amalinks wokungena

Breaking News

Nkosana Moyo: Asambeni Siyevota Sibanengi Siguqule Ilizwe leZimbabwe


Nkosana Moyo

Owayengumphathintambo wogatsha lwezemali osengumkhokheli webandla le Alliance for the People’s Agenda (APA) uMnumnzana Nkosana Moyo ungundabamlonyeni kwabezindaba kulezi insuku kusukela ngenyanga ephelileyo ememezela ukuthi uzancintisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe ngo 2018.

Ngemva kokumemezela kukaMnumnzana Nkosana Moyo ngenyanga ephelileyo ukuthi usebumbe ibandla lakhe le Alliance for the People’s Agenda (APA) kanye lokuthi uzancintisa ukhetho lukamongameli, inengi labezindaba sebemthe nhlo ngeziqu zamehlo.

Imibuzo esemqokake yikuthi lindoda esebenzele amankampani ahlonipheka kakhulu emazweni atshiyeneyo e Africa laphetsheya, kambe ingaba yiyo yini impendulo yokukhulula iZimbabwe kumagetane obuyanga, ukusilela kwemisebenzi, ezomnotho ezilele ngogedla, lombuso osebenzisa udlakela njengensika yawo.

UBenedict Nhlapho uqhube ingxoxo lomnumnzana Moyo wambuza ukuthi kambe kungaliqiniso yini ihungahunga lokuthi usetshenziswa libandla elibusayo.

“Mina angizange ngibe ku Zanu pf. Ngangena kugovernment kaMugabe ngisuka ngaphandle kweZanu ngoba igovernment yethu kumele ibe ngeyabantu bonke, that’s why I went in in the first place. Ngathi sengingenile yala ukutshintsha izenzo zayo. Yikho okwenza ukuthi ngiphume in less than a year. So mina angizange ngibe ngumuntu weZanu. Ngaphuma ngoba ngingavumelani labo, besekuthiwa ngiyiproject yabo! Ngiyabe ngingazwisisi ukuthi kuhamba njani.”

Lokuthi vele yindaba esebuyela kwezombusazwe. “Ngaphuma ngoba nganginguMinister. Khathesi umsebenzi engiwudingayo yikuthi mina ngifuna ukuthi ngingene njengo President, ukuthi ngitshengise abantu beZimbabwe ukuthi umsebenzi lo umele wenziwe njani. Ukuthi uzuze umsebenzi kugovernment even nxa uwazi wena umsebenzi umuntu weZanu engawazi umsebenzi, nguye abazamnika umsebenzi. Kumele sikukhiphe konke lokho.”

Njengobanje abanye bekhala ngokuqilibezela, yena uzalunqoba kanjani ukhetho olulobuqili.

“Irigging iba lula ma abantu abavotayo bebalutshwana. Abantu abavotayo bengaba banengi kuba nzima ukuthi irigging yenziwe. Yikhoke mina i appeal yami , ucelo lwami ebantwini bakithi yikuthi asambeni siyevota sibanengi, ukwenzela ukuthi into yerigging ibe nzima ukuthi bayenze.”

Omunye umbuzo njalo yikuthi kuyini okufake iZimbabwe esimeni esibi kangaka? “Into esiphambanisekile eZimbabwe yikuthi bonke laba bantu okufana lama pholisa, lamasotsha, lamajudge, labantu be intelligence basetshenziswa njengabantu beZanu. Kumele kutshintshe, babe ngabantu abasisebenzela thina ama citizens not abasebenzela iZanu.”

Kwenzekeni ukuthi ezamabhizimusi koBulawayo ebezinone kangaka zinyamalale okomswenya.

“Nxa kungenziwa into zonalezi ezokukhetha ukuthi lo ngubani lapha kulobani, i-industry eyakoBulawayo would centre around animal husbandry and therefore iCold Storage should be there. Nxa sikhangela amanye amazwe aseduze kwethu, inetwork yokuconnector ukuthi sihamba njani nxa sisiyakulawo mazwe, it includes irailway. Again icentre yakhona kukoBulawayo.”

Kambe yena uMoyo ucabanga ukuthi umnotho welizwe wona ubulewe yini?

“Whether uliNdebele, kumbe usuka eMutare kumbe unguManica or whatever, mina kumele ngikunike umsebenzi ngoba ungumsebenzi wakho owaziyo. These are the things we have messed up about our economy. Mina ngithi mina, esikwenza kumabhizimusi kuyafanela ukuthi kwenziwe even kugovernment, kupolitics. Singenza ngaleyondlela ilizwe lethu lizaphumelela.”

Kuyini azakwenza ngamasela asethethe umnotho welizwe agqiba ezambeni zawo, nxa enganqoba ekhethweni?

“Into eyenza ukuthi amasela atshontshe izinto engabotshwa yikuthi amapholisa asengamapholisa amasela. So singatshintsha nje khonokho ukuthi amapholisa le intelligence lama judge ethu, babambene le political party, amasela azabotshwa. Kuyatshintsha immediately ngoba ungatshontsha uzabotshwa.”

Yona ikusasa yeZimbabwe umnumnzana Moyo uyibona njani nxa umongameli Mugabe enganqoba ekhethweni luka 2018.

“Angithi sikhuluma khathesi uMugabe enguye umongameli? Kutsho ukuthi nxa enguye umongameli into lezi zingasebenzi, nxa lina ama Zimbabweans lingambuyisela futhi, liyabe lifuna ukuthi kutshintsheni? Kutsho ukuthi liyabe lingafuni ukuthi kutshintshe. Liyabe lifuna ukuthi kwale kunjalo njengendlela okuyiyo yona.”

Lokuthi kuyini okufanele kwenziwe ukuze iZimbabwe iphume emalahleni iyephakathi komhlane lembeleko.

“Umlayezo wami ezizalweni zeZimbabwe yikuthi nxa lifuna ukuthi into zitshintshe, khethani thina abe APA. Sizakwakha ilizwe elizaphumelela, abantu abahla bonke kuhle. Ilizwe okuzaba le respect internationally and ama investors azabuya ukuthi abantu beZimbabwe babe lemisebenzi.”

Lobanje abanye besithi imizamo kaMoyo yikumba umthombo etsheni, bakhona abathi ngubani owayesazi ukuthi uDavida uzamehlula uGoliyathi.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG