amalinks wokungena

Breaking News

Umdeni Wako Mpofu Owafelwa Zinkomo Ezingu 21 Ezanathiswa Umuthi Wokubulala Imbovane Unikwa Inkomo Ngabalimi eMatabeleland North


Nkayi farmer Lindani Mpofu receiving cattle donated by Matabeleland North farmers after his family lost 21 of them sometime this month

Umdeni wako Mpofu eNkayi ofelwe zinkomo ezingamatshumi amabili lanye - 21 ngeviki edluleyo, ngoLwesithathu uthole isipho senkomo ezilitshumi lantathu - 13, ezigoqela amathokazi lenkunzi eyodwa.

Lesi sipho sivele kubalimi abafuya inkomo emapulazini asesabelweni seMatabeleland North.

Inkomo zako Mpofu zife ngemva kokuphambanisa komninimuzi ozinathise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuba uzinathisa umuthi wokwelapha umkhuhlane.

Limuli ekade isikhala ezimathonsi ngokulahlekelwa okukhulu kangaka, ngoLwesithathu ibusiswe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebesesivaliwe.

UMnu. Lindani Mpofu, ocele usizo kungxoxo ayenze leStudio 7 ngeviki edluleyo, uthabe umanzi te.

"Ngilesibongo esikhulu kakhulu kuma farmers athe ancedisa athe esizwa lomkhosi ongawonalo basukumela phezulu, bezwa ukukhala kwami. Nanku sebelethe inkomo ezinhle kakhulu. Ye, ngiyababonga abantu bakaMlimu. Kulezensikazi lenkunzi eyodwa."

UMpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.

"Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezu kwalumonakalo omkhulu kangaka so okwakhathesi sebengibonisile ukuthi, hayi, inkomo lezi abanginike zona sokumele ngiziphathe okutshiyana lalezinkomo akade ngilazo ngoba aziseyizo inkomo zokuthi zibe zidonsa amakhuba."

UMnu. Japhet Japhs Mpofu ngusomabhizinisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo eNyamayendlovu. Ngomunye walabo abanike abakoMpofu inkomo emele imuli yakhe.

"Lami njengomdeni wako Mpofu ngithe ngibonge kakhulu ukuthi siphe undoda lo wako Mpofu uncedo ngemva kokwethula isiselo sakhe ngoba lami sengikuzwe ngo Tshisa lapha ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo ezinengi kangaka.

“Kuyabongeka kakhulu lokhu okwenzakeleyo. Kuwo wonke ama farmers adonethileyo ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu."

Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakoMpofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe Veterinary Services koBulawayo.

UMnu. Ndabezinhle Mkhwananzi, uDistrict Veterinary Officer, uthi abakoMpofu baphiwe inkomo ezinhle.

"Inkomo aziphiwe namuhla yinkomo leziyana esingathi ngumhlobo ongcono o improved hayi inkunzi ayizuzileyo yinkunzi engcono engumhlobo wokuthi, inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kumbe ukwenzani. Nxa silima sisebenzise into ezinjengamadonki ,sebenzise into ezinjengama chader . Like inkomo ibe ngeyokufuya in terms of what ,ukuthi later on izathengiswa."

UMkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.

"Thina njengogaja lwe vertinary sifuna ukuxwayisa sibili ukuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singaphonguthenga imithi ebantwini abathengisayo ezitridini silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe vertinary ukuthi umuthi ongawusebenzisa for lokhu yilowu lalowu ,usebenzise njani. Ungaphothenga nje uthathe umuthi ungela qiniso lawo ukuthi uyasebenzisa njani."

Isibaya sasevaliwe sathi ngci koMpofu, sebeyinhlekisa ebantwini khonale eNhlekisa eNkayi, namhlanje bayalala ubuthongo behle ngoba isibaya sesivuliwe, sebelenkomo njalo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG