amalinks wokungena

Breaking News

Bathakazelela Uhlelo Lokunika Uzulu Izithupha Lengwalo Zokuzalwa


Isikolo lapho okunikwa khona izithupha lengwalo zokuzalwa eTsholotsho, Matabeleland North.

Abantu eTsholotsho esabelweni seMatabeleland North bathakazelela okwenziwa luhlangothi olunika izithupha lengwalo zokuzalwa olulezisebenzi ezibhodabhoda emaphandleni.

Uhlelo lolu lunceda kakhulu abantwana lasebekhulile abangakaze bethole izithupha lengwalo zokuzalwa. Uhlelo lolu luza ngesikhathi abantu abanengi behluleke ukuthola izithupha lokunye kulandela ukuqhamuka kwegciwane leCOVID-19 eZimbabwe.

Abantu abanengi bathi behluleka ukubhalisela ukuvota, ukuthola imisebenzi lendawo ezikolo ngenxa yokungabi lamaphepha elizwe aqondileyo. UNkosazana Slindeni Moyo ohlala eGombalume Line uncoma uhlelo lolu ngokwenza kube lula ukuthatha incwadi lezi.

"Abadingi kubona abantwana bona bafuna ukubona izithupha zabazali babo. Ngefoni bayayamukela abalahlupho. Hayi, loluhlelo oluhle kakhulu ukwedlula izikhathi ezidlulileyi leziyana. Okwamanje hayi kubuye kukuhle sibili ngoba akula muntu osele engathathanga, sonke sithethe labadala akade bengela zithupha bathethe babathathisile sibili lamalungelo abo wonke."

Ugogo uDoreen Mavundla, ohlala eMababelana Line oleminyaka engamatshumi ayisithupha lasitshiyagalombili – 68, ubengela gwalo lokuzalwa lesithupha.

"Laba abantwana batshonelwa ngunina vele bebancane bazogcinwa ngumama wami. Umama wami wasetshiyathina lami nginje kumbe ngangingu Form 2 osisi bami labo beyendile. So, mina ngingasala labantwana laba ngibagcinile angeke ngibelawo umgqondo wokuthi ubhudi wami nxa umuntu engasela mama esethole omunye umfazi. Kasela mama kodwa ubufakazi bokuthi umamakhe watshona besilabo. Izolo futhi besilaye thina umntwana okasisiwethu owatshonayo simvulele futhi ideath basinika ibirth certicifate. Uselayo. Laba sebengabesibili besilungisela. Ayi, siyababonga ngoba basenzele kahle asikaboni iphutha."

Uhlelo lolu kusetshenzwa labo sobhuku okuyibo abapha ubufakazi ukuthi umuntu ofuna incwadi lezi bayamazi kumbe hatshi. USobhuku Peter Sibanda ngowesigabeni sako Dlamini.

"Siyabonga kakhulu sibili ukuthi kubekhona ukufika kwabaika ama-birth lama death certificates khonapha. Lapha bekuhamba kuhle kakhulu sibili. Abantu laba basisizile ngoba kubakhona ukugibela lanilani besiya eTsholotsho. Kwenza ukuthi ekucineni bathole sekunzima ukuthi behambe kuma distance angako. Njengalokho nje ungithola ngikhonalapho sisuka senze ubufakazi obusuka umuntu masimenzele bona wahamba waya eTsholotsho usuka esefanele ebuyele emuva."

USobhuku uSibanda uthi bonke abafisa ukuthola uncedo kumele bexhumane laye.

"Siyamncedisa laye ngoba akula muntu ofanele asale engelayo ibirth certificate noma i-death certificate nxa kumbe ungodingi birth kumbe i-death certificate loba ufuna isithupha. Kufuneka simncedise ekucineni ilizwe liba ngelethu sonke khona lapha. Sonke kufanele sisale silolutho esilalo olusifaka ukuthi silungele ukuba ngumntwana ukuthi as long ungowesigaba sami ngilobufakazi ukuthi uzalelwe la ngiyamazi."

Inengi liphumile esinqintini seTsholotsho ukuyathatha ingcwalo zokuzalwa lezithupha ngaphansi kohlelo lolu olungena emakhaya lezigabeni zonke zelizwe. Uhulumende weZimbabwe uthi ukhangelele ukuthi abantu abafika izigidi ezimbili two million bazathola amaphepha la aqakathekileyo ekupheleni kohlelo lolu kunyanga kaMpandula lonyaka.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG