amalinks wokungena

Breaking News

Ingcwethi Kwezempilakahle Zithi Abantu Kumele Behlatshwe Ijekiseni Yokuzivikela Kugciwane leCOVID-19


UMongikazi ukhuluma labantu abahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19

Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela uzulu ukuba ahlabe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 loba selehlile inani lababanjwa ngumkhuhlane yiCoronavirus eZimbabwe.

UDokotela Mthabisi Bhebhe uthi kumele bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 loba abezempilakahle bebika ukuba kulabantu abafika phose amakhulu ayisikhombisa – 696 abathaphe igciwane leCoronavirus elizweni kusukela mhlaka 8 Nhlolanja.

“Abantu ababanjwa beleCOVID-19 sebebalutshwane labantu ababulawa yiCOVID-19 inani labo selililitshwane. Engingakutsho njengodokotela yikuthi into esiqakathekile khathesi yikuthi umuntu wonke abe vaccinated, asebe vaccinated bathole ama booster doses ngoba amazwe amanengi sekhuluma ngama vaccination status, yikho lokhu osokuqakathekile kulezi insuku.”

UDokotela Ruth Labode, olilunga ledale lephalamende njalo ongumgcinisihlalo wekhomithi yezempilakahle, uthi ukwehla kwenani labathapha igciwane leCOVID-19 akutsho ukuthi abantu bayekele ukulandela iziqondiso ezethulwe ngabazempilakahle.

"Mina into engingayitsho yikuthi amanumbers eCovid aseyehlile abantu abasezibhedlela sebebalutshwana labafayo njalo. Sesifikile isikhathi lesiyana sokuthi imzimba yethu isifikile ku head immunity leyi eyayikhulunywa ,kodwa lokhu akutsho ukuthi asifanelanga sigqoke amask kumbe ukusaniter lokhu lokhe kuqakathekile kakhulu levaccine kodwa iqiniso lokhu sokuqakathekile ebantwini abaletshukela leBP kodwa abantu sekumele sibekwazi ukuthi iCovid yiflu sizaphila layo.”

Abantu abahlala koBulawayo bathi kusobala ukuba igciwane leCOVID-19 kalisoze liphele eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UNkosikazi Getrude Moyo uthi sokumele abantu bephile legciwane leli.

“Kuqondile ukuthi okwakhathesi sivume ukuthi iCOVID-19 isizahlala ikhona, so lokhu okwama lockdowns kuyasibiyisela emuva kakungabi lama restrictions agcindezela uzulu. Ngibona engani umkhuhlane lo kulezi insuku umemetheka kancane kungayisikho kuthi abantu bayalandela o social distancing ngoba lokhe siminyana ku Zupco kodwa kuyikuthi wona umkhuhlane awusela mandla kangako singazi kumbe yikuthi sesi vaccinated. Sizabona nge sikhathi somqando ukuthi kuzakuba njani kodwa okwakhathesi umkhuhlane weCOVID-19 usidedele.”

UNkosikazi Nokuthula Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi abantu kumele bezivikele kumkhuhlane weCOVID-19.

“Thina esitshona sisemigwaqweni ngoyananzelela ukuthi abantu abanengi abasalandeli iziqondiso zabempilakahle ngoba bethi amanani aseyehlile .Mina ngibona kuliphutha lelo ngoba kunengi okwatshintshayo esifisa kubuyele njengakudala kodwa abantu singaqhubeka ngaloluhlobo akulanto ezalunga njalo abantu asihlabeni ivaccine ngobunengi kuthi lathi sivikeleke.”

Lokhu kusekelwa nguMnu. Lwazi Ncube.

“Mina ngibona angathi ukuthi abantu behambe emsebenzini kuyinto enhle kakhulu ngoba ieconomy ayingeke ime ngenxa yeCovid. Khathesi siyananzelela ukuthi abantu abahlatshwayo for iCovid inani lokhe lingezeleleka okutsho ukuthi abantu bayathola iprotection lapho bebanjwa covid njalo uhulumende use introduce ibooter jab ngakho kuqakathekile ukuthi abantu behambe besebenze ukuze sikwanise ukuvuselela umkhonomi.”

Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose itshumi – 8 ababulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 kusukela ngoLwesibili ngeviki ephelileyo. Umkhuhlane lo ubulele abantu abanengi kusanda kuqhamuka umkhakha weOmicron COVID-19 ekupheleni komnyaka ka2021.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG