amalinks wokungena

Breaking News

Kubunjwa Imbokodo Ezalwela Ilungelo Labesifazana


IZim Imbokodo isebenza labesifazana ukwenzela ukubahlenga kulokho okubahluphayo.

Iqula labesifazana abeZimbabwe abaseSouth Africa selibumbe inhlanganiso ejonge ukulwela amalungelo abo lokubaxhasa enhlelweni zamabhizimusi abafuna ukuwasungula.

Linhlanganiso ebizwa ngokuthi Zim Imbokodo ithi inhloso yayo yikugcwalisa amaphupho abomama bonke beZimbabwe okugoqela abaphandle kwelizwe labaselizweni.

Kunengi okwenziwa yiZim Imbokodo.
Kunengi okwenziwa yiZim Imbokodo.

Iqula labesifazana leli lithi sesedlule isikhathi sokuthi omama badelelwe, bavalelwe phandle enhlelweni zamabhizimusi loba ukuncindezelwa.

Umgcinisihalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo, uNkosazana Victress Mathuthu, uthi bahlale phansi bakubona ukuthi ayikho inhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe ikakhulu emazweni.

Uthike ukuhlangana kwabo lokhu sekubaphe amandla okuzimela lokuzilwela njengabesifazane. Uthi kusukela khathesi osethinte umfazi usethinte Imbokodo.

“Umama kafunde ukuzimela. Makangafi ngoba akasazi ukuthi ayenzeni. Thina sikhona ukuncedisa umama ukufunda ukuzimela. Ubaba uyohlala eyinhloko yomuzi kodwa umama akabe ngumgogodla kumbe yintamo ekwazi ukuma iqondise inhloko.”

Uthi inhlanganiso yabole kayikhethi yemukela loba ngubani umama, owenza loba yiwuphi umsebenzi, loba yiphi ibhizimusi, loba yiliphi iphupho alalo loba ithalenta afisa ukuziphilisa ngalo.

Imbokodo ifuna ukulwela ilungelo labesifazana.
Imbokodo ifuna ukulwela ilungelo labesifazana.

Isikhulumeli sale inhlanganiso, uNkosikazi Corrence Mkhosi-Ncube, uthi inhlupho zonke omama abalazo bazathi ngokufika eMbokodweni zichobodiswe babuyele sebelentshukuntshu lamaqhinga okufeza amaphupho abo.

“Injongo yethu yikuthinje singomama sinakakelane, sakhane, sikhulisane, sihloniphane. Singomama sizimele. Sinawo amakhono singomama kodwa singazi ukuthi siqonde ngaphi. Ingenalaphoke Imbokodo.”

Linhlanganiso ithe ngokubunjwa kwayo ngoMpalakazi nyakenye yahle yaqala ukusebenza. Ibi ngenye yenhlanganiso eziqoqe imphahla lokudla kokuxhasa izakhamizi zeTsholotsho ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula.

UNkosazana Mathuthu uthi baphakathi kokudinga usizo kuloba ngubani ukuze basize omama abaswelayo. Lolusizo lugoqela okusetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini, izigqoko, izingwalo, imali lakho konke okungaphathisa ngitsho labantwana abangamantombazana abaswelayo.

UNkosazana Buhle Dube, omunye wamalunga ale inhlanganiso, unxusa omama bonke beZimbabwe ukuthi labo beze bamanyane ukuze ndawonye belwele lokuvikela amalungelo abo.

“Njengomama ophila kule isociety esiphila kuyo kulezinsuku, umama ophila ngaphandle, sihlangana lezinkinga ezinengi. Omama bayahlukunyezwa. Omama bayathathelwa phansi emendweni, kube semsebenzini. Ngakho thina singomama siyakhana, siyaduduzana, siyabelana, siyafundisana.”

Amalunga eZim Imbokodo.
Amalunga eZim Imbokodo.

Ngakulonye uhlangothi unkosazana Sandra Ncube laye oselilunga uthi kubo bonke omama abebelezifiso zokuthuthukisa loba ukusungula amabhizimusi abo, nanti ithuba.

“Iyi nhlanganiso njalo esizayo kakhulukazi kulabo abafuna ukungena ezintweni ezinjengabo acting, ukucula, ukupheka, ukubaker. Siyafundisana into ezinjengalezo. Njalo futhi sikhona siyimbikodo ekuncedaneni kuma challenges wonkenje amaneninengi ahlukeneyo. Nxa uza kuZim Imbokodo uyabe ukwazi ukuthi usekhaya.”

UNkosazana Mathuthu uthi sekuqoqwe umkhosi omkhulu wokwethulale inhlanganiso ngokusemthethweni eJohannesburg ngenyanga ezayo.

“Inhlanganiso yeZim Imbokodo izobe isethulwa ngokusemthethweni mhlaka 7 May, ngeMothers’ Day, e Busy Bee Combined School, kucorner Peterson lo Twist eJohannesburg.Umama ofuna ukuzo advertiser kumbe ofuna ukuzothengisa ngalelo langa sifake itafula.Inhlangano ye Zim Imbokodo isiyiregistered organization. Okuka7 May yikuzoyethula ebantwini.”

Kuyimvama kweleSouth Africa ukuthi uthole kuthiwa umama uziphose phansi esitezi loba ubulewe ngumkakhe ngoba bengelayo indlela yokwabelana labanye inhlupho zabo.

Labo abalesifiso sokusungula amabhizimusi inengi labo licina lidanela ekuthengiseni iziwiji lemibhida ngokuswela ulwazi. IZim Mbokodo yonake ithi konke lokhu izakuqeda kuphele du.

Udaba Esilethulwe NguBenedict Nhlapho
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:29 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG