amalinks wokungena

Breaking News

Selidabuke Phakathi Ibandla leMthwakazi Liberation Front


Ibandla leMthwakazi Liberation Front selidabuke phakathi ibandla leMLF.

Selidabuke phakathi laphakathi ibandla leMthwakazi Liberation Front (MLF) kulandela ukutshiya isikhundla komkhokheli walo ohlala eBotswana uGeneral Nandi Nandi.

Ukungezwani kuleli bandla kuqale nyakenye ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Nandi Nandi etshiye phansi intambo zombuso. Ukungezwani phakathi kwababevumelana lokutshiya isikhundla kukaGeneral Nandi Nandi lalabo abebengavumelani lakho sekwenze leliqembu ladabuka phakathi, kwaba lamacele amabili.

UMnumnzana Chrispen Nyoni, othi nguye osaphethe isikhundla sesikhulumeli se MLF, ngemva kokuxotshwa kukaMnumnzana David Magagula labanye ababili, uthi alikho elinye ibandla le MLF ngaphandle kwaleli qembu yena akulo.

“I-MLF yinye njalo abantu kumele bayazi inye. Laba abanye abaqamukileyo abathi bayi MLF, ayisiyo i-MLF esingathi ngeye qiniso ngoba ilidwa ngumuntu oxotshiweyo ebandleni le MLF.”

Ngakwelinye icele uMagagula, uNyoni labanye bakhe sebaxotshwa ku MLF ngakho kabaseyiwo malunga.

“Thina sithi yithi iMLF ngoba nxa ukhangele i executive yonke, sasala thina siyimbumba, sakhupha laba abathathu kuphela uGuduza, uNyoni loSibanda ababefuna ukuzenza bona bona sabakhupha thina sasala siyimbumba. Sesihambile kuwo wonke amabranches ethu esilawo abantu bangemva kwethu. Labana bahambenje bebathathu benjeyana kabalamuntu ngemva kwabo.”

UMnumnzana Chrispen Nyoni
UMnumnzana Chrispen Nyoni

Le yinto uNyoni athi kakusilo qiniso. “Waxotshwa uDavid Magagula, uSibangani Ngwenya sekulandelake uDube uDesire owayengu Treasurer. Ngokunjaloke vele bayabathola abantu esingathike ngama sympathizers, then sebephombukuba yisiqenjana esithile.”

UMagagula uthi yizifiso zikaThemba lo Amkela ukuthi abathathu laba bazibize ngokuthi bayi MLF njengoba bengela ngitsho loyedwa umsekeli kuMLF yabo leyo.

“Sesivela lasekhaya. Ekhaya sesihambe kabili sifika sisenza i-full house meeting. Lakhonalapha eGoli sithe ngelanga sizeveza ubumbano lwe AMNOTI, sathola ukuthi indlu igcwele and phakathi kwendlu egcweleyo, 3 quarters bekungama members e MLF abangemva kwethu.”

UNyoni uthi bonke labo abaphiwa amandla yisisekelo sombuso waleli bandla wokuthi bathathe intambo zombuso ngemva kokutshiya phansi intambo komkhokheli wabo uNandi Nandi yibo abakucele lakhe kusitsho ukuthi yibo iMLF esemthethweni.

“Ma ephumile kubandla leli iconstitution ithi othathayo (isikhundla) nguSG. U-SG uyabesebenzisana laye umsekeli kaPresident ongu Dr Churchill Guduza.”

UMagagula uthi ukuhlubuka kwabathathu laba kakubamangalisi ngoba esithi vele besekusegcekeni ukuthi kabahambelani lenhloso yebandla lakhe.

UMnu. David Magagula
UMnu. David Magagula

“Thina besisithi akunyathelwe kubotshwe ijambo ziqine. Bona bethi hayi asihambe ngesoft soft approach siqale senze amabhola, sidlale amabhola sense njaninjani. Ngakhoke inengi labantu lithabile ukuthi inkokheli ekade zibuyisela umzabalazo emuva, sezikhutshiwe njalo abantu sebelethemba lokuthi sesisele sodwa, sesizakwenza uhambo luye phambili.”

Leyinto uNyoni athi liphuphonje kuphela elizaphela nxa abaliphuphayo sebephapheme.

"If kulomuntu obecabanga ukuthi umzabalazo will not continue because akasekho lapho, uyabe ukhohlisekile. Siyaphambili. Sizabe silomhlangano omkhulu just maduzenje njengoba umnyaka uqalile, owokulungisa inhlangano njengoba sengazathi isihlakazekile abanye basamile laphana, babukele ngoba abazi ukuthi kwenzakalani.”

Kantike ngakwelinye icele uMagagula laye uthi abathathu laba bazakuthi bephaphama ephutsheni labo bafice iMLF isifikile lapho eyakhona.

“Iyaqina. Iyaqina. Zikhona izikipa ezenziweyo. Akhona ama card amatsha ayenziweyo aka 2017 kusiyaphambili. Sebewathengile abantu. I batch yokuqala isiphelile, okokuthi abantu basabambelele kakhulu.

Inengike elisekela umbono weMLF wokuthi ilizwe leZimbabwe liqanyulwe phakathi, njengalokho ebeliyikho khona kusabusa iNkosi uMzilikazi loMambo, amabhunu engakafiki, bathi okwenzakala kuleli qembu yisibonelo sokuthi selifike komlindi uyacina.

XS
SM
MD
LG