amalinks wokungena

Breaking News

Ulakho Ukuwulahla Umkhuba Wokukhongozela Sikhathi Sonke Uzulu weZimbabwe


Uzulu weZimbabwe uthi ulakho ukuphuma emcabangweni wokuthembela ekukhangezeni sikhathi sonke, nxa engathola imfundiso kwezokuqhutshwa kwamabhizimusi okuzinakekela.

Lokhu kuvezwe ngabaqhuba imisebenzi ehlukeneyo eHarare, ngemva kokuba abenhlanganiso ye Rotary Club besungule inhlelo zokusebenzelana labantu abahlala emizini ebalisa iMufakose, Budiriro, Glenview, Kuwadzana, Warren Park le Rugare, ngokubatholisa usizo lwemfundiso yokuqhuba amabhizimusi. Lolu hlelo lwenziwa ngosizo lwemali evele kuRotary Club ye Harare eZimbabwe isebenzelana leye Rotary Club Denver ese Colorado kwele Melika.

Omunye wabaphatheke kuhlelo lwabe Rotary Club uMnu. Itai Makore
Omunye wabaphatheke kuhlelo lwabe Rotary Club uMnu. Itai Makore

Umnumzana Simanga Kapesi wasemzini weMufakose, uleminyaka engamatshumi amahlanu lanhlanu yokuzalwa-55 uphila ngokubaza izithombe zamatshe. Akazake aqhatshwe ukusebenzela omunye umuntu u Kapesi selokhu wathwetshulwa yingwe.

Ephathisana lonkosikazi wakhe uKapesi uthi akalaso isifiso sokuyadinga umsebenzi, sewajwayela ukuzenzela lemhuli yakhe eyikhulise ngemali yenzuzo abayithola ekuthengiseni impahla yabo abayibazayo ngamatshe.

"Hayi, ukuyaqhatshwa kakukubi,kuright,kuya ngokuthi lawe nxa ungaqhatshwanga,uyakwanisa ukuthi uzenzele umsebenzi wakho.Kodwa ungangena kukho okokuthi usufuna ukuzenzela umsebenzi,uyazenzela ngakhonokho,awusoze udinge ukuthi uyaqhatshwa.Kwesinye isikhathi uyabe ubona ukuthi hayi,nxa ngizenzela kuyabe kuhamba kuhle".

Uthi abe Rotary Club bona babaphathisa ukuthola umkhambo wokuthengisela impahla yabo, osekusenze lenzuzo abayitholayo yaba ngcono selokhu basungula ubudlelwano lalenhlanganiso.

Unkosikazi Lizzie Chirume, oseyanelise ukwakha umuzi wakhe eChitungwiza ngemva kokusebenzelana labe Rotary Club
Unkosikazi Lizzie Chirume, oseyanelise ukwakha umuzi wakhe eChitungwiza ngemva kokusebenzelana labe Rotary Club

Unkosikazi Chipo Dube uhlala eRugare, njalo enguyena okhokhela kunhelo zokutholisa uzulu usizo lolwazi kwezokulondolozwa kwemali, ezakusetshenziswa ukuqhuba imisebenzi yentuthuko enhlanganisweni ye Rotary Club.

Bekungelula ngesikhathi yena labanye bakhe unkosikazi Dube, ukukhuthaza uzulu ngokuqakatheka kokusungula inhlelo zokuzisebenza hatshi ukumelela ukuqatshwa kumankampani sikhathi sonke, yona imisebenzo ingasekho ngalezi nsuku, amankampani evala kokuphela.

"Thina,sasijwayele ukuthi kufanele ukuphiwa imali first ungaka savi eyakho.Yikho laba,bafundiswa ukuseva idollar ngeviki.Kwakunzima but khathesi sebabona ukuthi sekuright".

Ezinye zemphahla elungiswa ngabantu ngousebenzelana labeRotary Club
Ezinye zemphahla elungiswa ngabantu ngousebenzelana labeRotary Club

Indlela zokulondoloza imali zamasavings club, isiphathise abanengi, unkosikazi Dube ethi esevuleke amehlo uzulu phezu kokuqakatheka kokuzenzela, esekubona ukuthi okumqoka ukuba lalolulwazi lokuqhuba imisebenzi yabo,lokulondoloza imali hatshi ukulindela usizo.

"Abanengi vele baphathiswa kakhulu.Abanye sebehambisa abantwana ezikolweni,nge dollar pe viki.Ngokuthi khathesi sebfundiswa ukuthi imali yonke iqalisa nge 10c,iye ku dollar.So unga seva from dollar upwards,uyabe usu seva kakhulu".

Unkosikazi Susan Cakana, ngomunye wabaphatheka kumisebenzi yokuzinikela ukuphathisana lozulu kungela nzuzo, ngaphansi kwe Rotary Club eyemzini weHighlands e Harare.

Okumqoka unkosikazi Cakana ethi yikufundisa uzulu phezu kokuqakatheka kokuthembeka kubhizimusi,ukubuyisela imali oyibolekiweyo ngesikhathi okwavunyelwana ngaso kanye lokuba imali ilondolozwa kanjani ukuze liqhubekela phambili lelo bhizimusi.

Kungalesi sizatho abenhlanganiso yakhe bengaphi usizo lwamahala nje njengalokho okwenziwa ngezinye inhlanganiso ezisebenza lozulu,kodwa kuyizikwelede okumele othethe leyo mali,ayibuyisele ukuze isize abanye.

"Lokhu kwenza ukuthi abantu babe lonanzelelo,ekuthini umuntu nxa eboleke imali,kumele ayibuyisele lapho ayeboleke khona,njalo nxa wenze imali,kumele uyigcine,esithi yikuseva.Kudala,abadala babevele begcina imali,besebolekana,njalo njalo.Khathesi sikubonile futhi kusenzakala ezigabeni zonezi eze Mufakose,Budiriro.And, abantu sebekhuluma ngezinto ezimangalisayo abazenzayo.Abanye sebefunde ukulungisa izicathulo,abanye sebeze bakha lezindlu.Yikho esikukhangeleleyo eZimbabwe,ukuthi abantu bazincede,ukuze ilizwe lethu lincedakale".

Kungasi kwezamabhizimusi kuphela lapho kutholiswa khona ulwazi, unkosikazi Cakana ethi ubanzi kakhulu umsebenzi abawuqhuba lozulu okubalisa ukutholisa ontanga ulwazi phezu kokuba baphile njani lapho sebetholakale belegciwane, abangelalo bona bazi ukuzilondoloza bekuleso simo.

"Sasibafundisa ukuthi basapotane,kumkhuhlane okhona,wamagciwane,we Aids.Kulama Corner ayi 20,abantwana abangu 200,babencedisana ngendaba ze Aids.Besapotana ngendaba zokuzisukumisa empilweni,ukuziphakamisa,through I help ye Rotary".

Kusukela ngomnyaka ka 2009,abe Rotary Club, bafundise uzulu wakulemizi, indlela yokulongoloza ibhizimusi loba lilincinyane okunganani kanye lokuba kuqakathekile ukulondoloza inzuzo abayitholayo bengayitshaphazi, ngemva kokunanzelela ukuba inengi lkabantu belingelakho okokwenza ukuzisiza, umumo womnotho elizweni uqhubeka usiba mubi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:05:32 0:00
Lapho esitholakala khona

XS
SM
MD
LG