amalinks wokungena

Breaking News

Kwethusa Abanengi Ukukhuphuka Kwenani Labatholakala BeleCovid 19, Abangazange Baphume eZimbabwe


Coronavirus, Zimbabwe

Uzulu weZimbabwe uthi usehlalela evalweni ngemibiko esiphuma yokuqansa kwenani labahlolwa betholakala belegciwane le Covid-19 kungaziwa lapho abalithelelwe khona njengoba bengazange baphume elizwe osekuphica labezempilakahle.

Ngaphambilini inani elikhulu elikade litholakala lileCovid 19, bekungabantu abaphindele ekhaya bevela emazweni angomakhelwane anjenge South Africa, Botswana, Mozambique lamanye. Kodwa kumaviki amabili edluleyo inani labangazake baphume elizweni libonakale liqansa okwethusayo. Ngeviki edluleyo kufunyenwe abantu phose amakhulu amathathu-260 beleCovid 19, abangela ngitsho imbali yokuphuma elizweni, abangaziwa lokuthi balithelelwe njani.

Unkosikazi Namatai Kawara wase Karoi ngomunye wabatholakale belaleligciwane ngenyanga kaMabasa lanxa engazange ayendawo njalo engazi ukuba walithola kanjani.

“Angizange ngethekelele ndawo mina, akekho engahlangana laye engingathi ulalo leligciwane le Covid-19. Emphinjeni kwakubuhlungu kakhulu, ngikhwehlela, ngilezibonelo zomvimbano. Ngenziwa ethiwa yi Rapid Test, ngatholakala ukuba ngilayo.”

Umqondisi olawula inhlelo zomsebenzi, uNational Coordinator, wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations – ZACRAS unkosikzai Vivienne Marara-Zhangazha uthi indlela uzulu aziphatha ngayo, yiyo engabe ingeyinye yembangela yokuqansa kwaleli nani.

“Uzulu kumele enanzelele ukuthi i Covid-19 isikhona eZimbabwe ngoba kwesinye isikhathi abantu siyabe silokhe sicabanga ukuthi i Covid-19 ihlasela abanye thina iyasitshiya. Abantu kumele sibe kwazi ukuthi i Covid-19 ibamba umuntu wonke, ndawozonke akulani ukuthi ulemali, awula, uhlala ngaphi, uyaphuma kumbe wenzani. Ngoba kumele ubone umuntu wonke njenge suspect. ”

Ukusabalala ngamandla kwaleligciwane elizweni kulabo abangazange baye kwamanye amazwe lapho libhahe khona kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle luqhubeka luntengantenga kukhalalwa imisebenzi kokuphela. Kunje abongi ezibhedlela ezinkulu ezinengi elizweni basekukhalaleni umsebenzi, besemba phansi ngenduku besithi bazobuyela kuphela nxa uhulumende ethe walungisisa lokho abakhala ngakho okubalisa iholo elinganeliyo indleko zabo.

Odokotela asebehlale emsebenzini okwesikhathi eside amaSenior Doctors abasele besebenza abongi labodokotela abasanda kugqiba izifundo bekhalala umsebenzi labo sebelobele umqatshi bemazisa ngokusemthethweni ukuba bazokhalala umsebenzi nxa izikhalazo zabo ezigoqela ezeholo elinganeliyo zingasalungisiswanga kusiyaphela amaviki amabili-14days.

Lumsakazo kawenelisanga ukuthola imibono yomgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha abezempilakahle olwe Health Services Board, uDr Paulinos Sikhosana ukuzwa ukuthi kuyini osekuhleliwe ngaloludaba lwabodokotela abakhulu njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe luka makhalekhukhwini njalo lomlayezo awuthunyelwe ngendlela yokukhulumisana eye Whatsapp engazihluphanga ukuwuphendula lanxa ubufakazi bebuveza ukuba uwubalile.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG