amalinks wokungena

Breaking News

Uyakhala Uzulu Ngentengo Yempahla Engehliyo Kodwa Eyamafutha Ezimota Isehla


fuel prices
fuel prices

Esikhathini esinengi intengo yamafutha ezimota ibisithi ingakhuphuka lentengo yezinto ezimqoka layo ihle ikhuphuke okwenze ukuthi inengi labantu likhonone ngokuthi kanti khathesi intengo yamafutha ezimota yehlile kodwa intengo yempahla ezimqoka lokhe isiya phezulu.

Bulawayo...............

Intengo yamafutha ezimota iyehlile isuka kumadola amabili ($2) khathesi isilidola elilodwa elilamatshumi amahlanu lanye $1.51 kulitre elilodwa. Uzulu ukhala ngokuthi lanxa intengo yamafutha ezimotha yehlile intengo yezinto ezimqoka lokhe iphezulu osokuletha imibuzo yokuthi kungabe kuyile intengo ekhweza eyempahla yonke kumbe sokulezinye izizatho.

Esikhathini esinengi intengo yamafutha ezimota ibisithi ingakhuphuka lentengo yezinto ezimqoka layo ihle ikhuphuke okwenze ukuthi inengi labantu likhonone ngokuthi kanti khathesi intengo yamafutha ezimota yehlile kodwa intengo yempahla ezimqoka lokhe isiya phezulu.

Umnunzana Zweli Sibanda usomabhizimusi uthi okunye okubangela ukuqonga kwentengo zindleko abahlangana lazo nxa beletha lezo mpahla zivela phandle kwelizwe.

“Singeke sakhangela into eyodwa kuphela sithi yiyo ezakwwhlisa loba ezaqansinsa intengo. Ngezikhathi ezidlulileyo amafutha ezimota yiwo abekhanya sobala ukuthi yiwo aqansisa intengo,singakhangela njalo kulamagetsi lawo aqansile lawo ayabe elokhe eqansa lendleko zokutransporter izinto ezivela kwamanye amazwe lendleko esihlangana lazo siletha lezo mpahla.”

Unkosikazi Nomsa Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi ukukhwezwa kwentengo yezinto kwenziwa ngabomo ngoba kulabangafuniyo ukubona abantu bethuthuka.

"Esikubonayo yikuthi lapha sokungathi kuphila kuhle ohlakaniphileyo, okwentengo yezinto ngathi kwenziwa ngabomo Khathesi nxa sikhangela ukuthi izinto zikhwele njani ezitolo lemali eholwayo ayisabalwa umtshova wodwa okwenyanga sikhangele i30 000 RTGS nxa uyabe ulokhe uyi500bond ngelanga kumele ube le1000 bond okuyinto enzima ebuhlungu ngoba iholo lethu limile. Singathi izinto kumele zehle ngenxa yokuthi ifuel yehlile kodwa impendulo ayikho kulokho ngabe kuyahle kukhitshwe ibond kuphele lokhu maybe kungabangcono lendaba yamarates ingama futhi.

Umnumzana Dumisani Nkomo igcwethi ecubungula ezombusazwe uthi okumele kulungisiswe kuqala ngomnotho yikuthi ilizwe lilungise impahla hatshi ukuba lilizwe elithengayo lona lingathengisi lutho kwamanye amazwe.

“Okuqakathekileyo yikuthi silungise i-economy kulokuthi sizame nje ukwehlisa intengo. Okungekho khathesi yikuthi i-industry ifile khathesi, ilizwe alithengisi impahla enengi phandle kwelizwe. Kasiqinise, sinonise, siqhelise ukwenziwa kwezimpahla ezitshiyeneyo. Singabi lilizwe elidlayo kuphela, akube le production, ukhulisa umnotho welizwe.” Kutsho uMnu. Nkomo.

XS
SM
MD
LG