amalinks wokungena

Breaking News

Uhulumende Ukhuthazwa Ukukhangelisisa Udaba Lokuthengiswa Kwegazi yiNBSZ


Uhulumende usekhuthazwe ukuthi akhangelisise udaba lokuthengiswa kwegazi kulandela imbiko ethi izigulane ezisezibhedlela zikahulumende zike zaliswela ngemva kokuba uhlangothi lweNational Blood Services Zimbabwe solume ukupha lezizibhedlela igazi ngenxa yokuswela imbadalo.

Udaba lokuthengisela izigulane igazi luvusa ukungezwani emphakathini, inengi lingazwisisi ukuthi vele kungani lithengiswa ngemva kokutholakala kungela mbadalo kulabo abanikayo ama blood donors.

I NBSZ ibikwa ithengisa leli gazi ngemali ephezu kwekhulu lamadola- $110 ezibhedlela ezizimele zodwa kuthi kwezikahulumende lezamabandla okholo libize amadola ayisitshiyagalombili - $80, kungakafakwa ezinye indleko ezigoqela ukuhlola umhlobo wegazi wesigulane, okulakho ukuthi inhlawulo yonke icine ifike kumadola phose alikhulu lamatshumi amane - $135.

Kumaviki amabili adluleyo, izibhedlela zikahulumende, ezigoqela iMpilo, bezingela gazi lokupha izigulane kulandela ukuswelakala kwemali ngemva kokuba iNBSZ yale ukukweledisa ngoba uhulumende elembali yokungabhadali.

INBSZ ithi lanxa leligazi ingalithengi, idinga imali enengi yokusebenzisa lapho isiyalidinga, ukulihlola kanye lokuligcina konke okubiza imali enengi kakhulu.

Amazwe amanengi awezwekazi leAfrica agoqela iZambia leBotswana kathengisi gazi ngoba ohulumende bawo bebhadala yonke indleko kuthi amanye amazwe agoqela iSouth Africa ayalithengisela izibhedlela.

EleZimbabwe lamanye anjengeNamibia asebenzisa indlela lapho okuhlawula khona uhulumende kanye lezibhedlela bephathisana.

Isakhamuzi, uNkosikazi Sinqobile Mathema, uthi kudingeka ukuthi ugatsha lwezempilakahle leNBSZ bavumelane ngendlela ezenza uzulu athole igazi, ikakhulu lowo ongela mali ethembe ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende.

Uthi njengoba nje uhulumende sewasiza ngokuthi omama abababelethayo bangasweli igazi, sokumele lokhu kwenzelwe zonke izigulane eziyabe zilidinga.

Osakhulayo, uAmanda Ndlovu, opha igazi, uthi yena kazwisisi ukuthi igazi lithengiselwani bona abantu belipha kungelambadalo.

Uthi uhulumende kadinge imali yendleko zonke lezi ezinye ngoba nxa kungenziwanga njalo kungenzeka ukuthi uthi wena usipha igazi uphinde uliswele mhla ulidinga esibhedlela ngoba ungelamali yokulihlawulela.

Umqondisi wenhlelo esibhedlela seMpilo, uClinical Director, uDokotela Wedu Ndebele,uthi loluhlupho lokwehluleka ukuthenga igazi lokupha izigulane alusolwesibhedlela sakhe kuphela kodwa zonke ezikahulumende.

Uthi lokhu kulandela ukuswelakala kwemali njengoba uhulumende engabanikanga imali abayidingayo.

Wengeze esithi kuqakathekile ukuthi abantu bancedise ukwehlisa indleko yezibhedlela ezinkulu ngokubhadala inhlawulo yokwelatshwa hatshi ukubaleka bengahlawulanga kanye lokusebenzisa amakiliniki lapho bengaguli kakhulu.

INBSZ ithi lanxa igazi leli lithengiswa, lapho onika igazi, idonor osekewapha igazi okwedlula itshumi, elidinga kumbe owemuli yakhe uyalithola mahala.

Isiphathamandla eNBSZ uNkosikazi Esther Massundah, uthi izibhedlela kumele zikhulumisane lohulumende ngaloludaba lokuswelakala kwemali yokuhlawulela igazi.

Uthi bona umsebenzi wabo wokudinga igazi bawuphethe ngendlela ngakho balegazi eleneleyo njalo sebeqalile ukugcinela ikhefu leEaster elizayo lapho okuvame ukuthi kudingeke igazi elinengi ngenxa yengozi zomgwaqo.

Phose ingxenye yegazi lonke elitholwa yiNBSZ, - i40% iyakubomama ababelethayo kuthi eliseleyo lisetshenziswa kulabo abayabe belimele engozini zomgwaqo kanye labalomkhuhlane we anaemia. INBSZ ithola igazi amaunit ayinkulungwane lamakhulu amane – 1400 ngeviki kundawo zayo zokunika igazi eziphose amatshumi amane – 38 elizweni lonke jikelele.
XS
SM
MD
LG