amalinks wokungena

Breaking News

SAFAIDS: Kayehliswe Intengo Yempahla Yowesifazana Nxa Esesikhathini


Sanitary Pad
Enye yenhlanganiso ekhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa eye Southern African HIV & AIDS Information Service-SAFAIDS, ikhuthaza uhulumende ukuba angenele kudaba lokwehliswa kwentengo yempahla esetshenziswa ngabesifazane ngesikhathi besesikhathini, babanjwe ngamandla osomabhizimusi abayithengisayo ezitolo, yehliswe intengo yalyo kulandela ukwesulwa komthelo yalimpahla nguhulumende.

Iminyaka emibili edluleyo, obengumphathintambo wogatsha olubona ngezemali ngaleso sikhathi, phansi kukahulumende womanyano, umnumzana Tendai Biti, wawesula umthelo ohlawuliswa osomabhizimusi ma bengenisa impahla elizweni, kumpahla esetshenziswa ngowesifazane nxa esesikhathini.

Lokhu kwenziwa ngemva kwemikhankaso embalwa eyenziwa zinhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane ngoba bethi inengi labesifazane lamantombazane bengayenelisi intengo yalempahla lanxa iqakathekile kakhulu kumpilakahle yabo ngoba bengabayanga.

Zakuveza sobala lezinhlanganiso ukuba balutshwana abanelisa ukuyithola imali yokuthenga impahla ebalisa i cotton wool, amapads loba amatampons nyanga zonke.

Enye yalezi nhlanganiso kungephatheke kundaba zokucubungula okuphezu kodaba lwenculaza emazweni awezwekazi le Africa kanye lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, eye Southern African HIV & AIDS Information Service (SAFAIDS).

Abenhlanganiso le abayibo abekade bekhokhela kulomkhankaso,bathi inengi labesifazane lamantombazana bacina sebengabasebenzisa izichibi kanye lamahlamvu ezihlahla ngoba benganelisi ukuthola imali engange nge dola elilodwa lengxenye ( $1,50 ) yokuthenga limpahla abaydingayo nxa owesifazane esesikhathini.

Kungxoxo le Studio Seven, okhokhela uhlangothi lwezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye SAFAIDS, umnumzana Renius Mundingi uveze ukuba lokhe ibiza intengo ephezulu limpahla ezitolo lanxa uhulumende wesula umthelo kulimpahla ehlawuliswa ngesikhathi ingeniswa elizweni ngoba sekwabonakela ukuba iqakathekile njalo iligugu kowesifazane wonke.

Uthi uMundingi, lokhu yikho osekusuka kubangele ukuba amantombazane amancinyane athandane lamaxhegu ngoba edinga ukusizwa ngokutholiswa imali yokuba banelise ukuyithenga limpahla okusuka kwengeze njalo lamathuba wokusabalala kwegciwane.

Lokhu kugcizelelwa nguNkosazana Janet Tatenda Billa osebenza labe SAFAIDS engumsekeli kamqondisi obona ngezokuhlelwa kwenhlelo. Loludububo lubhahe kakhulu emaphandleni lapho abesifazane lamantombazana abanengi bephila ngokusebenzisa amahlamvu ezihlahla lezichibi ngoba engayanelisi intengo yalimpahla kuveza u Billa.

Uthi unkosazana Bhilla, amantombazana la aphila ehlala ezitaladeni lawo ebhekane lodubo lunye ethi yikho abenhlanganiso yakhe bemanyene lezinye inhlanganiso, beke benza imizamo yokuba baphathise ngokutholisa abesifazane abahlala ezitaladeni imisebenzi yokwenza ukuze banelise ukuyithola imali yokuthenga limpahla eqakatheke kangaka.

Umnumzana Thulani Moyo uyisakhamuzi se Harare njalo engubaba otshadileyo olengane eyodwa. Uleminyaka engamatshumi amathathu u Moyo njalo uthi kuyinto edanisayo ethi kukhanya kabayiboni inkinga lengozi ekhona osomabhizimusi kundaba zempilakahle yowesifazane okwabo beqakathekisa inzuzo yabo nje kuphela.

Uvumelana lombono othi mababanjwe ngamandla osomabhizimusi abathengisa limpahla uMoyo,yehle intengo yayo ukuze yaneliswe nguye wonke owesifazane ngesikhathi eyidinga.

Abe SAFAIDS laba bathi ingehliswa intengo yalimpahla njengalokho okufiswa zinhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane, inengi labesifazane linganelisa ukuyithenga njengoba iyabe silentengo ephansi kwedollar isingamasent angamatshumi ayisithupha kuphela ( 60c ).

Zithi lezinhlanganiso okubalisa eyeSAFAIDS, lokhe zisakhulumisana labosomabhizimusi ukuba yehle intengo yalimpahla kodwa bethi bekungaba lula ngabe ukhona umthetho olukhuni, obabamba ngamandla osomabhizimusi laba ukuba benze njengalokho okutshiwo nguhulumende, ongenzanga njalo ajeziswe.

Lanxa i dola linye kungakhanya ungani yimali encane emuntwini owanelisa ukulithola, inengi labesifazane lamantombazane ikakhulu kabanelisi ukulithola okusuka kubaphazamise empilweni yabo ngoba abanye babo basuka behluleke ukuya esikolo ngalezo nsuku besesikhathini.
XS
SM
MD
LG