amalinks wokungena

Breaking News

Ukuthi Singobani

Ukuthi Singobani

I VOA yinhlanganiso yezindaba yaseMelika ekhokhela ekwethuleni indaba ezimqotho emazweni womhlaba ngendimi ezingamatshumi amane lanhlanu-45 kubalaleli abengenilisi ukuthola izindaba kumbe endaweni ezingafinyeleleli indaba. Yasungulwa ngomnyaka ka 1942, i-VOA njalo izimisele ukuthapha lokwethula izindaba ezimqotho ingeyameli cele, ingatsheli abalaleli bayo indaba ezingamanga. I VOA isebenza ngokuphathiswa ngemali ngemithelo yezizalwane zeMelika ngaphansi kohlangothi olwe U.S. Agency for Global Media.

Ukusebenza ngokukhululekileyo kweVOA kungela kubanjwa ngamandla ukwethula indaba ezeyamele icele kuvikelekile phansi kwemithetho evele ivikela intathelizindaba zeVOA ukuthi zingahlukunyezwa loba ukwethula izindaba ngendlela ethile yiziphathamandla zikahulumende loba abezombusazwe.


Ngomnyaka ka 1976, uMongameli Gerald R. Ford wasayina iziqondiso zokusebenza kwenhlanganiso le, iVOA Charter, ekubeka sobala ukuba:

1. I VOA izasebenzela ukuhlonitshwa lokuthenjwa njengenhlanganiso ethula indaba ezimqotho. Indaba ze VOA zizaba ngezimqotho sikhathi sonke njalo inika ithuba amacele wonke asendabeni ukuba atsho icele lawo.

2. I VOA izammela iMelika, kuwo wonke amacele asendabeni kungela kweyamela kucele linye okuzakwenza yethule indaba ezimumethe inhlangothi zonke zempilo zabantu beMelika lenhlanganiso zalelo lizwe.

3. I VOA izammela izibopho zonke zeUnited States, ngokucacileyo njalo inikeza amathuba wokuxazulula lokuhlaziya izibopho lemibono ehlukeneyo.

Ngomnyaka ka1994, idale lephalamende ele U.S. Congress lethula umthetho olawula ezomsakazo owe U.S. International Broadcasting Act. Lumthetho uqondisa ukuba umsebenzi wentathelizindaba zeVOA ube ngohloniphekayo, ungeyameli cele njalo ubeka sobala isiko lempilo yabantu beMelika.

Ngomnyaka ka2016, idale leCongress lagcizelela ngomthetho wezomvikela owe National Defense Authorization Act ovikela intathelizindaba ukuba zithaphe lokwethula indaba ezimqotho ngokukhululekileyo .

Nsuku zonke intathelizindaba zeVOA zisebenza gadalala ngendlela elandela izibopho zokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo okusobala emhlabeni jikelele.

VOA

Ukwethulwa Kwezindaba Ngokukhululekileyo Kuqakathekile

Free Press Matters

XS
SM
MD
LG