amalinks wokungena

Breaking News

RAU: Abesifazana beZimbabwe Kumele Bangene Ezikhundleni Zobukhokheli


Zimbabwe Women's Trust
Inhlanganiso ye Research and Advocacy Unit ikhuthaza abesifazane ukuba bacabange ngokujulileyo indaba zokungena ezikhundleni zobukhokheli, ukuze baphatheke ngazo zonke indlela kwezombusazwe ngoba kulilungelo labo hatshi ukubukela nje abesilisa beqhubeka bethatha lezo zikhundla.

Linkuthazo iphume emhlanganweni wokukhangela ukuphatheka kwabesifazane kukhetho lwanyakenye.

Unkosazana rumbidzai dube okhokhela uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni ye rau uthi bakubona kufanele ukuqhuba linhlolisiso ngemva komkhankaso owenziwe ngabe the women's trust owe simuka/phakama zimbabwe ukuba abesifazane labo baphatheke kanjani kundaba zokhetho.

Emhlanganweni wokwethula impumela yomkhankaso we simuka/phakama zimbabwe woman get counted, register to vote owenzelwe eweteleni ye crown plaza lamuhla ekuseni, umadube uthi kuzanceda ekuthini abesifazane labo baphatheke kukhetho ngokugcweleyo lanxa kuvele sobala ukuba lokhe zikhona inkinga abesifazane laba abahlangana lazo.

Kodwa ke umadube utshele intathelizindaba ukuba lanxa bephume ngobunengi babo abesifazane ukuyavota, ngemva kwalomkhankaso, impumela yalenhlolisiso iveze ukuba lokhe lisehla inani labesifazane abalesibindi sokuphatheka njengenkokheli kulolu khetho njalo okumangalisayo yikungatholi kwabo usekelo oluvela kwabanye abesifazane ngezizatho ezimbalwa.

Lokhu kugcizelelwe ngokhokhela inhlanganiso ye the women's trust unkosikazi memory zonde kachambwa oveze njalo ukuba baqhube lumkhankaso we simuka/phakama zimbabwe ngenhloso yokukhuthaza abesifazane ukuba baphatheke kukhetho lwanyakenye ngemva kwezehlakalo zokhetho luka 2008.

Uthi unkosikazi kachambwa, bakunanzelela njengenhlanganiso, ukuba abesifazane bebesesabela katshana bengaphatheki kangako kundaba zokhetho ukuze bazithathe izikhundla zobukhokheli loba ukusekela inkokheli ezingezesifazane.

Uthi lokhu yikho obekusenza behluleke ukukhetha inkokheli abazifunayo bona hatshi bamane babukele nje kodwa emaphethelweni bephatheka kubi sebekhala nxa lezo nkokheli abazikhethelwa ngabanye zingasabanakekeli.

Unkosazana barbara ncube obona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye twt uthi kuqakathekile ukuba abesifazane baphatheke ngokugcweleyo kundaba zokudinga usekelo kwezombusazwe kungakhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla kanye lokuba basekelane kungakhathalekile ukuba ngabaliphi ibandla lezombusazwe.

Kuvunyelenwe njalo kulomhlangano ukuba sisesekhona isidingo sokuba iqhubekele phambili imikhankaso yokutholisa abesifazane imfundiso phezu kokuqakatheka kokuphatheka kuyiloba yiwuphi umhlobo wokhetho ngokuyavhota, ukusekela abanye abesifazane loba ukudinga usekelo ukuze bande abesifazane kuzikhundla zobukhokheli.

Limpumela iveze njalo ukuba kumqoka ukuba basekelwe ngokwaneleyo bonke abesifazane abafisa ukungena kuzikhundla zobukhokheli njengoba behlezi besethuselwa ngabesilisa ngendlela ezehlukeneyo.

Bakhuthazwa ukuba ngabantu abalezibindi bengaze bavuma ukwethuselwa ngabesilisa ngoba bebavimba ukuphatheka kulokho kukhethwa.

Abesifazane abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli bakhuthazwa ukuba balwisane lomkhuba wokuncindezelwa kwabanye babo zinkokheli emabandleni abo, benze ibe khona inguquko evumela owesifazane ukuba aphatheke laye kukho konke okuphathelene lokhetho hatshi ukufuqelwa le njengalokho okwenzakalayo okwamanje.
XS
SM
MD
LG