amalinks wokungena

Breaking News

Uyakhala Umdeni Ofelwe Zinkomo Ezifika 21 Ezinathiswe Umuthi Wokubulala Imbovane


A farmer, who wanted to deworm his livestock, mistakenly dosed them with a highly poisonous insecticide, resulting in the death of 21 cattle
A farmer, who wanted to deworm his livestock, mistakenly dosed them with a highly poisonous insecticide, resulting in the death of 21 cattle

Umdeni wako Mpofu, osesigabeni seNhlekisa, eNkayi, esabelweni seMatebeleland North, ukhala ezimathonsi kulandela ukufelwa zinkomo ezingamatshumi amabili lanye - 21 ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ovikela imbovane.

Umdeni lo uthi kuphambanisekile ukuzinathisa umuthi wokubulala imbovane.

Izakhamizi zeNhlekisa zisele zibambe owangaphansi zibona inkomo zakoMpofu zidilikela phansi zisifa ngemva kwesikhatshana zinathe umuthi ebezicabanga ukuthi ngowezifuyo.

Umuthi lo ubuthengwe ngumnikazi wezifuyo koBulawayo, uMnu. Lindani Mpofu.

"Bengiphathise umuthi okumele uye esphaleni. So, esphaleni laphana bona umfana engimphathisileyo wafika watshintsha ukukhuluma wathi umuthi lo ngowenkomo. Umdala ubelindele ukuthi yena engathola umuthi we lamscale. So, wahle wathatha umuthi lowana wahle wasebenzisa yena njengokuthi ngumuthi we lamscale kanti sesebenzise umuthi wamabele, endaweni engayisiyo . Inkomo zahle zafa zonke."

UMpofu uthi waqala ukufuya inkomo ngomnyaka ka2009 ethenge inkomo ezimbili kodwa besezigcwele isibaya khepha ilifa lakhe alisekho ngoba ziphelile inkomo zakhe.

"Okwakhathesi ngisele ngingelalutho. Angisela ngitsho inkomo okutsho ukuthi ukusebenza kwami kubanzima ukuthi lanxa izulu lingafika ngiyadinga ngiswele ukuthi ngiqalisele ngaphi. Ngisele ngingela lutho. Angilalutho okokuthi nxa ngingathola ongasiza ephosele izandla khonokho okukhona kuphathise."

Umakhelwane wako Mpofu, uMnu Ndumiso Ndlovu, laye ofuye inkomo, uthi okunje kazake akubone.

"Hayi umfowethu uvelelwe lusizi kubuhlungu lokhu okwenzakale kuye. Siyakhala lathi siyamkhalela sibili zihlobo zethu, yeyi kubuhlungu kakhulu lokhu. Mina ngibonangani ma sikhangelele izinto siziyenza ngendlela mbonukuthi, abantu nxa sibathumile mostly ezinye izinto zidinga ukuthi siziyenzele. Kuyabe kukhatshana sibili ezinye izinto zifuna ukuthi sizenzele ngoba umuntu ugcina seyenza into engayisiyo. Siyakhala sindawonye khonapha siyaswela ukuthi senzeni."

UMnu. Methuseli Moyo, ofuya inkomo, uxwayisa abazifuyayo ukuba benanzelele imithi abayisebenzisayo.

"Kuyisehlakalo esibuhlungu kakhulu kungabe kuyimpazama kuphinde futhi kuyikuswela nje ulwazi, so abalimi bayakhuthazwa ukuthi bafunde, bazifundele nxa uthenge umuthi wenkomo uzwisise ukuthi umuthi lo usebenza njani. Lomuntu omnika lomuthi kumbe ngumuntu ongcine inkomo kumbe ngumzali ekhaya, dinga ukuthi umchasisele kuhle abekwazi njalo singahlanganisi imithi, eyamabele ayihlale yodwa, eyenkomo bekwe yodwa ukuze ukuthi umuntu engaphazamisi ecine ethethe umuthi wamabele njengalokhu wathatha amaphilisi amabele wanathisa inkomo, inkomo zafa."

Abesibhedlela sezifuyo abevetinary bathi kuqakathekile ukuzwisa ngemithi yezifuyo. UInspector James Sibanda usebenzela ugatsha lwezokulima kuhlangothi olweVeterinary Services, ehlola kakhulu izifuyo.

"Kulabo abalenkomo nxa lilenkinga ngicela lixhumane labe Veterinary Department balazise ukuthi yiphi imithi okumele liyisebenzise njalo ama measurements akhona ami njani ukuze lingalahlekelwa yizifuyo zenu."

Kunkomo ezifileyo, ezilitshumi lanhlanu - 15 bezingezika Mnu. Lindani Mpofu, ezine bezingezika yise omdala onguye ozinathise amaphilisi ezilimo kuthi-ke ezimbili bezingezika gogo. Isibaya sihle savalwa koMpofu.

‚Äč
XS
SM
MD
LG