amalinks wokungena

Izakhamizi Ezinengi Kazilazithupha Zokubhalisa Ukuvota


Kuyahlupha ukuthi izizalwane zeZimbabwe lezi zithole izithupha.

Abantu abanengi eMambale esabelweni seMatabeleland South babhekane lohlupho lokungatholi izithupha.

Inengi labantu abalelungelo lokuvota balakho ukungangeni kuhlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa imphawu zeminwe kumbe inhlamvu zamehlo olwe biometric voter registration ngeSilungu.

Izakhamizi zesiqinti lesi kuWard 9 zibikele umsakazo weStudio 7 ukuba indlala lokusilela kwamanzi ziyakubona kodwa ukungabi lezithupha kanye lencwadi zokuzalwa kubenza bazibone bengasobantu ngoba akula abenelisa ukukwenza empilweni yabo bengelakho konke lokhu.

Abantwana labadala kuyafanana njengoba abanye baze bayende kumbe bathathe bengela zithupha okuphinda kudale ubunzima kulabo abasanda kuzalwa.
Bachaze ukuba ukuthatha isithupha lephepha lokuzalwa kuyabadulela ngoba abalamali njalo abasebenzi kuthi lomango okusuka eMambale besiyathatha izithupha ePlumtree mude kakhulu.

Bathe noma bengaze bayefika ePlumtree, babhekana lenkinga ezinengi ezibenza bacine bedela ukubalalezoncwadi.

Umphathintambo obona ngezabatsha, oweYouth, Indigenization and Economic Empowerment, uMnu. Patrick Zhuwao, ubike ukuba kuqakathekile ukuba abantu babelengwalo zokuzalwa njalo uhulumende kumele akwenze kubemqoka kunhlelo zakhe ukuba atholise abantu ingwalo lezo.

Ungezelele esithi ilizwe jikelele libhekane laloludubo njalo kunzima kulabo abahlukumezeka ngesikhathi seGukurahundi.

Uthe uhulumende uzaphuma lemizamo ezakwenza kubelula kumuntu wonke elizweni ukuba athole ingwalo zokuzalwa, isithupha kunye lamapassport.

UNkosikazi Gladys Dube, omunye wezakhamizi lezi, ubike ukuba ngempela abantwana beMambale babhekane lodubo lokuswela incwadi zokuzalwa.

UMnu. Wilfred Ngwenya, okhethwe ukumela iZAPU kuWard 9 eMambele, uvumelane loNkosikazi Dube esithi ngempela abantu abanengi abalazithupha lencwadi zokuzalwa.

Omunye wabasakhulayo uNkosikazi Patience Ngwenya uchaze ukuba incwadi yokuzalwa ulayo angelakho yisithupha. Uthe alaso sabuya singadindwanga isithombe sakhe ngakho kakatholi imali yokuthi abuyele ePlumtree ayelungisisa.

Abesilazane beMambale abangelazithupha
Abesilazane beMambale abangelazithupha

UNkosikazi Lister Ndlovu owe Matshamhlophe, eMambele, uthe kunzima ukubalesithupha kumbe ibirth certificate ngoba abalamali.

UNkosikazi Selusiwe Sibanda, oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amabili lantathu, ubike ukuba yena kalasithupha le birthcertificate ngoba lonina ulohlupho olufanayo.

UNkosikazi Sehliselo Moyo uthe kunzima ukuba athathise abantwabakhe abayisifica minwe mbili incwadi zokuzalwa ngoba kalamali njalo umkakhe sewadliwa zindunduma eGoli.

Utshalimani webandla leZapu ezansi yeMaNdebeleni uMnu. Matthew Sibanda ubike ukuba empilweni yenengi elingela zithupha lencwadi zokuzalwa kubanzima ukuvota kumbe ukwenza ulutho kanye lokungena kunhlelo ezehlukeneyo ezweni.

XS
SM
MD
LG