amalinks wokungena

Luyaphumelela Uhlelo Lwe UNICEF Lokupha Abayanga Imali

  • Bennedict Nhlapho

Inhlanganiso ye UNICEF ithi uhlelo lwayo lokupha imuli zabayanga imali oluqhutshwa eziqintini ezingamatshumi amabili eZimbabwe lutshengisa impumela enhle.

IUNICEF yethule lokhu emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg ngoLwesithathu.

Uhlelo lweUNICEF lolu lokupha imuli ezingabayanga imali, selufinyelele imuli ezedlula izinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lanhlanu (55,000).

Inhlanganiso yeUNICEF ke ithi loluhlelo oselufinyelele eziqintini ezingamatshumi amabili eZimbabwe, ludala umeluko omkhulu emulini ezingelamuntu osebenzayo, ezilabagogekileyo, abaphila legciwane lengculaza kumbe ezikhokhelwa ngamantwana.

Isiphathamandla seUNICEF eZimbabwe uMnumnzana Leon Muwoni, uthi limali yenza umsebenzi omkhulu emulini ezingatholi lutho.

“Imalile inikezwa ngokuthi imuli ilabantu abangaki. Imuli elomuntu oyedwa ithola $20, kuthi elabantu ababili ithola $30, elabantu abathathu ithola $40 kuthi elabantu abane kusiya phezulu ithole $50 ngemva kwenyanga ezimbili.”

Isiphathamandla sogatsha olubona ngezemisebenzi lenhlelo zokusiza umphakathi unkosikazi Zororo Gandah yena uthi inhloliiso esanda kwenziwa ikhombisa ukuthi ukuphila kwezingane ezisemulini ethola li mali sekulobubelo nxa kuqathaniswa labangayitholiyo.

“Lezi imali zidala umahluko kakhulu ekuvikeleni abantwana. Abantwana ngenxa yemali leyi sebekhulela esimeni esihle sokukhulisa laba abantwana. Sibona njalo ukukhula kwabo ekubeni ngabantwana besiba ngabantu abadala kuba kuhle kakhulu. Inengi labo selisenelisa ukuzivikela kwezocansi njalo sebesenelisa ukwenqabela ukulotsholwa bebancane.”

UMnu. Thanda Mlilo osebenza ngokweluleka abakhathazekileyo emoyeni uthi,lolu luhlelo olusemqoka nxa kukhangelwa indlala esibhahile eZimbabwe.

“Umntwana olambileyo, akakwanisi esikolo. Even langekhaya ubaba olambileyo ulolaka, umama olambileyo akulampilo enhle ngekhaya nxa abantu belambile. So indlala iyahlukanisa ubunini. Umuntu akaphelelanga nxa elambile.”

Bakhonake abanye abakhala ngokuthi kufanele kukhangelwe indlela okukhethwa ngayo iziqinti ezingena kuloluhlelo ikakhulu ukubaleqiniso lokuthi zivela ezabelweni zonke zelizwe.

UMlilo wengeza ngelithi labaphiwali mali badinga ukufundiswa ukuthi bayisebenzise njani njengoba ivele incane.

“Mancane kakhulu okokuthi abantu kumele batshengiswe ukuthi nxa ngithola ihousehold grant, ngiyisebenzisani, uyethenga inhlanyelo, wenze isivande ukuthi abantwana bebe lemibhida, kumbe kube lomumbu, kumbe kulalokhu okuthiwa ngama nutritional gardens. Yikho ukusebenza kwegrant yakhona.”

Loluhlelo luqhutshwa ngokumanyana kwe UNICEF logatsha lukahulumende olubona ngezemisebenzi lenhlelo zokusiza umphakathi.

XS
SM
MD
LG