amalinks wokungena

Breaking News

Umculi weSouth Africa Uncintisana Labomaskandi beZimbabwe


Umculi kamaskandi weZimbabwe, uMbonisi Mkandla, ucula njengo Mengameli Shelembe wakwele South Africa.

KuWoza Friday uBenedict Nhlapho usethulele amaqembu amabili omculo kaMaskandi insizwa yeZimbabwe, uMbonisi Mkandla, leyakwele South Africa, uMengameli Shelembe, ngenjongo yokutshengisa intuthuko esiyenziwe ngabaculi beZimbabwe kulo umdumo odabuka Kwazulu.

UMbonisi wathwetshulwe yingwe ngo 1992 eSolusi Mission, eNyakatho yakweleMandebeleni.

UMengameli Shelembe odabuka eNgwegweni, eNkandla, Kwazulu.

Kunengike ongeke ukwehlukanise ngalo umculo kaMaskandi lobanje utshaywa zinsiswa zamazwe amabili ehlukeneyo. Yenake uMaskandi ngumdumo odabuka kwaZulu owasungulwa zinsizwa ezazitshayela iziginci ekweluseni, enhambweni loba zizilibazisa. Lumdumo wasala KwaZulu ngesikhathi UMzilikazi esiyakwakha umbuso wakhe eZimbabwe kugwendo aluqala ngo 1822.

Kodwa ukoma kwesimo eZimbabwe sekwenze izizukulwana zombuso kaMzilikazi zibuyele kwele South Africa lapho esezifike zakhombisa italenta elikhulu kumdumo kaMaskandi.

Umbonisi uthi ezikaMaskandi ukhule lazo kwathi esese Goli ngo 2014 wacindezela idlalade lakhe lakuqala elithi Ngikhethelwe wena lalandelwa nguSminoff.

“Ezomculo ngaziqala ngisasemncane ngoba ngathi ngizalwa ngathola umkhulu wami evele ecula yenalo uMaskandi engimdlalayo, edlala vele lesiginci njengoba ngidlala.Ngase ngiythi mina angeke ngize ngife ngingazange ngalenza iphupho likamkhulu wami. So, yilento eyangenza ngakhetha ukudlala uMaskandi.”

Ngakwelinye icele uMengameli laye uthi yinto azelwe layo.

“Engifisa ukukwenza ngalo umculo njengoba ngenza lo umculo lo, yikuthi ngakhe isizwe sabantu abamnyama sibe yimbumba loba ngabe uqhamuka eZimbabwe kumbe uqhamuka kuphi kodwa uzizwe unethezekile. Ingoma ngiyazibhalela vele akukho la engangiyithathe khona. Kungenzeka ngiyibhale ma ngibona eyinye into engithintayo kabi.

“Nxa ulalelisisa kahle umculo wamaqembula amabili indlela okuqwetshwa ngayo iziginci lale okuhlatshelwa ngayo ziyahambelana.”

UMengameli uqakisa ubuntshantshu bokuqumbaqumba isiginci.

Sebebanengi abaculi beZimbabwe kwele South Africa asebengene emculweni kaMaskandi kanti abanye babo sebedume kakhulu kugoqela uZinjaziyamluma, Abafana BakaMzilikazi labanye.

Bobabili lababaculi bathi ikusasa yabo imhlophe nke, okutsho khona ukuthi uMaskandi akayikubhuluka.

UMbonisi uthi ufisa impilo yakhe leyabantwabakhe isekelwe ngumculo.

“Ya ngiyafisa ukufika ezingeni eliphezulu ngalo umculo ngoba ngiyazi into engiyenzayo. Umculo yinto engathi ngizalwa ngayithola ikhona so ama plans wami asemculweni, ithemba lami lonke lisemculweni, so bengifisa ukuthi umculo kube yiwona ozangenza ngikwazi ukuphilisa abantwabami ngikwazi ukusiza abantu bonke ngikwazi ukusiza ngitsho umphakathi.”

UMengameli yena uthi ufuna umculo wakhe ulethe inguquko ebantwini elizweni jikelele.

“Into engiyifisa kakhulu yikuthi ngizibone ngisezingeni eliphakeme kakhulu, umculo wami ufinyelele kuzo zonke indawo ezikhona kulo umhlaba njengoba siphilanje. Ngiyathemba nje futhi ukuthi lokhu kuzokwenzeka.”

Kusobala ukuthi abaculi beZimbabwe benza okubukwayo kwezikaMaskandi, okuveza khona ukuthi loba ungumculo odabuka kwaZulu, kwabosendo lombuso kaMzilikazi yinto elokhu isegazini lobanje sekuntolontolo oyisemkhulu basuka KwaZulu.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG