amalinks wokungena

Breaking News

Luyakhula Uhlupho Lomkhuhlane Wengqondo eZimbabwe


Isibhedlela eselapha abalomkhuhlane wengqondo ese-Ingutsheni koBulawayo

Abogatsha lwezempilakahle sebekhuthazwe ukuqakathekisa imfundiso kuzulu ngemikhuhlane yengqondo kulandela imbiko ethi ukungaqhubi kuhle kwenotho yelizwe kwenza inengi labantu libelokunqineka okucina kusenza lisiba lalu mkhuhlane wenqondo kumbe lizibulale nxa lingatholanga usizo.

Lanxa bebanengi abantu abangaphilanga kuhle engqondweni inengi livame ukuwutshaya indiva lumkhuhlane uze ufike esibangeni umuntu esezibulala kumbe eselahlekelwe yingqondo, kuyikho kuthathwa amanyathelo.

Ingcwethi zithi inengi labantu aliqali ngokulahlekelwa yingqondo nje kodwa kuyabe kubekhona okwenza umuntu angahlaliseki emoyeni abelokunqineka ngokuthile, i-anxiety, okuyikho okumele kwelatshwe.

Inhlanganiso yabesilisa, iVukani Madoda ithi ukucubungula sokuveze ukuthi inani labantu elizibulalayo liya liqonga elizweni kubangelwa ikakhulu yikungaqhubi kuhle kwenotho yelizwe osokwenze abantu baphelelewa yimisebenzi kuthi lakulabo abalokhu besavukela, imali ingeneli.

UMnumzana Godfrey Mthethwa, osebenza ukukhulumisana labalenhlupho ezithile –ucounsellor, uthi inengi labansundu alikunanzeleli ukuthi kumbe ukusangana ingqondo okubalisa idepression le anxiety yimikhuhlane edinga ukwelatshwa.

Inengi labantu kalithandi ukukhulumisana ngomkhuhlane wengqondo, athi nxa kuthe kwabalelunga lemuli eselithe laba laloluhlupho kubesengani kuyayangisa kumbe uyazenzisa angaze adingelwa usizo lokuyakhulumisana labosiyazi kubesengani ukwenza lokhu yikudlalisa imali.

Omunye njalo osebenza ukukhulumisana labantu abadinga usizo, uNkosazana Sithabiso Ndlela, uthi abadala babesithi ithemba kalibulali kungakho kuqakathekile ukuhlalela ethembeni lanxa umumo umubi ngoba ukuswela ithemba kuyabulala.

Uqhubeke ethi inengi labantu eliba ledepression lisengozini yokuzibulala nxa lingatholanga usizo ngoba lumkhuhlane wenza umuntu aphelelwe yilo lonke ithemba angaze abona ukuthi angaqhubeka njani ephila.

UMnumzana Thembani Sibanda, oyisakhamuzi, uthi kunzima ukuthi abantu bazwisise imikhuhlane le yengqondo kumbe baqakathekise ukukhuluma ngendubo zabo ngoba esintwini ezendoda inyembezi ziwela esifubeni kungakho abesilisa ikakhulu, bayehluleka ukuxoxisana labanye lalapho sebephakathi kobunzima. Esithi enye imbangela yikusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo, abangazi ukuthi bangakwenqabela njani njengabazali, ngenxa yenotho yelizwe engaphi intsha amathuba okusebenza.

UMfundisi Admire Makombe, okhokhela elinye lamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe, uthi amasonto kasawenzi umsebenzi wawo ngemfanelo wokukhulumisana labadinga usizo osokwenza abantu bazibulale lalapho bevela khonza ngoba kungasela ncedo olubambekayo.

Ethi umsebenzi wamabandla ngowokunceda uzulu osephelelwe lithemba ngoba phela okwehlula amadoda kuyabikwa njalo ongakhaliyo ufela embelekweni. Wengeze esithi zinengi indubo zomhlaba ezibhekane labantu kulezinsuku kungakho kuqakathekile ukuthi amabandla ezokholo anike uzulu ithemba lendawo nje yokuxoxa kulabo abaswela abangamtshela indubo zabo.

Ingcitshi kwezempilakahle zithi inengi labantu elizibulalayo alivamanga ukuvuka nje lizicitshe umphefumulo kodwa kulandela isikhathi eside umuntu ezidla ngaphakathi ngokuthile, aswele ongamnceda aze athi okungasikufa yikuphi, ikakhulu lapho ethe waba lomkhuhlane we depression kumbe i-anxiety ngenxa yokuthile okungahambi kuhle empilweni yakhe.

Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuthi abesilisa abathathu bayazibulala koyedwa owesifazana. Ingcitshi kwezempilakahle zisithi kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume ngalokho okubakhathazayo lanxa kungelasizo abayaluthola khona ukukhuluma nje kuyanceda. Bayacebisa njalo ukuthi lapho owemuli ekhuluma ngokuzibulala, udinga ukuthi abantu bakhulumisane laye hatshi ukuthi bathi uyahlanya nje ngoba inengi labantu elizibulalayo likwenza ngemva kwesikhathi likucabanga lokhu.

Udaba lomkhuhlane wengqondo
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:39 0:00
Lapho esitholakala khona

XS
SM
MD
LG