amalinks wokungena

Obaba Bakhuthazwa Ukuphathisa Ukulwisa Umkhuhlane weHPV

  • Mavis Gama

Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza obaba ukuba baphathise omkabo ekwehliseni izehlakalo zokusabalala kwegciwane le Human Papiloma Virus-HPV. Leli ngelinye lamagciwane abikwa ebangela imvukuzane yomlomo wesibeletho elingavikeleka ngokusetshenziswa kwamacondom ngobaba kanye lokusokwa kwabo.

Odokotela bathi ngemva kwemizuzu emibili sikhathi sonke kulomama olahlekelwa ngumpefumulo ngenxa yemvukuzane yomlomo wesibeletho emhlabeni jikelele.

U Dr Tsitsi Magure ingcwethi kwezemikuhlane yabomama u-Gaenacologist, uthi imvukuzane yomlomo wesibeletho isabalala kakhulukazi ngendlela zokuya emacansini.

UMagure ukhuthaza obaba ukuba baphatheke kundlela zokuvikela omkabo kanye lezithandwa engozini yokuthola igciwane le HPV.

Obaba ikakhulu bakhuthazwa ukuba bananzelele lapho besiya emacansini ukuze banelise ukunakekela izithandwa engozini yokuthola igciwane leli ngoba lisabalala kalula ngendlela zemacansini.

Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukuba ukusokwa kukababa kuyaphathisa ukwehlisa ukusabalala kwemihlobo yamagciwane ehlukeneyo okufana lele hpv, ngesilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini ( 60% ).

EleZimbabwe libikwa likusibanga lapho elemelika belikuso kuminyaka yabo 1930 kundaba zokulwisana lemihlobo yemvukuzane etshiyeneyo okubalisa eyomlomo wesibeletho.
Abezempilakahle babika ukuba ngomnyaka omama abedlula ingxenye yesigidi batholakala sebelalo leligciwane elibangela imvukuzane yesibeletho emhlabeni jikelele.

Abangamakhulu phose amathathu alabo mama balahlekelwa yimpefumulo ngomnyaka, inengi labo bengabemazweni asathuthukayo okufana lele Zimbabwe.

Omama abedlula inkulungwane ezinhlanu bayahlolwa eZimbabwe ngomnyaka ukuze kwazakale ukuba sebelayo imvukuzane loba hatshi.

Abayinkulungwane elengxenye balabo abalahlekelwa yimpefumulo bebulawa yimihlobo ehlukeneyo yemvukuzane. Isilinganiso sokunye kokuthathu salezi zimfa kungomama ababulawa yimvukuzane yomlomo wesibeletho.

Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukuba sekwabonakala ukuba sekulobudlelwano obuthize phakathi kwegciwane lengculaza ele HIV kanye lemvukuzane.

Isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini sabatholakala bele mvukuzane kuyilabo abaphila legciwane. Kuthi isilinganiso sokungamatshumi ayisitshiyagalombili ekhulwini sabahlaselwa yimvukuzane kungabantu abadinga usizo isikhathi sesiphelile.
XS
SM
MD
LG