amalinks wokungena

Breaking News

Izitolo Ezinkulu Zithi Abantu Akumelanga Badle Inhlanzi Zamagabha


Abantu bakhuthazwa ukuthi bangadli inhlanzi ezisemagabheni alesisindo se400 grams kuthi-ke phandle kwazo zibhalwe Pilchards in tomatoe source Cape Point, kumbe Saldanha, Shoprite brand, Checkers brand kumbe OK house brand.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bangadli inhlanzi ezisemagabheni alesisindo se400 grams kuthi-ke phandle kwazo zibhalwe Pilchards in tomatoe source Cape Point, kumbe Saldanha, Shoprite brand, Checkers brand kumbe OK house brand.

Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa eseShoprite leCheckers zikhuthaza abathenge inhlanzi zamagabha ezilesisindo se400 grams ezohlobo lweCape Point, Saldanha, Shoprite, Checkers leOK house brands ukuthi bazibisele lapho abazithenge khona ngoba bengazidla bazagula.

Ngokutsho kombiko owethulwe yinkampani yeWest Point Processor, okuyiyo evalela lezi inhlanzi emagabheni ibisizithengisela izitolo zokudla iShoprite leCheckers, inhlanzi ezisemagabheni lawa azilungelanga ukudliwa ngoba amagabha akhona avalwe ngendlela eyenza zibeyingozi emzimbeni.

Kuthiwa akumelanga abantu badle inhlanzi zohlobo lolu. (Photo: Benedict Nhlapho)
Kuthiwa akumelanga abantu badle inhlanzi zohlobo lolu. (Photo: Benedict Nhlapho)

Linkampani ithi inhlanzi lezi zisemagabheni alesisindo se400 grams kuthi-ke phandle kwazo zibhalwe Pilchards in tomatoe source Cape Point, kumbe Saldanha, Shoprite brand, Checkers brand kumbe OK house brand.

Okuyizo ezisemagabheni ayingozi zile nombolo kumbe ibatch codes ngolwemzini uZST2 kumbe uZSC2.

Ngokutsho kwengcitshi, amanye ala magabha abonakala ngokukhukhumala. Bonke abathenge lezi inhlanzi bakhuthazwa ukuthi bazibuyisele ezitolo lezi baphiwe imali yabo.

Lumbiko usutshiye inengi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu.

Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo, uNkosazana Victress Mathuthu, uthi ngenxa yokuthi lezi inhlanzi zilentengo ephansi, inengi elihlala kwele South Africa lisebenzisa zona njengesitshebo.

“Nxa sezisukile la eSouth Africa zaya eZimbabwe amachances okuthi lezo nhlanzi ziphinde ziphendukiswe zibuye ngapha eSouth Africa zibuyiselwe lapho ezithengwe khona angakanani? And abantu nxa be risiva ukudla ekhaya bavele bakudlenje ngoba akukho. Nxa kufikanje kuyadliwa asikho isikhathi sokuthi kulindwe kuqale kuzwakale ukuthi lokhu kulungile noma akulunganga. Okufikayo kuyadliwanje njengoba lendlala ibhahe kangaka. Nje makufike lezo nhlanzi abantu bafike bazidla.”

Esinye isizalwane seZimbabwe, uMnu. Mlungisi Tshabalala, uthi usizi yikuthi inengi labadabuka eZimbabwe kungenzeka kudala lezi nhlanzi zathunyelwa emakhaya zadliwa ngabazali lemuli eziseZimbabwe.

“Sisenkingeni enkulu kakhulu. Sesihlalele emuseni wenkosi ukuthi abantu bakithi abazange bathenga lezo zinto ezitholakale zingekho right. Yikho lapho obona khona ukuthi ma ilizwe lingelakho okwalo liphila ngezinto zemzini kusuka khonapho. Manje sisenkingeni enkulu kakhulu abantu beZimbabwe.”

UMathuthu uthi kungenzeka vele labanye abangakazidli khonale eZimbabwe abasoke bawuthole umbiko wokuthi bangazidli.

Inhlanzi samagabha okungamelanga zidliwe. (Benedict Nhlapho)
Inhlanzi samagabha okungamelanga zidliwe. (Benedict Nhlapho)

“Ngicabanga ukuthi nxa lobu buthi obukhona kulezo nhlanzi buzobulala abantu, abantu abazokufa ngabantu baseZimbabwe kakhulu ngoba lokuthi zibuyiselwe lokuthi imessage ize ifike kibo ukuthi inhlanzi lezi azilungile aziphenduke izofika nzima. Izofika nini? Lokuthi zize ziphendukiswe lezo nhlanzi sekufunakala abo transport bokuthi lezo nhlanzi zisuswe futhi eZimbabwe zibuyele ngapha eSouth Africa. Asazi bakithi kodwa ngicabanga ukuthi kungeyinye into esingazi ukuthi singayithini.”

Ngaphandle kwabe Zimbabwe abahlala kwele South Africa lalabo abathumela izihlobo zabo ekhaya, inengi lezitolo zeZimbabwe zithenga ukudla kwele South Africa okungenzeka vele lezi inhlanzi zigcwele ezitolo ezinengi.


XS
SM
MD
LG