amalinks wokungena

Breaking News

Umkhokheli weRotary Club International Wethekelela eZimbabwe


Umkhokheli wenhlanganis yeRotary Club International uMnu. Rav Ravindran esemzini weMufakose eHarare

Umkhokheli wenhlanganiso ye Rotary Club International emhlabeni jikelele, umnumzana Ravi Ravindran, oyisizalwane sakwele Sri Lanka usegqibe uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe.
Ontanga bemzini weMufakose bathokozise umbuthano wabantu abakade bezokwamukela umkhokheli wenhlanganiso yeRotary Club International, umnumzana Ravi Ravindran, odabuka kwele Sri Lanka kodwa esebenzela esigodlweni sale inhlanganiso esiseMelika.

URavindran uze ukuzokwethekelela eZimbabwe kuhambo lokuzazibonela indlela inhlanganiso yakhe eqhuba ngayo elizweni.

Umkhokheli wenhlanganiso eye Rotary Club International uMnu. Rav Ravindran eleziphathamandla zeHarare.
Umkhokheli wenhlanganiso eye Rotary Club International uMnu. Rav Ravindran eleziphathamandla zeHarare.

URavindran, ongusomabhizimusi kwele Sri Lanka lapho azalwa khona lakwele India utshele intathelizindaba lozulu kizo zonke indawo ethekelele kizo, ukuthi kumele uzulu afunde ukuzisiza ngokwakhe ngoba engekho ongazinikela ukwenze njalo njengoba wonke umuntu elenkinga abhekane lazo.
Ukuba lolwazi lokuqhuba imisebenzi yezandla, ukusebenzisa khonokho okuncinyane umuntu alakho kanye lokulondoloza imali yenzuzo ayitholayo kungakhathalekile ukuba inlutshwana okunganani uRavindran ethi kumqoka ekuzithuthukiseni kwakhe umuntu. Ethi kungakho ebenhlanganiso ayikhokhelayo eye Rotary Club emhlabeni jikelele, igxile kakhulu ekuthuthukiseni imisebenzi yezandla, ukuze baqhubeke abantu bezithuthukisa hatshi ukube lokhe bekhongozela sikhathi sonke.

“Ngoba nxa lifuna ukusiza lelilizwe, nansi indlela yokukwenza lokho. Ungakhangeleli ukutholiswa usizo oluvela kwabe United Nations, loba omakhelwane, loba lakuye uNkulunkulu. Kumele uzisize wena ngokwakho. AbakuRotary Club benza abakukwanisayo”.
Uthi ukhethe ukuza kweleZimbabwe ukuzabona indlela linhlanganiso ye Rotary Club ayikhokhelayo okomnyaka, ukuba iqhuba njani, okuyinto emangalise abanengi,ngoba inkokheli enye ngaphambilini kwakhe ebingazihluphi ukwethekelela amazwe awezwekazi leAfrica.
Baze ngobunengi babo abaphatheke emisebenzini yokuzinikela ukuqhuba imisebenzi yokuthuthukisa uzulu kungela mbadalo amavoluntiya, okubalisa unkosazana Ashley Ngwenya, olilunga le Rotary Club yase Belmont, koBulawayo.
“Abantu abanengi basuka bakhohlwe ukuba ukuvolonteer yikupha loba yisikhathi,ukusebenza,imali,izipho,akukhathalekile ukuba yisipho esitsha loba esidala.Loba nje ukuba khona lomuntu ukhulume laye.Ngoba ikakhulu nxa sikunanzelela,siyahamba siye kumaChildren’s home,kufanana leyakoBulawayo,sile Isiahs. Singafika khonangale,uyafica ukuthi kulomntwana ole two months,kulomntwana ole nine months,umntwana ole nine months kalani lemali kalani lani,kodwa ungafika uhlale laye,udlale laye,isikhathi sonalesana osinikileyo,kuye siyisibusiso. Pho ke ukuvolonteer yikuba yisibusiso komunye umuntu”.
Wengeza uMaNgwenya ethi kodwa kusasenzima kuzulu onsundu ukuzwisisa ukuba umuntu ulakho ukuphatheka kunhlelo zokuzinikela ukuthuthukisa abaswelayo kungela mbadalo.
“Kunzima,ikakhulu elizweni lethu lapho izinto ezinzima khona.Ngoba uyananzelela ukuthi,kuyatshiyana ukuvolonteer kweRotaract lokuvolonteer kwamanye amaorganisation. Uyananzelela ukuthi kulamaorganasation anje ngabo Care,anje ngaboWorld Vision,anjengabo Resltless Development,lakho konke khanaphana uyavolonteer. Ekutshiyaneni kwakhona yikuthi kulawo ma organisation,suzaphiwa imali yokugada.Nxa ungasayiphiwanga,usukhohlwa ukuthi kanje mina ngithe ngilini,ngili volunteer,sekusiba buhlungu.Kodwa okwenza kube buhlungu,yisimo selizwe”.
Abasebenza ngokuzinikela kulenhlanganiso baveze ukuba ukuza kukaRavindran eZimbabwe, kube yisibusiso ngoba besekuyiminyaka eyedlula engamatshumi amabili selokhu kwethekelela inkokheli yaphezulu yalinhlanganiso lizweni.
Indawo azethekeleleyo uRavindran zigoqela emzini weMufakose eHarare lapho okulamalunga afundiswa ukuqhuba imisebenzi eyehlukeneyo yezandla kanye lasesibhedlela se Makumbe Mission, esigabeni seGoromonzi ebesikusimo esibi, esatholiswa usizo lwemali ngabe Harare Central Rotary Club.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:08 0:00
Lapho esitholakala khona

XS
SM
MD
LG