amalinks wokungena

Breaking News

Omalayitsha eBhilithani Sebethwala Impahla yeKhisimusi Ethunyezelwa eZimbabwe


Omalayitsha eBhilithani Bathwala Lemota Ezithunyezelwa eZimbabwe
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:09 0:00

Omalayitsha eBhilithani Bathwala Lemota Ezithunyezelwa eZimbabwe

Ungezwa kuthiwa Omalayitsha usuke ucabange labo abathwala impahla besuka lazo eGoli bezisa eZimbabwe.

Umumo usuguqukile njengoba sebekhona laseBhilithane abathwala impahla ezithengwa yizizalwane zeZimbabwe bezithumela izihlobo ekhaya.

Inengi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithani sezithengela izihlobo impahla zokugqoka, okokudla, izimota, ifurniture lokunenginengi zithumela eZimbabwe ukuthi kuyefika iKhisimusi ingakedluli.

Bathi bathumela ukuthi bancedise izihlobo zabo ngoba imali bangayithumela ayitholakali emabhanga ngakho bafuna labo badlale iKhisimusi emnandi.

UMnu. Bobsen Sigola, ongumalayitsha waseBhilithani, uthi: “Mina ngiyalayitsha impahla, kunjenje kungu December imali ingekho ekhaya kanje, kukhanya engani imali iyahlupha ekhaya into engiyenzayo yikuthi ngiyalayitsha amacontainer asuka eLondon esiya eZimbabwe.

“Umuntu oyabe elempahla zakhe ofuna ukuthumela abathandekayo ekhaya into engiyenzayo ngiyadinga icontainer (40 foot container) … Ngiyafaka imota zizezebentathu phakathi. Ngifake lokudla kwabantwana, lamabhasikili abantwana, into ezinjalo, into eziqakathekileyo ekhaya.” Uthi impahla ezithunyezelwa ekhaya zijabulisa labo abazitholayo.

“Kwabanye abantu ziyabe zingabalulekanga kodwa ma usuzithethe wazifikisa ekhaya kuba yinto enhle kakhulu. Sengilesikhathi sengisiya kubo 4 years ngiyenza lendaba. So, umuntu oyabe elesifiso sokuthumela njengakhathesi lamhlanje nje besihambisa icontainer isisuke yagcwala and eyinye engiyicabangela ukuthi kumele isuke ngoJanuary ekuqaleni nje kuka January ukuthi iyefika ekupheleni kuka January or ekuqaleni kukaFebruary kanjalo sebelungiselela ukubuyela ezikolo.”

Kukhanya kulobunzima eZimbabwe imali idingwa emini lebusuku. Akulamuntu owayecabanga ukuthi labaseBhilithani bengathenga labo bathumele okudliwayo yona igcwele eZimbabwe kulokuthi bathumele imali yodwa.

UNkosazana Zombili Ndlovu ngomunye wenengi elithengele izihlobo ukudla kweKhisimusi lonyaka.

“Kunzima zihlobo zami imali ayitholakali ekhaya. Ngikhuluma nje ngithumele abazali bami imali sokuze kube lamhlanje kabakayitholi. Sengize ngagijima ngadinga omalayitsha khonalapha eEngland ukwenzela ukuthi lami ngifakise ezami impahla abazali bami labo bayekudla ngoDecember ngekhisimusi.”

Kusobala ukuthi ibhizimusi yabo malayitsha iyakhula eBhilithani njalo isisandelwa ngabantu.

UNkosana Leah Ngwenya laye ngumalayitsha njalo ukhuthaza abantu beZimbabwe abasemazweni ukuthi bathumele izihlobo ukudla ekhaya.

“Ukukhuthazana mnewethu asikhuthazenini sibili njengoba ubona icontainer le igcwele, kugcwele izinto zabantu, kulempahla, kulokudla, okunjengamarice, amacooking oil, lamatshukela, amasepa, even lesawudo elibabayo likhona phakathi la, bayathumeza abantu izinto ekhaya abadlali. Bathumezela izihlobo zabo, bathumezela abanye abantu nje ukuyanceda like amacharity ini lani lani. So, bayafaka impahla zabo ezindala lezintsha.

“Siyake sibelohlupho eborder bathi kabafuni lokhu, ukudla akungeni, khathesi kuthiwa ifurniture kayingeni but sicina singenisa ngoba abantu bahluphekile. Abanye bayafaka sibili lengubo. Mina ngilamabhele engubo lengubo phakathi ukuthi ngiyenika abantu njengeCharity lokunika izihlobo zami labo ukuthi ngekhisimusi bagqoke badle. Ye so abantu asikhuthazaneni sihambise izinto ekhaya, hayi ngiyabonga bakithi.”

Ukuthumela impahla ekhaya sokuyindaba egudwini kwele Bhillithani, kusobala ukuthi uhlupho lokuswelakala kwemali ekhaya sokubamba ngamandla izizalwane zeZimbabwe ezinengi ukuthi zithenge konke okufunwa yizihlobo ekhaya zithumela ngomalayitsha.

Omalayitsha beBhilithani bathumela ngemikhumbi ethwala impahla lezimota lamabhasi, ifikela emazweni afana leNamibia, eSouth Africa lase Mozambique, lapho ezithwala ngezimota ezinkulu zisiwa eZimbabwe.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG