amalinks wokungena

Breaking News

Abasakhulayo Abakuhlelo Lwenguqu 'Kababambi' Izidakamizwa


Elinye iqembu lenguqu elise Tsholotsho.

Imincintiswano yezemidlalo yebhola esungulwe eMatshudula eTsholotsho eminyakeni emihlanu edluleyo isiphathise kakhulu intsha yale indawo ukutshiyana lezidakamizwa loba eminye imisebenzi yobugangi ebangelwa yikusilela kwemisebenzi elizweni.

Abasunguli baloluhlelo uMthabisi Mlingo loMthoniselwa Mlalazi abasebenza kweleSouth Africa bakhuthaza osowabo ukuthi labo benze njalo endaweni abavela kuzo.

Eyinye yenkezo ezomncintiswano wenguqu eTsholotsho.
Eyinye yenkezo ezomncintiswano wenguqu eTsholotsho.

Izakhamizi zakoMatshudula eTsholotsho, zithi imincintiswano kanobhutshuzwayo eyeThuthukisani Intsha Tournament, esungulwe eminyakeni emihlanu edluleyo kule indawo isibe lusizo olukhulu kakhulu entsheni.

Omunye wabasungule imincintiswano le esilamaqembu amane uMthabisi Mlingo, uthi minyaka yonke limidlalo iqoqa umphakathi wonke kwakule indawo kube lithuba lokuthi lamaqembu aqwaqwazane kutholakale umaqhuzu.

Uthi okubajabulisayo njengezakhamizi zale indawo yikuthi akudlalwanje kuphela kodwa kuyalaywana, kukhuzwane kanye lokucetshiswana kule imidlalo.

“Sasibize kakhulu nabafundisi nabaholi bendabuko bekhuze okubi okwenzekayo, bencome okuhle okwenzekayo. Isihloko semidlalo yethu salonyaka sithi ‘Vuselela Isimilo’. Ma kungaba loyedwa ozavuseleleka siyabe sisebenzile.”

Abadlali laba kababambi izidakamizwa ngoba batshona bedlala inguqu.
Abadlali laba kababambi izidakamizwa ngoba batshona bedlala inguqu.

Omunye njalo umsunguli uMthoniselwa Mlalazi, uthi ithalenta elikhonjiswa yintsha yeMatshudula kule imidlalo lizwisa usizi ngoba liphelela emoyeni.

“Ithalenta linengi kakhulu mntakababa. Isikhalo sami esikhulu kakhulu yikuthi nxa kungathiwa bayeza abantu angazi bangeza bebangaki, laphana ngikutshela ukuthi yonke iteam engingabe ngiyifakile ungakhetha bonke bongu 11 ngisale ngingelalutho ngiqale phansi, ngendlela ihalenta elikhona.”

Lobanje ababili laba kuseyibo bodwa abaxhasa imidlalole, bayenelisa ukupha amaqembu labadlali imivuzo egoqela impahla abadlala ngazo, amabhola, imali lokunye okubakhuthazayo.

Esinye isakhamizi sakulo umango Gerald Ncube, uthi inkulu inguquko asebeyibonile eminyakeni emihlanu, ikakhulu enstheni efika amakhulu amabili ephatheka kule imincintiswano.

“Kuyasisiza ebantwaneni, bekutholakala phambilini abantwana uthole ukuthi bayatholakala etshwaleni nekubhemeni into ezinjengabombanje kodwa ngenxa yebhola akusekho konke lokhu. Abantwana sesikwazi ukubaphatha babe sebholeni. Isikhathi salezi izinto ezingafunekiyo asisekho.”

UGerald ukhuthaza osowabo abasemazweni ukuthi labo benze okufanayo ezigabeni zabo ukuze intsha engasebenziyo ingachithi isikhathi isenza izinto ezingalunganga.

Manengi amaqembu eTsholotsho alandela uhlelo lolu.
Manengi amaqembu eTsholotsho alandela uhlelo lolu.

UMthoniselwa yena uthi lusaselunengi uxhaso abaludingayo njenge Thuthukisani Intsha Tournament ukuze intshale ingapheleli koMatshudula kodwa ichaphe ulwandle ngalamathalenta.

“Amaphupho ami yikuthi omunye wabo phakathi kwabo ngimbone esiyadlala overseas, kumbe ezodlala la eSouth Africa, kumbe eyodlalela iHighlanders, kumbe eyodlalela iDynamos, whatever team. But engikufisayonje yikuthi oyi 1, angaphuma ngibone sekuthiwa usesiyadlalela iteam ethize, ngizacela lapha ezakhamizini lami ngicele uku retire ngibukele ngisesitulweni lami ngingasacoach.”

Uthi baphakathi kokunxusa abadlali lenkokheli zamaqembu aziwayo okubalisa iHighlanders ukuze funa bacentele intshale indlela ezakwenza yaziwe umhlaba wonke.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG