amalinks wokungena

Breaking News

Lwamukelwa Ngezandla Zombili Uhlelo Lwendandatho Olwe Aspire


Indandatho zeSilicone Ring zohlelo lweAspire lokuvikela owesifazana ukuthelelwa ingcikwane lengculaza

Abesifazana kanye labasebenza kwezempilakahle sebeyamukele ngezandla zombili, indlela yokwehlisa ingozi yokuthelelwa igcikwane le ngculaza esitholakele eye ndandatho yesilicone ring elomuthi wedapivirine, besithi izaphathisa ezinye indlela ezivele zikhona ezigoqela ukusokwa kwabesilisa lokuthembeka komunye wakho.

Indlela le iza ngemva kweminyaka yokudingisisa indlela yokwehlisa ukuthelelwa ingculaza kuhlelo lweAspire esize lendandatho egqokwa ngowesifazana ensitha isehlisa ingozi yokuthelelwa ngesilinganiso sokungamatshumi ayisithupha lanye ekhulwini – 61% kowesifazana.

Ukucubungula kwenziwa emazweni eMalawi, South Africa, Uganda lakwelakuleli kusetshenziswa abesifazana abasengozini enkulu yokuthelelwa igcikwane phose inkulungwane ezintathu – 2 600.

Okutholakale kulokhu kucubungula kulotshwe kugwalo lwengcitshi kwezempilakahle iNew England Journal of Medicine, ethi umuthi osetshenziswa kulindandatho i-dapivirine, uyehlisa ingozi yokumemetheka kwegcikwane lengculaza.

Umongikazi osebenza labalengculaza, uNkosikazi Progress Dube, uthi lindandatho ilinyathelo elihle kakhulu kwabesifazna abavame ukwehluleka ukukhulumisana labomkabo ngokuvikela emacansini.

Abesifazana, uthi yibo abathwala nzima ngaleligcikwane ngoba inengi lithembele kubomkabo ukuthatha izinqumo kuthi njalo abesilisa balakho ukusoka okwenza ingozi ibe nganeno kubo, kusale owesifazana.

UDube uqhubeke esithi kusaqakathekile ukuthi abesifazana bakhuthazwe ukuzimela lokuthatha izinqumo ngempilakahle yabo ngoba inengi lilokhu likhangelele kubomkabo ukuthi kube yibo ababeka umthetho langemizimba yabo.

Lindandatho, uthi yamukelekile ngamandla ngoba owesifazana ulakho ukuyisebenzisa owesilisa engakwazi okuzaphathisa labo abesaba ukukhuluma ngezemacansini labanye babo.

Ukucubungulwa kokusetshenziswa kwalindlela kwaveza ukuthi kusebenza kakhulu kwabesifazana asebekhulile kube nganeno kwabasakhulayo.

Impi yokulwisana legcikwane lengculaza ele HIV
Impi yokulwisana legcikwane lengculaza ele HIV

Abacubunguli bacabanga ukuthi lokhu kubangelwa yikuthi abasakhulayo bebeke bakhohlwe ukugqoka lindandatho, okumele igqokwe sikhathi sonke owesifazana esiya emacansini.

Osebenza labasakhulayo, uNkosikazi Emmy Sibanda, uthi lokhu kubangelwa yikuthi abesifazana abasakhulayo bayehluleka ukuthatha izinqumo ngezemacansini njalo abalakwesaba ngengculaza okubangela ukuthi imemetheke kulelibanga.

Abasakhulayo basengozini kakhulu kungakho kusadingeka imfundiso ukuthi bazi ukuthi ingculaza iyingozi njalo ayingeke iphele bona bengasingxenye yokuyiqeda.

Osakhulayo, uBongani Maponga, uthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane labasakhulayo ngendlela zokuvikela ukuze labo babe yingxenye yokuqeda ingculaza.

Abasakhulayo uthi yibo ikusasa yelizwe kungakho nxa ingculaza iqhubeka imemetheka kibo ilizwe liyakuba yini njalo iyaphela ithini ingculaza ngomnyaka ka 2020.

Ingcwethi kwezempilakahle, uNkosikazi Marylyn Nkomazana, uthi indlela le entsha yokuvikela kumele igcizelelwe ukuthi ayivikeli yonke ingozi kodwa iyehlisa kuphela kungakho akutsho ukuthi abantu bazifake engozini bethembe lindlela.

Imithi yamaMicrobicides
Imithi yamaMicrobicides

Lindlela, uthi izaphathisa ezinye indlela ezivele zikhona ezifana lokuthembeka komunye wakho, ukuvikela emacansini, ukuhlala usazi isimo sakho kanye lokusoka kwabesilisa. Ethi ulethemba ukuthi imisebenzi iyaqhubeka ukudinga indlela zokuqeda ukumemetheka kwengculaza ukuze izizukulwane zakusasa zingalwi impi efanayo.

Indandatho le isebenza okwenyanga yonke besekudingakala entsha. Lindlela isungulwe yinhlanganiso ye International Partnership for Microbicides. Ingcwethi zigcizelela khona ukuthi abantu bazi ukuthi iyehlisa ingozi yokuthelelwa kodwa ayiyiqedi du.

Uhlelo lokulwisana lokuthelelwa kowesifazana igcikwane lengculaza
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:16 0:00
Lapho esitholakala khona

XS
SM
MD
LG