amalinks wokungena

Breaking News

Abantwana Balabo Abalwa Impi Yenkululeko Banika Abesifazana Ababekubutho leZPRA Lebandla leZapu Ingubo


Abalwa impi yenkululeko banikwa ingubo yinhlanganiso yeChildren of ZPRA/ZAPU veterans. (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)

Abantwana balabo abalwa impi yenkululeko bekubandla leZapu kuviyo lebutho eleZPRA, abakunhlanganiso yeChildren of ZAPU/ZIPRA (COZZ) banike isipho sengubo kwabesifazana abalwa impi yenkululeko bekuZPRA labafelokazi ababendele kwababekubutho leli.

Linhlanganiso ibunjwa ngabahlala kwamanye amazwe njalo baqoqana kumakhasi okuzilibazisa awebulenjini aweSocial media.

Banikize isipho sengubo lezi ngesikhathi eleZimbabwe lihlaselwe ngumqando owesabekayo lonyaka, ingcwethi zezomkhathi zisithi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi iclimate Change.

Banikwe ingubo ngabakunhlanganiso yeChildren of ZPRA/ZAPU Veterans. (VOA)
Banikwe ingubo ngabakunhlanganiso yeChildren of ZPRA/ZAPU Veterans. (VOA)

UMnu. Qobo Mayisa, ohlala kwele Bhilithane, nguye obuye eZimbabwe mathupha ezonikeza lezingubo emele abanye bakhe.

"Inhlanganiso le yaqalwa ngabantwana babalweli benkululeko,;sifuna uku-suppoter abadala bethu njengoba sebekhulile. Ngokubancedisa ngendlela ezehlukeneyo,sifuna njalo uku-documenter i-history eyeZAPU leye ZIPRA eye nkululeko ngoba siyazi ukuthi izingwalo ikakhulu ebezifundisa abantwana besikolo bezingayiphathi leyo history ngeqiniso."

Unikwe ingubo ngabantwana abakunhlanganiso yeChildren of ZPRA/ZAPU Veterans
Unikwe ingubo ngabantwana abakunhlanganiso yeChildren of ZPRA/ZAPU Veterans

UNkosikazi Toriso Moyo. owayeqeqetsha amabutho aweZipra enguCommander wabomama. ngomunye wabathole isipho sengubo.

"Ngibonga isipho esisiphiwe ngabantwana, and abantwana sebelandela unyawo lwabazali babo kuzabangcono. Kumele senze yonke into efanele ukubana sayilwela empini ngoba khathesi into esayilwela empini asiyiboni ngenxa yokuthi kulabakhokheli bemali, akula bakhokheli bendulo, akula bakhokheli besiko. Akula bakhokheli abafanele ukubakwazi indubo zabantu. Abalaleli indubo zabantu."

Abanengi babomama laba abalwa impi yenkululeko bathi abaholi imali yabo etholwa ngabanye abaya empini loba ipentsheni ngoba bengenelisanga ukubhalisa lapho kusenzakala kungenxa yokuswela ingwalo zabo zokuzalwa.

UNkosazana Margaret Ndiweni ngomunye wabehlelwa yiloludubo.

"Angila lutho,angila lutho baba ngiyahlupheka angila pension engiyiholayo. Abantu laba abasenzele khona baba siyabonga kakhulu ngoba besingakaze sikubone. Since umhlaba wathathwa asikaze sihlangane lakho. Siyaba bongela, siyaba khulekela njalo ukuthi kabatholeni? Izibusiso bangezelele kulabo gogo abalapha ekhaya."

Ugogo uJulie Khumalo ohlala koBulawayo laye uthi uthwele nzima.

Abalwa impi yenkululeko banikwe ingubo ngoLwesine koBulawayo yinhlanganiso yeChildren of ZPRA/ZAPU Veterans.
Abalwa impi yenkululeko banikwe ingubo ngoLwesine koBulawayo yinhlanganiso yeChildren of ZPRA/ZAPU Veterans.

"Lokhe ngihawula, lokhe ngihawula. Ngaphandle kokujekwa ngabantwana khonokho ipentsheni angiyitholi. Kodwa mina ngingomunye wamankazana abahamba kuqala ngo1965 kungakabi leZANU. Uyangizwa. Kusese yiZAPU kuphela. Hayi siyathaba sibili umsebenzi wabantwana abawenzayo ukusikhumbula njengabantu abadala. Njengoba thina asizange siphumelele, le-danki leyana eyayiphiwa abanye thina okwethu kwanyamalala."

Inhlanganiso eyeChildren of Zapu and Zipra Veterans, isebenzisana leMafela Trust leye Dumiso Dabengwa Foundation ekutholeni abesifazana labafelokazi babalwa impi yenkululeko bekuZPRA.

UNkosazana Sithembile Mahalimana ngowe Dabengwa Foundation.

"Lapha esincedisana khona labantwana beKhozi abayibo abaqoqa impahla from overseas ukuthi kuzonikwa ama-widows labanye bethu ababesempini abangatholi lutho. Last year banika abadala ukudla and this year babanike ingubo. Abantwana-ke ngiyabakhuthaza ukuthi kabaqhubeke besiya phambili ngoba bayawubona umumo okhona lapha ekhaya, abadala badinga usizo lwabo kakhulu.

Bahambe bejabulile omama labogogo abalwa impi yenkululeko yeZimbabwe bekuZPRA njalo inengi labo liyaswela kodwa abeCOZZ bathi bazazama ukuhlala bebaphathisa ngazo zonke izikhathi langendlela zonke abangezenelisa.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG