amalinks wokungena

Breaking News

Imibono Kahulumende weMelika

U-Pompeo Usola Uhulumende weleChina Ngokubopha uXu Zhangrun

UMnu. Mike Pompeo

Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Mike Pompeo, usole uhulumende wakweleChina, ngokubotshwa, kukaMnu. Xu Zhangrun, ingcwethi ecibungula ezombusazwe, mhlaka 6 walinyanga kaNtulikazi.

"Silusizi ngempela ngodaba lokubotshwa kukaMnumzana Xu Zhangrun, ngenxa yokuthi ubekhuluma umbono wakhe ngendlela uhulumende wakweleChina, okhokhelwa nguMnu. Xi Jinping, aphatha ngayo udaba lokumemetheka komkuhlane weCoronavirus kulelozwe. UZhangrun ubekhuluma iqiniso. Kumele aphume ejele."

UPompeo uqhubeke ethi uhulumende weChina akakhulumi iqiniso, ngokumemetheka komkuhlane weCoronavirus elizweni lelo, wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele.

"Sicela ukuthi uhulumende wakweleChina akhulume iqiniso mayelana ngalumkuhlane. Lokhu akulani lezombusazwe. Ibandla leChinese Community Party kumele litshele uzulu wonke jikelele iqiniso mayelana ngomkhuhlane weCoronavirus."

U Pompeo wazise ukuba abakabi kwazi ukuthi ngubani sibi sibili umuntu owakuqala owabanjwa ngumkhuhlane weCOVID-19. Uhulumende wakwele China wazise inhlanganiso ye World Health Organization ukuba ilakho ukusungula uphenyo olujonge ukukhangelisisa udaba lomkuhlane weCoronavirus ukuze umhlaba wonke jikele ube lolwazi lokuthi ngubani umuntu owakuqala owabanjwa yilumkuhlane.

UPompeo yena uthi kumele kuba labantu abathembekileyo okumele baqhube lolophenyo, ngoba umhlaba ufuna impumela eliqiniso, ezanceda amazwe wonke, hatshi ukusiza eleChina kuphela. UPompeo uphinde wathi, eleChina latshela abeWHO ngokuqhamuka kwalumkhuhlane elizweni lelo kudala.

"Sesilolwazi oluthile oluveza sobala ukuthi eleChina beliqhamba amanga mayelana ngokuqhamuka kwalumkhuhlane. Abammeli balelozwe enhlanganisweni yeWorld Health Organization, bazise uzulu ngokuqhamuka kwalumkhuhlane ngemva kokuba inhlanganiso ye Wuhan Municipal Health communission yazise uzulu ukuthi kukhona okutshaya amanzi."

U-Secretary of State Pompeo uthi njenge lizwe, eleMelika lilesiqiniseko sokuthi uzulu emhlabeni jikelele ojabulela umbuso okhululekileyo wentando kazulu, emhlabeni jikelele uzananzelela ingozi edalwa ngamanga ebandla leCCP, elizweni lelo laphandle ngakhoke uzamanyana afake amakhanda ndawonye aphume lamacebo wokulondolozwa kwelungelo loluntu okuzanceda abantu bonke emhlabeni jikelele.

See all News Updates of the Day

Amazwi Aveza Imbono Kahulumende weMelika

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:41 0:00

UNcwabakazi Bekuyinyanga Yokukhumbula Ababulawa eGhouta KweleSyria

Izakhiwo ezibhidliziweyo zeEin Terma, esiqintini seGhouta, kweleSyria.

Inyanga edluleyo, ibi ngeyokunanza iminyaka eyisikhombisa kwaba lesehlakalo sokuhlaselwa komuzi weGhouta, kweleSyria ngezikhali eziletshefu zamachemical weapons. Mhlaka 21 Ncwabakazi 2013, uhulumende kaBashar al-Assad wafafaza umoya wegas emizini yedolobho leDamascus kukhunjulwa ukulabawa okwenziwa abantu abaseSyria ngamasotsha kahulumende ka Bashar Al-Assad, lapho okwabulawa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane-1,400, inengi labo kungabantwana, kusentshenziswa umoya ohitshayo, oweSarin.

Njengendlela yokukhumbula impilo zabantu abalahlekelwa ngumphefumulo ngaleso sikhathi, eleMelika selifake abantu abayisithupha -6, abasekela uhulumende ka Assad, abakubutho labamncedisa ngemali, kuluhlu lwezijeziso.

Omunye walabo obekwe kulolu luhlu, nguYasser Ibrahim, kusetshenziswa isiqondiso eseExecutive Order 13894. UIbrahim ufakwe kuluhlu lwezijeziso ngenxa yomsebenzi wakhe wokuphazamisa ubudlelwano obukhona phakathi kweleSyria lamanye amazwe. UIbrahim usebenzise inkohlakalo ukuthuthukisa uAssad, ngasikhathi sinye izizalwane zeSyria ziphela ukufa, zibulawa yikuswela ukudla lemithi yokuzelapha.

Ele Melika lilandela isiqondiso sinye eseExecutive Order 13894, lifake inkokheli embalwa yebutho lakwele Syria phansi kwezijeziso lezi ngokuphatheka kwabo ekuphambaniseni imizamo yokukhumisana umlotha lumiswe udlakela olwenzakala kulowo mhlubulo. Phansi kweziqondiso zebutho ezemelika eze National Defence Forces, umkhokheli webutho uFadi Saqr. Esigabeni sesine, ese 42nd Brigade, kufakwe uBrigadier General Ghaith Dalah. Kuziqondiso zeMelika ezeTiger Forces kuphinde kwafakwa umkhokheli webviyo leHaider uSamer Ismail.

“Inkokheli yebutho leyi, yiyo ekhona manje iqondisa izehlakalo zokubulawa kwabantwana kweleSyria emizini ehlala abantu enjenge Ghouta, kusetshenziswa amabomba lezikhali eziletshefu,” kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo. “Inkokheli yebutho le, isihle yabhidliza isifungo sokungena kubutho sokuvikela lokulondoloza impi yezizalwane zelizwe” Kusukela ngoNhlangula 2020, kusiyafika ilanga lanamuhla, eleMelika selifake abantu abedlula amatshumi amahlana lanhlanu-55, kuluhlu lwezijeziso, ngoba kuyibo abaqoqa izehlakalo zocuku oluqondiswe ebantwini makhaza nguAssad, zokuncindezela abantu bakhe.

Ebhala enkundleni yokuxhumana eyeTwitter, uSecretary of State Pompeo uthe, “Izijeziso lezi ezintsha zifakwe njengesikhumbuzo sokubulawa mahlayana ngocuku kwabantu beGhouta eminyakeni eyisikhombisa edluleyo,” Wathi njalo, “Kasisoze sime ukuqhubekela phambili sifuqa ukuthi kube lokuthula kweleSyria njalo bonke abadala amacala wokuhlukumeza lokubulala abantu abangela cala bathonisiswe lawo macala.”

Udaba oluveza imibono kahulumende weMelika oluphathelane lezijeziso ezafakelwa eleSyria
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:16 0:00

Umongameli Lushinka weBelarus Usolwa Ngabanengi Ngokwalela Embusweni

Abantu betshengisela besola impumela yokhetho lukamongameli, enkundleni eyeIndependence Square iesigodlweni seBelarus, iMinsk.

Umongameli Alexander Lukashenka, wakwele Belarus, owathatha intambo zombuso okwakuqala ngomnyaka ka1994, unqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe mhlaka 9 Ncwabakazi.

Ukunqoba kukaLukashenka,ngesilinganiso sokungamatshumi athobaminwemibili ekhulwini-80%, kubikwa kuphikiswa zinkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Belarus, inengi labo elihle langena ezithaladeni litshengisela lisola impumela yalolukhetho lisithi ingamanga.

Abezomvikela bahle labo bavuka ngodlame bebhaxhabula lokubopha abakade betshengisela, inthathelizindaba kanye lenkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla aphikisayo. Kulabane kwabakade betshengisela abadutshulwe babulawa ngabezomvikela.

Ngemva kokhetho abakhokheli ababili bamabandla aphikisayo bahle babaleka elizweni abagoqela omunye wabancintise kulolukhetho u-Sviatlana Tsikhanouskaya, [Svyat-LAH-nah Tsyi-khah-NOU-skah-yah] ongene encintisa ngemva kokubotshwa komkakhe ingcwethi eloba ezombusazwe ohle wavinjwa ukuncintisa kulolu khetho ngoba evalelwe.

Lokhu kutshengisela kubikwa lokhu kuqhubekela phambili emadolobheni amanengi akwele Belarus. Mhlaka 16 Ncwabakazi kube lombuthano omkhulu ongazake ubonakale kulelo lizwe wenkulungwane ezedlula ezilikhulu,- (over 100,000) zabakade betshengisela esigodlseni salelo lizwe ese Minsk besola impumela yalolukhetho.

Inengi labatshengiselayo ngamalunga omkhankaso wabesifazana, owe“The Women in White” Campaign, asebezinikele impilo yabo ukuhlala besezithaladeni betshengisela, besola udlame olusetshenziswa ngabezomvikhela, kwabatshengiselayo njalo befuna bakhululwe bonke abavalelwe ngamapholisa ababotshelwe ukusola impumela yokhetho lolu.

Abesifazana laba abayabe begqoke izembatho ezimhlophe bethwele amaluba baqale ukubonakala eMinsk, kumaviki amabili edluleyo. Ukutshengisela kwabesifazane begqoke ezimhlophe bephethe amaluba kubikwa sokuqhele kwaya lasemazweni agoqela kwele Germany, Poland, Belgium, Ukraine, lase Russia.

Kusobala ukuthi inyathelo elithethwe ngabantu base Belarus lokuphakamisa amazwi ngokutshengisela bephikisa impumela yokhetho, yisibonelo sokuthi bafuna umbuso ongcono kuloka Alexander Lukashenka, ngoba ungabaphathanga kuhle eminyakeni edlula amatshumi amabili lengxenye ebusa.

Uzulu emazweni womhlaba usesizwa ukukhala kwabantu beBelarus njalo esekela izifiso zabo zokudinga umbuso okhululekileyo ongasiwo wentando kayiphikiswa okhona manje.

Inkokheli yele Melika kanye leyamazwe awezwekazi leEurope, isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphathwa langokuqondiswa kokhetho lwakwele Belarus, isekela umbono wokuthi impumela yalo awuvezi izifiso zabantu balelo lizwe ngoba luqhutshwe kusimo esingakhululekanga njalo kulokuqila okukhulu okuvezwe yikuvuka ngolaka okwenziwe nguhulumende lapho sokuqansa amazwi ensolo abantu sebengena ezithaladeni betshengisela.

Uhulumende uqondise ulaka lwakhe kwabezindaba, ebopha mahlayana abamabandla aphikisayo bengamiswa phambi kwemithethwandaba behlukuluzwa kanye lokuvala amagagase aletha ubulembu obeInternet, ukuze abantu behluleke ukukhulumisana.

Ekwethekeleleni kwakhe kwelePoland, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Pompeo uthe,

“Injongo yomhlaba wonke jikelele yikusekela abantu bakwele Belarus, ukuze benelise ukufeza izifiso zabo zokuthola umbuso okhululekileyo, lokuthola ithuba lokwakha lokuthuthukisa ilizwe labo ezivezwa yikutshengisela kwabo. Abantu laba badinga okufuna nje, ngumuntu wonke emhlabeni jikelele, ukubuyiselwa ilungelo labo lokuzikhethela uhulumende ongasebenzela intuthuko yabo njengesizwe. Ngakhoke sikhuthaza inkokheli yeBelarus ukuthi iyeke ekwenzayo, ikhulumisane labenhlangothi zonke zempilo okugoqela abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okuyiyo kuphela indlela engaveza ukuzwisisa okufunwa ngabantu beBelarus.”

Udaba oluveza imibono kahulumende weMelika ngokwenzakala kweleBelarus
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:38 0:00

I-USAID Iphathisa i-Africa Ngemali Yokumelana leCovid 19

USAID

Ekuqaleni kukaNhlangula, uhlangothi lukahulumende weMelika eliphathisa amazwe womhlaba kunhlelo zentuthuko olwe United States Agency for International Development-USAID, luphe iizigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola-$350 million emazweni aseSub-Saharan Africa ukuthi isebenzise ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane weCovid-19.

Imali le ijonge ukubona ukuba imisebenzi yenhlelo zethu zokuhlenga imiphefumulo kanye lokunceda amazwe esisebenzelana lawo kulokhu, kutsho uMnu Chris Maloney, umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zeMelika ezwekazi leAfrica.

UMeloney uqhubeke ethi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo ngokusiza amazwe eAfrica ethi okumenza alale engalele, yibunzima lomonakalo osudalwe ngumkhuhlane weCovid 19.

“Engikhuluma ngakho kumayelana lendaba zomnotho. Siqeda isikhathi esinengi sicabanga ngendaba zokutholakala kokudla, indaba eziphathelane leUSAID………, liyazi ukuthi yimvama sisebenzela emaphandleni kodwa ngalezi nsuku lasemadolobheni soluqansa loludubo lwendlala. Uma ulabantu abanengi abakulockdown, kuhleleka njani ukuthi izimali zihanjiswa njani ebulenjini amacash transfers, ukuhanjiswa kwemphahla ezisuka emikhambo yemaphandleni isiya emadolobheni ikakhulu ukudla ukuze abantu bakuthole emadolobheni. Lokhu kumqoka.”

“Udubo esihlangana lalo okwamanje emazweni eAfrica yikusebenza lamazwe angazinekelanga ukusiza abantu babo ezikhathini zobunzima okuyizinto ezenqabele ukuncediseka kwala amazwe njalo basebenzisa umkhuhlane weCovid ukuqinisa umbuso wabo woncindezelo kuzwekazi leAfrica” kutsho uMaloney.

“EZimbabwe sikhuluma kanje kulabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili- 20 000, ababotshiweyo besetheswa amacala okwephula iziqondiso zeLockdown. Kulemibiko njalo yokwephulwa kwamalungelo oluntu, ngakho kumele sicabange kabanzi ukuthi singasebenza njani lenhlanganiso ezizimeeyo uma kulenkinga ezinje.”

Kunjalo nje uMaloney uchaze ukuba kulalemibiko yamanga esabalaliswayo ngomkhuhlane weCovid.

“Ngakho kulemali ethile esesithe sayisebenzisa eSahel lamanye amazwe eWest Africa kumisakazo lenhlanganiso ezizimelyo ekumelaneni lemibiko yamanga ekuthini sikhuphe imibiko yeqiniso kulamazwe ngomkhuhlane weCovid-19.”

UMaloney uchaze ukuba ulethemba lokuba, ubudlelwano bobungane lolwazi abalalo ekusebenzelaneni lamazwe awezwekazi leAfrica okweminyaka leminyaka, kuzabanceda kunhlelo zokumelana lobunzima kanye langomonakalo osudalwe yiCovid-19 kanye lokuqhubeka kwezinye inhlelo zentuthuko ezigabeni ezehlukeneyo zempilo.

Udaba oluveza umbono kahulumende weMelika loncedo olunikezwa iAfrica ngabeUSAID
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:07 0:00

EleMelika Lisebenzelana Labangane beGulf Ukuqinisa Impi Yokuqeda Imisebenzi Yabalwa Becatsha YamaTerrorists

Unobhala obona ngezemali kweleMelika, uTreasury Secretary Steven Mnuchin

Phansi kohlelo lokumelana lemisebenzi yabalwa becatsha, olweTerrorist Financing Targeting Center-TFTC, uhulumende weMelika esebenzelana labangane bakhe bamazwe aweGulf, wenelise ukuqinisa impi yokulwisana labenhlanganiso zabalwa becatsha, amaterrorist organisations emhlubulweni oweMiddle East lasemhlabeni jikelele.

Amazwe abambisana leleMelika kulolu hlelo, abalisa eleSaudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye leUnited Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la, ayisikhombisa, ayabelana ulwazi oluqakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela.

Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lweTFTC, ngomnyaka ka2017, amazwe la, asesebenze ndawonye kumahlandla amahlanu, belwisana labalwa becatsha- amaTerrorist, angamatshumi ayisithupha (60) lenhlanganiso lamaqembu abo, emazweni atshiyeneyo emhlabeni jikelele agoqela abamaqembu anjengabo ISIS, al-Qa’ida, Labanese Hizballah kanye lama Taliban.

Kusikhatshana esisanda kwedlula, abeTFTC, bethule umbiko wezijeziso eziqondiswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecatsha aweqembu leISIS, emizameni yokuvimba leliqembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele.

Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu, akweleSyria, athi eye al Haram Exchange, Tawasul Company, al-Khalidi Exchange, kanye losetshenziswa ukuhambisa izimali zeISIS emhlabeni jikelele uAbd-al-Rahman Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi, kanye lomqondisi wenhlanganiso eyeNejaat Social Welfare Organization, yakweleAfghanistan, uSayed Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu, abaphansi kwezijeziso lezi, nxa imphahla yabo loba izimali zabo zingatholakala, bahle bavinjwe ukuzifinyelela.

Amabhanga bengathola lolo lwazi baxwayiswa ukuba bazise iwhofisi eye Office of Foreign Assets Control-OFAC. Iziqondiso zeOFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalabo bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho eleMelika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi, ihle ithathwe imphahla lenotho yonke yalowo muntu. Iwhofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphantsi kwezijeziso.

Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika, uTreasury Secretary Steven Mnuchin, uchasise kabanzi ngabakwenzayo, phansi kohlelo lweTFTC, oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yamaTerrorist emhlabeni jikelele. Uphinde wathi, uhlelo lolu soluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kweleMelika, lamazwe aphansi kwaloluhlelo.

Unobhala wezobudlelwano beMelika lamazwe womhlaba, uSecretary of State, Mike Pompeo yena uthi, uhlelo lwe Terrorist Financing Targeting Center, lukhona ukuxwayisa amaTerrorist, lababasekelayo ukuthi batshiyane lalumkuba ngoba bezabanjwa bajeziswe.

Udaba oluveza imibono kahulumende weMelika oluphathelane lohlelo lokuwlisana lamalwecatsha eMiddle East
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:32 0:00

Ukwengezelela

XS
SM
MD
LG