amalinks wokungena

Breaking News

Abasakhulayo Sebesebenzisa Umlilo Welanga koBulawayo


Lokhu yikho okusetshenziswayo nxa kuthiywa umlilo welanga.

Iqula labasakhulayo elihlala kwelinye lamalokitshi koBulawayo angela mandla kagetsi seliqale umsebenzi wokuletha amandla la agaywa ngelanga ukufaka izibane zezitaladeni ngemva kokufundiswa lumsebenzi ngenye yenhlanganiso ezimele yodwa.

Iqula leli labasakhulayo abangamatshumi amane lambili seliqale umsebenzi lo ngemva kokuthi inhlanganiso ezimele yodwa yakweleNetherlands, iSNV, ibafundise ukuba kwenziwanjani kwathi ingxenye yalo yangeniswa kumabhizimisi okuthengisa impahla edingakalayo. Ilokitshi abahlala kilo eleCowdray Park lileminyaka lingelamandla kagetsi, uzulu ehlezi emnyameni ngemva kokuthi inkampani ephatha lumsebenzi yehluleke ukuwuqhuba ngemfanelo ngokusilela kwemali.

UNkosazana Shyline Nkomo ongomunye wabasakhulayo laba njalo engumfundi kweyinye yamayunivesithi akuleli, uthi bakhathazekile njengabasakhulayo bakulindawo ukuthi kungani bephila impilo yemakhaya nje bona besedolobheni, kumnyama impisi idla umniniyo lingavele litshone ilanga kwesabisa lokuphuma ezindlini.

Ngenxa yalokhu, uthi bathe besizwa ngodaba lokuthi iSNV ilohlelo lokukhuthaza ukusetshenziswa kwelanga ukugaya igetsi basukumela phezulu ngoba lokhu kuphathisa indawo abakiyo kuphinde kubanike amathuba okungena kubhizimisi bethengisa impahla yomsebenzi lo. Amandla kagetsi uthi yiwo asekhuthazwa ukusetshenziswa emhlabeni ikakhulu elizweni elinjengaleli elithola amahola ayisithupha elanga lapho litshisa bhe.

UMnumzana Samson Mathema, uthi uvele sekubhizimisi yokuthengisa impahla esebenza ngamandla elanga. Kulabo abavele behlala endaweni ezingela ntambo zikagetsi njenge Cowdray Park, uthi kulokukhalela lezizintambo kungcono ukuthi uzulu wakhona ahle azithengele impahla ye solar engadingi mvumo emuntwini, uyazithengela nje uphanyeke ephahleni lwakho, okunye okudingekayo ukubeke endlini yakho.

Uthi lapho uthenga impahla yakhona, kuvamile ukuthi ibize intengo ephezulu kodwa lapho usuthengile akusela enye indleko ebakhona ngoba amandla la uyabe usuwasebenzisa mahala.

Inhlanganiso yeSNV yasebenzelana logatsha lwabatsha lukahulumende ukudinga abasakhulayo abalesifiso sokuphatheka kulumsebenzi. Ophethe lumsebenzi kunhlanganiso le, uMnumzana Thulani Ncube, uthi asikho isizatho sokuthi uzulu wakuleli aswele amandla kagetsi khona ilanga litshisa likhupha inhlanzi emanzini esikhathini esinengi somnyaka.

Njenganhlanganiso, uthi bayakhuthaza ukusetshenziswa kwalindlela ngoba iyalondoloza lomhlaba, ngoba akulakugejwa njengamalahle kumbe ukuganyulwa kwezihlahla njengomlilo kodwa ilanga livele alipheli, uyasebenzisa okwendingeko zakho, umakhelwane laye asebenzise liyezitshonela, kuse njalo ngelanga elilandelayo. Wengeze esithi kulamazwe anjengeJelimani asebenzisa lindlela kakhulu kodwa ayilitholi ilanga njengalokhu okwenzakala kuleli.

Indawo ezinengi zemaphandleni lezinye ezakhwe eminyakeni esanda kudlula emadolobheni azilawo amandla kagetsi. Lalezo ezilawo inengi lihlezi liqunyelwa ngenxa yokusilela kwawo. Inkampani yeZESA iyehluleka ukuqhuba umsebenzi wayo isithi abantu kababhadali indleko zabo, ngakwelinye icele, uzulu laye ekhonona ukuthi indleko lezi ziphezulu kakhulu aihlawuleki.

XS
SM
MD
LG