amalinks wokungena

Breaking News

Abongi Bathi Bananza Usuku LweInternational Nurses Day Besithi Bathwele Amagabha Avuzayo


Abongi labongikazi bathi bathwele nzima eZimbabwe. (Bathabile Masuku)

Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezimela amalungelo abongi kwele Zimbabwe, bamanyane labanye babo emhlabeni wonke jikelele ngosuku lokuqakathekisa imisebenzi yabongi, olweInternational Nurses Day.

Abongi bathi lolusuku eZimbabwe lunanzwa ngesikhathi abakulumsebenzi bebhekane lenkinga ezinengi, ezigoqela iholo eliphansi elingahambelani lomsebenzi abawuphathayo.

Abenhlanganiso emela abongi abasebenzela uhulumende, eyeNurses and Midwives in Government Association of Zimbabwe, bakhala ngenkinga ezinengi abahlangana lazo ezigoqela iholo. eliphansi

Okufakazwa ngumkhokheli walinhlanganiso umnumzana Emmanuel Mahlangu ochasisa kabanzi.

“Siyabonga ke ngabomongikazi labongi bethu lapha eZimbabwe, abaqhubeke belwela impilakahle yesizwe sethu. Ngaphandle kokuba omongikazi baqinisele, ikakhulu ezikhathini ezinzima ezifana lalezi, ilizwe lingezake lithuthuke, lingezake liphumelele. Kuyanxunswa ke ukuba izizwe zilwise ukuba inani labongi liqhubeke lisengezwa, siyananzelela ukuthi ilizwe lethu lokhe liqhubeka lifundisa omongi labomongikazi.”

UMnu. Simbarashe James Tafirenyika, okhokhela eyinye njalo inhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Union, uthi balezikhalazo ezinengi.

“Ngalesi sikhathi imali yakuleli iqhubeka isehla amandla ayo, iholo lezisebenzi liqhubeka lisiba lincinyane kakhulu. Inengi lazo zikhala ngeholo eseliphansi kakhulu.”

Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni eyeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe (ARTUZ) labo bakhiphe umbiko besekela usuku lwabongi besithi akula mehluko ekusebenzeni kwabo ngoba bonke basebenza ngempilo zabantu, abanye bakhangele ezokuqeqesha kuthi abanye bekhangele ezokuphepha emkhuhlaneni.

Isikhulumeli seARTUZ, uMnu. Thembakuye Moyo, uthi abongi bathwele nzima.

“Kodwa lamuhla nxa sikhuluma kanje, omongikazi bethu abeZimbabwe basebenza nzima ngaphansi kokuhlukuluzwa. Ama-Labour Rights abo, abaselawo, abasakhululekanga nxa besemsebenzini ngoba nxa bekhonona ngeholo labo, bathenjiswa ukuxotshwa umsebenzi, kumbe sebake baxotshwa umsebenzi yini ngoba bekhala ngokuthi iholo lincane.”

Ucine ethi njengeARTUZ babatshayela ihlombe abongi kanye lokubabonga ngendlela abazinikele ngayo emsebenzini wabo ikhakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuka kweCOVID-19.

“Kodwa ke lamuhla thina njenge ARTUZ, sithi kibo, qinani umzabalazo wokulwela amalungelo emsebenzini, umzabalazo wokulwela iholo lethu, umzabalazo wokulwela amalungelo ethu wokuthi sizilwele thina, akhona kusisekelo sombuso. Lingadeli bomongikazi, liyimbokodo yezisebenzi.”

Embikweni wakhe ngosuku olwe International Nurses Day, umkhokheli we Zimbabwe Nurses' Association, uMnu. Enock Dongo, uthe iyancomeka kakhulu imisebenzi eqhutshwa ngabakulolu hlangothi lanxa bebhekane lobunzima ekuqhubeni umsebenzi wabo lempilakahle yabo isengozini.

Lonyaka usuku olwe International Nurses Day lunanzwa phansi kwesihloko esithi ‘Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and Respect Rights to Secure Global Health’.

XS
SM
MD
LG